Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kompromis ke Klimaticko-energetické politice EU do roku 2030 považuje MPO za vyvážený

31. 10. 2014

 


Obecně dohodnuté závěry Evropské rady může MPO považovat sice za dosti ambiciózní, nicméně za celkově vyvážený kompromis a poměrně spravedlivé řešení, neboť přihlížejí k situaci a podmínkám v průmyslově zaměřených státech EU s nižším HDP na obyvatele, mezi které patří rovněž ČR. Podoba klimaticko—energetického rámce víceméně zohledňuje pro nás důležité otázky spojené se sdílením úsilí a nákladů, novými finančními nástroji, zachováním konkurenceschopnosti EU a jejích členů a novým rámcem pro následné naplňování cílů EU.

 

Co se konkrétních cílů týče, může MPO konstatovat následující. ČR v jednáních podporovala nakonec odsouhlasený závazný cíl v oblasti snižování emisí skleníkových plynů na úrovni 40 % a důležitý je pro nás dohodnutý systém kompenzací. Oceňujeme, že závěry zohledňují potřebnou solidaritu a zajišťují, že na státy s nižším HDP, mezi něž ČR patří, nebude uvalena dodatečná finanční zátěž.


Je důležité, že se další dva cíle pro podíl energie z obnovitelných zdrojů a pro energetickou účinnost podařilo udržet na přijatelné úrovni. MPO vítá, že závěry Evropské rady stanovují, že úsilí dosáhnout cílů stanovených v těchto oblastech bude plně respektovat svobodu členských států zvolit si svůj energetický mix. ČR navíc vyžaduje, aby v žádné fázi nebyly navrhovány nebo stanovovány národní cíle. Jasné uvedení těchto záruk do závěrů Rady bylo dlouhodobým požadavkem ČR, které se nakonec ČR podařilo prosadit. Cíl pro interkonektivitu sítí ve výši 15 % je pro ČR akceptovatelný, a to především díky stávající vysoké míre propojení naší elektrizační soustavy.


Za velký úspěch lze rovněž považovat i vyjednání významného objemu prostředků, které budou moci být použity pro modernizaci české energetiky a průmyslu. Tyto prostředky získáme jednak díky o 10 % zvýšenému množství povolenek, které ČR spolu s dalšími státy s nižším HDP na obyvatele obdrží, a jednak díky novým fondům na podporu inovací a modernizaci ekonomiky. Mimo to bude existovat celá řada celoevropských fondů, ze kterých by ČR a její podniky mohly získat další významné prostředky. I proto by si MPO již nyní dovolilo apelovat na naše podniky, aby i ve spolupráci se státní správou včas připravily kvalitní návrhy projektů, aby uspěly v celoevropské konkurenci.

 

 

priloha001.jpg

 

 

 

 

 

 

 

autor, zdroj, foto: www.mpo.cz