Jdi na obsah Jdi na menu
 


Krajská tripartita se zabývala i situací v OKD

2. 6. 2015

 

 

Rada hospodářské a sociální dohody (tripartita) Moravskoslezského kraje na včerejším zasedání řešila návrhy opatření na pomoc Moravskoslezskému kraji, které představitelé kraje v čele s vládním zmocněncem připravili pro plánované zasedání vlády v červenci na Ostravsku. Na programu byla také situace v podnicích OKD a Vítkovice Steel.

 

Vedení tripartity kraje připravilo pro vládu podkladový materiál, který obsahuje návrh konceptu strategie dokončení hospodářské restrukturalizace a rozvoje Moravskoslezského a také Ústeckého kraje. „Považujeme to za velkou příležitost jak ovlivnit další rozvoj Moravskoslezského a Ústeckého kraje, a proto jsme připravili podklady pro vládu, které odrážejí problémy a potřeby kraje nejen z pohledu útlumu těžby. Zároveň obsahují konkrétní návrhy,“ uvedl Jiří Cienciala, vládní zmocněnec pro MSK a ÚK. Hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák doplňuje: „Bez spolupráce vlády a místních reprezentací se žádná účinná náprava úspěšně nastartovat a realizovat nedá. Je potřeba počítat také s finančními nároky na opatření.“ Další jednání k přípravě opatření pro MSK a ÚK proběhne zítra 2. 6. v Praze na ministerstvu průmyslu a obchodu za účasti zástupců ministerstev i obou krajů.

Krajská tripartita se včera zabývala také situací v OKD. Provozní ředitel OKD Pavel Hadrava potvrdil, že firma plánuje letos vytěžit 7,8 mil. tun uhlí (loni vytěžila 8,6 mil. tun uhlí), ale situace na trzích s uhlím zůstává špatná. K budoucnosti Dolu Paskov uvedl, že vzhledem k zavedení řady technicko - organizačních opatření a dobrým výsledkům v těžbě je šance na zachování provozu i po roce 2017.

Ředitel společnosti Vítkovice Steel Dimitrij Ščuka informoval členy tripartity o průběhu plánovaného propouštění v souvislosti s uzavřením provozu ocelárny a sociálním programu pro zaměstnance. Pro část lidí z ocelárny našla firma uplatnění v jiných svých provozech a o některé mají zájem podniky Vítkovice, ArcelorMittal Ostrava a Třinecké železárny. Na úřady práce tak pravděpodobně zamíří méně než 200 lidí.

Podkladový materiál pro vládu obsahuje v první části výčet hlavních problémů Moravskoslezského a Ústeckého kraje zejména z pohledu zaměstnanosti. Dále koncept zahrnuje návrhy systémových i obecných opatření. Největší část pak představují návrhy konkrétních opatření, kterých je po zařazení návrhů z ministerstev MPO a MPSV a připomínkování regionálních partnerů celkem 48. Za zásadní považuje vedení krajské tripartity, aby Moravskoslezský a Ústecký kraj byly zvýhodněny v programech financovaných z národních zdrojů a zároveň i v nových operačních programech a výzvách. Velká část návrhů se týká podpory podnikání a vytvoření příznivějších podmínek pro podnikání a investování v MSK a ÚK jak pro zahraniční tak i tuzemské firmy. Cílem je udržet stávající pracovní místa a zároveň vznik nových míst ve větší míře. Některé návrhy jsou zaměřené přímo na zaměstnance v hornictví.

„Snažíme se přesvědčit vládu, že Moravskoslezský a Ústecký kraj potřebují nejen účinná okamžitá opatření, ale i dlouhodobé koncepční kroky, které budou řešit dokončení hospodářské restrukturalizace a další rozvoj kraje. Přestože zaznamenáváme pozitivní zprávy z Úřadů práce a z některých firem, stále nemáme důvod k optimismu, protože obavy z dopadů útlumu těžby jsou značné,“ shrnuje Jiří Cienciala.

 

 autor:Ing. Jana Dronská