Jdi na obsah Jdi na menu
 


Komentář vládního zmocněnce Jiří Ciencialy na semináři v Mostě

10. 6. 2014

 


V prvé řadě je nutné aktualizovat a schválit Státní energetickou koncepci, jejíž součástí je i surovinová politika, která jasně určí priority ve využívání strategických paliv. Česká republika se zavázala vůči EU, že 14 procent z hrubé spotřeby energie bude vyrábět z obnovitelných zdrojů. Stát by proto měl jednoznačně stanovit, z jakých zdrojů a dle jakých priorit (ropa, plyn, uhlí á jádro) bude vyrábět zbývajících 86 procent energie.


V tomto kontextu je nutno pohlížet na záměr násobně zvýšit poplatky z vytěženého uhlí, který by mohl mít devastující dopady do hospodaření těžebních společností a přeneseně do širších makroekonomických souvislostí. Výše poplatků zatěžujících jednotlivé suroviny musí být logicky zakotvena jako důsledek Státní energetické koncepce, a nikoli jako snaha o pouhé dosažení periodického příjmu do státního rozpočtu.


Uhlí je naším národním bohatstvím a měli bychom s ním zacházet velmi obezřetně. Poplatek by se měl upravit rozumnou a promyšlenou formou. A zvláštní důraz by měl být kladen na využití získaných peněz, tak aby byly využity smysluplně a efektivně - s důrazem na hledání nových technologií a možností pro budoucnost energetiky.
 

 

dsc_0962.jpg

 Doc. Ing. Jiří Cieńciała, CSc.

 

 

 

text komentáře poskytla: Ing. Jana Dronská, Tajemnice vládního zmocněnce pro MSK a ÚK

foto:(vs)