Jdi na obsah Jdi na menu
 


Energetický zákon úspěšně prošel projednáváním ve výborech sněmovny

10. 2. 2015

 

 

Novela energetického zákona, která je jedním z nejdiskutovanějších legislativních návrhů, prošla velmi pečlivým projednáváním celkem v pěti výborech sněmovny. Novela přinese pozitivní změny včetně významného snížení administrativní zátěže pro podnikatele a malé výrobce a zajistí větší nezávislost a odbornost regulátora trhu.


Rozhodující úlohu měl Hospodářský výbor, který v pondělí projednal celkem 189 pozměňovacích návrhů, z čehož naprostá většina (cca 90 %) již byla dříve podána a projednána v jiných sněmovních výborech. Množství návrhů zcela odpovídá tomu, že se zejména díky implementaci Evropských předpisů a řady ustanovení Nového občanského zákoníku jedná o jednu z nejrozsáhlejších novel za poslední roky. Hospodářský výbor měl také při projednávání již k dispozici i velmi podrobné shrnutí dopadů novely na státní rozpočet, obce, kraje, podnikatele i spotřebitele.


Samotná novela energetického zákona má poměrně omezený finanční dopad v řádu celkově několika set milionů korun. Největším jednotlivým dopadem je zvýšení nákladů na provoz ERÚ o cca 86 mil. Kč ročně, které souvisí s rozšířením jeho kompetencí o kontrolu obnovitelných zdrojů a dohled nad trhem s energií. Významné jsou též náklady na budoucí centrální registraci všech odběrních míst, která umožní rychlé zavedení chytrých sítí a vyžádá si jednorázovou investici přes 50 mil. Kč.


Je potřeba vyzdvihnout, že touto novelou dochází i k významnému snížení administrativy zejména pro podnikatele a drobné výrobce, která by jim měla přinést desítky mil. Kč ročně. Rovněž zkvalitní informovanost a ochranu spotřebitelů. V rámci projednávání se také podařilo vyřešit problém současného zákona v souvislosti s věcnými břemeny, který by neřešen mohl přinést v příštích letech řadu komplikací či zvýšených nákladů. Mezi pozměňovacími návrhy byly přijaty i některé změny týkající se nově zřizované Rady ERÚ, které mají zajistit vyšší nezávislost a odbornost úřadu.


Novela zákona o podporovaných zdrojích přináší kromě zpřísnění kontrol vyplácených podpor a rozšíření kompetencí ERÚ zejména změnu výběru poplatků za obnovitelné zdroje, které se budou nadále vybírat podle velikosti připojení (u domácností jističe). Zákon zajišťuje, že žádný spotřebitel nezaplatí více než dnes. Pokud by totiž platba napočtená podle jističe byla větší než v současnosti, obsahuje návrh pojistku, že spotřebitel zaplatí maximálně stejně jako dnes.


U některých spotřebitelů s vyšší spotřebou nebo rovnoměrným odběrem pak naopak dojde ke snížení plateb. To se týká zejména velkoodběratelů, ale i některých domácností či provozoven více využívajících elektřinu. Snížení plateb bude kompenzováno ve výši celkem okolo 4,8 mld. Kč ročně ze státního rozpočtu. Zákon také rozšiřuje v souladu s programovým prohlášením vlády podporu pro obnovitelné zdroje tepla využívající zemědělské odpady, což si vyžádá dodatečně 650 mil. Kč ročně ze státního rozpočtu. Naproti tomu dojde k úspoře dotací na decentrální zdroje a daňových osvobození pro OZE, takže celkový dopad novely na státní rozpočet by neměl přesahovat částku cca 5,2 mld. Kč. Z pohledu cen energie představují změny průměrný dopad pod desetinou procenta konečné ceny.

 

 

 

 

 

 

 

autor: František Kotrba

zdroj: MPO