Jdi na obsah Jdi na menu
 


Lidé v pracovní neschopnosti nejčastěji nedodržovali lékařem stanovené vycházky, odhalily kontroly

16. 2. 2014

 

 

Během loňského roku provedli pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ) 146 tisíc kontrol dodržování režimu dočasně práceneschopných. Krácení nebo odnětí nemocenského se týkalo 2 609 osob. Nejčastějšími důvody bylo nedodržení lékařem stanovené doby vycházek, neoznačení zvonku a bytu jmenovkou, nepřítomnost v místě pobytu z důvodu zdržování se na jiné adrese, práce související s údržbou bytu nebo zahrady.
Nemocenské, které je dávkou nemocenského pojištění, nahrazuje občanům příjem v okamžiku, kdy
kvůli nemoci nemohou vykonávat práci, a to za předpokladu, že dočasná pracovní neschopnost trvá déle než 14 kalendářních dní. Aby nedocházelo ke zneužívání, musí být kontrolováno plnění základní povinnosti, kterou je dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce (tzv. léčebného režimu). Pracovníci OSSZ provádějící kontrolu se přitom nezřídka setkávají s agresivním chováním lidí. Značná část kontrolovaných také za účelem vyhnutí se postihu používá různé výmluvy, kterými se snaží omluvit své jednání. Dojde-li k porušení povinnosti, je možné nemocenské krátit anebo jej odejmout. Stejně tak i v případě, že pojištěnec při kontrole režimu dočasně práceneschopného pojištěnce neposkytuje nezbytnou součinnost k provedení této kontroly. Poskytnutím součinnosti se rozumí zejména označit potřebnými údaji místo pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti tak, aby bylo možné kontrolu provést. Vedle uvedených povinností mají lidé, kteří pobírají nemocenské, i další povinnosti související s kontrolou léčebného režimu - jsou povinni takovou kontrolu umožnit a také jsou povinni předem požádat ošetřujícího lékaře o povolení změny místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti z důvodu zdržování se na jiné adrese. To si lidé, kteří pobírají nemocenské, často neuvědomují. Jestliže je při kontrole zjištěno porušení režimu dočasně práceneschopného pojištěnce, je o této skutečnosti ve formě písemného záznamu vyrozuměn pojištěnec, jeho ošetřující lékař i zaměstnavatel.

 

 

screenshot---16_-2.jpg

 

zdroj:www.mpsv.cz