Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak je to s dotacemi a poplatky ?

14. 4. 2015

 

 

Hnutí Duha vydalo tiskovou zprávu, kde společně s Komorou OZE vítají schválení novely zákona o podporovaných zdrojích energie sněmovnou. Je v ní i napsáno, že uhelné zdroje v naší republice jsou dotovány. Podle pana Štěpána Chalupy, dokonce miliardami ze státních peněz.

 

Podle předsedy Sdružení odborových organizací Sokolovského regionu Jana Smolky to není pravda, alespoň pro doly, které zastupuje a kde těží hnědé uhlí Sokolovská uhelná. „Je tomu právě naopak, zaměstnavatel platí veškeré zákonem dané poplatky. Stát na těžbu nedává ani korunu,“ řekl Jan Smolka.

Podle mluvčího Marka Síbrta je situace v OKD podobná a firma nemá žádnou finanční podporu ze strany státu. Pro zajímavost předkládáme souhrn daní, odvodů či poplatků, které platí OKD, a.s.

Upozorňujeme, že tento seznam není zcela kompletní, a je "zeštíhlen".

 

Daň z příjmů právnických osob – 19 % ze základu daně (účetní zisk upravený o připočitatelné a odpočitatelné položky)

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – 15 % ze superhrubé mzdy (superhrubá mzda = hrubá mzda x 1,35) každého zaměstnance

Srážková daň z příjmů fyzických osob – 15 % ze specifických v zákoně o daních z příjmů vyjmenovaných kategorií příjmů (např. některé příjmy nerezidentů v ČR)

Srážková daň z příjmů právnických osob – 15 % ze specifických v zákoně o daních z příjmů vyjmenovaných kategorií příjmů (např. nákup licence k software od zahraničního subjektu)

Daň z nabytí nemovitých věcí – donedávna daň z převodu nemovitostí - 4 % ze základu daně, tj. zjednodušeně z hodnoty nemovitosti

Daň silniční – 1 200 Kč – 4 200 Kč ročně za osobní vozidlo používané pro ekonomickou činnost

Daň z nemovitých věcí – skládá se z daně z pozemků a daně ze staveb - spousta různých sazeb v závislosti na typu nemovitosti

Daň z pevných paliv – počítá se z množství prodaného uhlí (dle výhřevnosti), ale jen zákazníkům, kteří nemají povolení nabývat bez daně či osvobozené (malé procento našich zákazníků)

Daň z přidané hodnoty – tři sazby – 21 %, 15 %, 10 %

Úhrada z vydobytých nerostů – nejvýše 10 % z tržní ceny vydobytých nerostů

Úhrada z dobývacího prostoru – ročně 100 Kč – 1 000 Kč za hektar

Odvod úřadu práce za při nesplnění povinnosti zaměstnávat> pracovníky se sníženou pracovní schopností – při nesplnění zaměstnávání povinného podílu 4 % zaměstnanců se ZPS - odvod ve výši 61 555,- Kč ročně za každého chybějícího (lze splnit také odběrem výrobků od organizace zaměstnávající osoby se ZPS)

Poplatky za znečišťování ovzduší, vypouštění odpadních vod, vynětí ze zemědělského půdního fondu nebo lesního půdního fondu – různé (nevýznamné částky)

Sociální zabezpečení – 26 % z hrubých mezd zaměstnanců

Zdravotní pojištění – 9 % z hrubých mezd zaměstnanců

Zákonné pojištění za škody při pracovním úrazu nebo nemoci z> povolání – 5,04 % z hrubých mezd zaměstnanců

Poplatky za radia a televize – 45 Kč respektive 135 Kč měsíčně za přijímač

Správní poplatky (kolky, za ověřování notáři, apod.)

 

 (ivz)