Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hnutí Duha odpovědělo na naše otázky

29. 4. 2015

 

 

V jedné z tiskových zpráv ekologického sdružení Hnutí Duha se objevila argumentace, že „stát podporuje uhelné společnosti miliardami ze státních prostředků a že kvůli finanční podpoře jaderné i uhelné elektřiny ani dnes ještě nemohou obnovitelné zdroje většinou konkurovat konvenčním."

 

Zaslali jsme tedy Hnutí Duha otázku, ve které jsme se zeptali, jakým způsobem stát poskytuje finanční podporu uhelným společnostem, například černouhelné firmě OKD, a.s.

 

Předkládáme odpovědi, které jsme obdrželi:

1.Těžaři uhlí ani majitelé elektráren a tepláren neplatí škody na zdraví a životním prostředí, které uhlí způsobuje.

 

2. Stát dává daňové úlevy na topení uhlím a pálení uhlí v teplárnách.

 

Dále jsme pak obdrželi odkazy na dvě internetové adresy. Na jedné je dokument s názvem „Měrné externí náklady výroby elektrické energie v uhelných parních elektrárnách v České republice" a na druhé „Externí náklady prolomení limitů těžby na Mostecku".

 

Je tedy vidět, že představitelé Hnutí Duha mají smysl pro humor, protože ani jedna odpověď nemá moc společného s otázkou, na kterou jsme se zeptali.

 

 Společnost OKD, a.s., platí podle mluvčího Marka Síbrta poplatky za znečišťování ovzduší, vypouštění odpadních vod, vynětí ze zemědělského půdního fondu nebo lesního půdního fondu a spoustu dalších. Abychom věděli, jak to funguje například u elektráren a tepláren, požádali jsme o reakci mluvčí Teplárny Otrokovice, a.s., Janu Burešovou. Je vidět, že si s odpověďmi dala více práce než Hnutí Duha, jehož odpovědi vyvolávají spíše úsměv.

 Hlavním předmětem podnikání Teplárny Otrokovice, a.s., je výroba a rozvod tepla a s tím související služby, výroba elektřiny a obchod s ní. Průmyslovým odběratelům je tepelná energie dodávána ve formě páry, domácnostem jsou dodávky tepla pro vytápění a výrobu teplé užitkové vody zajišťovány v horké vodě. Elektrickou energii vyrábí Teplárna Otrokovice v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla.

 

Mluvčí Jana Burešová nám zaslala tuto odpověď:


„Hnutí Duha pravděpodobně nesleduje trendy v teplárenství a jejich podíl na znečišťování životního prostředí. Zatímco na začátku 90. let minulého století bylo u nás vypuštěno při výrobě 1 GJ tepla v uhelných teplárnách kolem 2,6 kg emisí prachu, SO2 a NOx, po první vlně ekologizace v roce 1999 to již bylo jen 0,75 kg emisí. Po ukončení současné vlny modernizací to bude jen 0,25 kg emisí, tedy pokles o více než 90 %. Největší pokles v letech 1990 až 2018 zaznamenají emise prachu − zhruba o 95 %, emise SO2 se sníží o 90 % a emise NOx o 66 %.


Teplárny plní všechny přísné a zákonem stanovené ekologické limity, které se týkají emisí do ovzduší i dalších složek životního prostředí, a dále investují miliardy do ekologizace a modernizace, které přinesou další razantní snížení emisí znečišťujících látek. Velké elektrárny a teplárny během dvou let prakticky zmizí z mapy znečištění, kvalita ovzduší pak bude záviset na emisích z dopravy a lokálního vytápění. Už dnes jsou lokální topeniště a zejména doprava velmi výraznými zdroji emisí a z pohledu kvality ovzduší tím nejzásadnějším, jelikož jejich emise působí právě v místě vzniku a zůstávají v lokalitě jako přízemní imise. Teplárny a velké zdroje sice produkují emise, ale jejich působení je poměrně malé vzhledem k výraznému rozptylu ve vrchních částech atmosféry (naředění) a jejich minimálního působení v místě vzniku, a to díky rozptylu z vysokých komínů, teplotě a síly toku spalin.


S ekologickým přínosem tepláren ale ostře kontrastuje jejich stále se prohlubující ekonomická diskriminace v rámci nejrůznějších ekologických daní a poplatků. Zatímco teplárny za znečišťování platí, lokální topidla a doprava ne.


Pokud jde daňové úlevy, Hnutí Duha chce pravděpodobně poukázat na osvobození od daně z pevných paliv. To však platí pouze v případě, když teplárna vyrábí teplo a elektřinu v kombinovaném režimu (KVET), který zaručuje nejvyšší možnou efektivitu provozu, je ekonomický a šetrný k životnímu prostředí. Při výrobě se využije 80 procent paliva (uhlí). Kromě významné úspory paliva tak dochází i ke snížení emisí a zlepšení životního prostředí."(ivz)