Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuální informace o prodejích ve 4. čtvrtletí roku 2013 a o cenách pro 1. čtvrtletí roku 2014

23. 1. 2014

 

 

 

Společnosti New World Resources Plc a New World Resources N.V. (dále společně jen „Společnost“ nebo  „NWR“) a jejich dceřiné společnosti (dále společně jen „Skupina“) dnes oznamují dosažení dohod s odběrateli o cenách koksovatelného uhlí pro první čtvrtletí roku 2014 a energetického uhlí pro kalendářní rok 2014. Společnost také přináší informace o objemech těžby a prodejů a realizovaných cenách ve čtvrtém čtvrtletí roku 2013.

Společnost současně oznamuje zahájení revize kapitálové struktury Skupiny.

 

Aktuální informace o provozních výsledcích za 4. čtvrtletí 2013

Níže je uveden krátký souhrn klíčových ukazatelů Společnosti v oblasti výroby a prodeje za čtvrté čtvrtletí 2013 a za celý rok 2013. Společnost NWR zveřejní své výsledky za celý rok 2013 ve čtvrtek 13. února 2014, kdy budou poskytnuty další informace. 

 

 

Objem produkce za 4. čtvrtletí 2013 (v tis. t)

Objem prodejů za 4. čtvrtletí 2013 (v tis. t)

Průměrná realizovaná cena za 4. čtvrtletí 2013 (EUR/t)

 

Koksovatelné uhlí

2348

1207

98

Energetické uhlí

1317

55

 

 

Objem produkce za celý rok 2013 (v tis. t)

 

Objem prodejů za celý rok 2013 (v tis. t)

Průměrná realizovaná cena za celý rok 2013 (EUR/t)

Koksovatelné uhlí

8800

4630

98

Energetické uhlí

5079

56

Průměrný směnný kurs EUR/CZK ve 4. čtvrtletí 2013 činil 26,7.

Produkční a prodejní cíle pro rok 2014

Společnost v roce 2014 očekává produkci a prodej uhlí v rozmezí 9–9,5 mil. tun, přičemž podíl koksovatelného uhlí v prodejním mixu by měl činit 55–60 procent a podíl energetického uhlí 45–40 procent. Další podrobnosti budou oznámeny ve čtvrtek 13. února 2014 společně s hospodářskými výsledky společnosti NWR za celý loňský rok.

Ceny koksovatelného uhlí na 1. čtvrtletí 2014

Průměrná nasmlouvaná cena koksovatelného uhlí  pro dodávky v prvním čtvrtletí roku 2014 je 91 EUR za tunu, což představuje sedmiprocentní pokles oproti průměrné realizované ceně za čtvrté čtvrtletí roku 2013.

Tato průměrná cena koksovatelného uhlí vychází z předpokladu, že prodeje koksovatelného uhlí v prvním čtvrtletí roku 2014 budou tvořeny přibližně z 52 % tvrdým koksovatelným uhlím (střední volatilita), ze 40 % poloměkkým koksovatelným uhlím a z 8 % PCI koksovatelným uhlím. 

Ceny energetického uhlí pro rok 2014

Pro 80 procent očekávané produkce energetického uhlí v roce 2014 byla dohodnuta průměrná prodejní cena 54  EUR za tunu, což představuje čtyřprocentní pokles ve srovnání s  cenou realizovanou v roce 2013. Tato průměrná cena energetického uhlí vychází z předpokladu, že prodeje energetického uhlí v roce 2014 budou tvořeny ze 76 % energetickým uhlím a z 24 % proplástkem.

Zbývajících 20 procent předpokládané produkce energetického uhlí bude prodáno za cenu stanovenou později během roku.

Veškeré ceny se uvádějí pro průměrný jakostní mix koksovatelného a energetického uhlí v dodací paritě Ex Works.

Poznámka: Všechny oznámené ceny jsou orientační a vycházejí ze směnného kursu 27 EUR/CZK. Skutečné realizované ceny mohou být ovlivněny celou řadou faktorů, včetně (avšak nejen) pohybů směnného kursu, kvalitativního mixu, harmonogramu dodávek či pružných ustanovení jednotlivých smluv. Skutečná realizovaná cena za dané období se tak může od oznámené průměrné smluvní ceny lišit.

 

Revize kapitálové struktury NWR

Společnost dnes současně oznamuje zahájení revize kapitálové struktury Skupiny.

Při naplňování plánu Společnosti restrukturalizovat provozy OKD, těžební dceřiné společnosti NWR, bylo dosaženo značného pokroku, kromě jiného: snížení režijních nákladů i hotovostních nákladů na těžbu jedné tuny uhlí, sjednání nové kolektivní smlouvy s odborovými organizacemi v OKD, prodeje koksárenské dceřiné společnosti OKK Koksovny, a.s., a podpisu memoranda o porozumění s Českou republikou ohledně uzavření Dolu Paskov.

Vývoj v poslední době nicméně vedl k rozhodnutí Společnosti revidovat přiměřenost své kapitálové struktury. Mezi hlavní důvody patří:

  • přetrvávající náročná situace na trhu společně s pokračujícím celosvětovým tlakem na ceny koksovatelného i energetického uhlí (viz oznámení o cenách výše),
  • revolvingový úvěr („RCF“) ve výši 100 milionů EUR (který v současné době zůstává nečerpán), jehož platnost vyprší 7. února 2014, a Společnost si nezajistila prodloužení této úvěrové linky,
  • revize odhadu nerostných zásob, kterou NWR v současné době provádí; Zejména kvůli změně dlouhodobého výhledu cen uhlí očekáváme značný pokles ekonomicky vytěžitelných uhelných zásob Skupiny.

Revize kapitálové struktury bude zaměřena na účetní rozvahu Skupiny a zváží všechny dostupné možnosti. Neočekáváme, že by se tento proces jakkoli dotkl zákazníků, zaměstnanců, partnerů, dodavatelů ani závazků vyplývajících z obchodního styku. Společnost bude pokračovat v provozování své činnosti a i nadále se bude zaměřovat na realizaci již dříve oznámených opatření vedoucích k efektivnosti a optimalizaci nákladů.

Finanční a právní poradci

Společnost pověřila firmu The Blackstone Group International Partners LLP jako svého finančního poradce a kancelář White & Case LLP jako svého právního poradce, aby jí asistovaly při revizi a poskytly poradenské služby v oblasti dluhové služby.

Podpora společnosti BXR Mining B.V. („BXR“)

Majoritní akcionář Společnosti, firma BXR, potvrdil svoji trvající podporu Společnosti a její podnikatelské strategie. Společnost BXR dala najevo, že je stejně jako její akcionáři připravena investovat nový kapitál do revidované a uspokojivé kapitálové struktury.

 

Příští oznámení

Pro revizi není stanoven žádný časový rámec. Jakékoliv aktuální informace budou poskytovány výhradně prostřednictvím regulatorních kanálů. Příštím plánovaným oznámením je oznámení výsledků za rok 2013 spojené s telekonferenčním hovorem s vedením Společnosti, které se uskuteční ve čtvrtek 13. února 2014. Údaje pro připojení k telekonferenci jsou k dispozici na webu NWR (www.newworldresources.eu).

zdroj:http://www.newworldresources.eu