Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ministr Mládek diskutoval ve Zlatých Horách o podpoře podnikatelů i možnosti obnovení ekologické těžby zlata

15. 4. 2015

 

 

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek se v pondělí setkal ve Zlatých Horách se zástupci tohoto příhraničního města, představiteli Olomouckého kraje a podnikateli a starosty Jesenicka. Tématy setkání byla podpora podnikatelů na Jesenicku, zaměstnanost v regionu, možnosti využití potenciálu těžby zlata v oblasti či zpřístupnění rekultivované Poštovní štoly pro turismus.


Pracovní cestu zahájil ministr Jan Mládek návštěvou města Zlaté Hory, kde ho na radnicipřivítali starosta Milan Rác společně s prvním náměstkem hejtmana Olomouckého kraje Pavlem Šoltysem. Pracovní cesty se zúčastnil i poslanec PSP ČR Václav Zemek a viceprezident Hospodářské komory Bořivoj Minář.


„Přijel jsem do Zlatých Hor především proto, abych na místě poznal potřeby tohoto příhraničního regionu. Jesenicko patří k regionům s vysokou nezaměstnaností. Přitom situace je tu například z hlediska infrastruktury daleko složitější nežli v jiných regionech, Jesenicko leží poněkud stranou zájmu centrálních institucí i velkých investorů. Proto je sem velmi obtížně směřovat velké zahraniční investice, a proto jsem také tento region navštívil. Vedle podpory z evropských fondů, především z Operačního programu podnikání a inovace, proto hledáme možnosti, jak lépe využít potenciálu regionu. Jednou z možností je otevření diskuse nad těžbou zlata hornickou metodou, která by neměla žádné dopady na životní prostředí. Hovořili jsme s panem starostou a zastupiteli i o podpoře montánní turistiky, například zpřístupnění kulturní památky Poštovní štola pro veřejnost. Například podobný projekt v sousedním Polsku funguje dobře,“ uvedl ministr Jan Mládek


Jak už i název města napovídá, ve Zlatých Horách se jedná o oblast disponujícími zásobami zlata, které se zde těžilo už od 13. století. Důl tu byl uzavřen v roce 1993, od té doby se v České republice zlato netěžilo. V současnosti, kdy technologický pokrok umožňuje na této lokalitě případně těžbu obnovit environmentálně šetrnou metodou flotace namísto kontroverzního tzv. kyanidového loužení, je tak otázka znovuobnovení těžby ekologicky šetrným způsobem opět aktuální. Pozitivně se k této myšlence staví i starosta obce Zlaté Hory Milan Rác.


„Musím uvést, že město Zlaté Hory myšlenku případného znovuobnovení těžby zlata vítá. Studie proveditelnosti, kterou ministr Mládek zadal k vypracování státnímu podniku DIAMO, je prvním konkrétním krokem po dlouhých letech nečinnosti. Věříme, že by se v příštích letech mohla posunout dál. Na začátku devadesátých let zaměstnával důl kolem osmi set zaměstnanců, nyní pouhých šestnáct lidí, kteří zahlazují následky těžební činnosti. Ačkoliv nezaměstnanost v našem příhraničním regionu mírně klesá, každé nové pracovní místo je a v budoucnu i bude pro nás nesmírně důležité,“ soudí starosta Zlatých Hor Milan Rác.
Ministr průmysl Jan Mládek dal v diskuzi najevo, že je otevření této otázky nakloněn. Jedním z důvodů je i fakt, že by případná nová těžba přinesla v budoucnosti až 150 nových pracovních míst do strukturálně postižného severu Olomouckého kraje.


„V této souvislosti jsem zadal státnímu podniku DIAMO vypracovat studii proveditelnosti, která musí především potvrdit ekonomická východiska případné těžby. Ovšem od roku 1993, kdy zde byla těžba zlata ukončena, vrostla cena zlata na světových trzích čtyřnásobně. Teprve poté, kdy budeme schopni na základě studie proveditelnosti a ověření zásob vyhodnotit efektivitu těžby, má smysl podnikat další kroky, které by vedly k žádosti o průzkum. Podmínkou je i úspěšné schválení nové surovinové politiky. Teprve pak by mohl začít samotný proces přípravy těžby, který by trval několik let. Osobně bych byl pro model, aby v případě, že by k znovuobnovení těžby zlata ve Zlatých Horách v budoucnu skutečně došlo, byl tím, kdo by zde zlato těžil, stát,“ uvedl ministr Mládek.


Podle odhadů by se v ložisku pod horou Příčná mohlo nalézat až devět tun zlata.
V rámci odpoledního programu pak ministr navštívil areál společnosti Česko-slezská výrobní, důležitého zaměstnavatele ve Zlaté Hoře, který se zabývá výrobou kvalitních obytných a sanitárních kontejnerů a objektů složených z jednotlivých kontejnerových modulů a práci dává více než třem stovkám místních. Areálem ho provedl spolumajitel firmy a podnikatel roku Olomouckého kraje 2012 Josef Žáček.


Odpoledne se ministr Jan Mládek zúčastnil setkání se čtyřmi desítkami podnikatelů, zástupců firem a starostů Jesenicka. Hlavním tématem rušné diskuse bylo jednoznačně hledání možností podpory místních podnikatelů a jejich problémy, které dopadají na firmy. Například na strojírenské firmy už dopadají problémy plynoucí ze situace na ruském trhu. Velkým problémem pro podnikatele na Jesenicku je i špatná dopravní dostupnost a izolovanost regionu Jesenicka.
 

 

 

 

 

 

 

autor: František Kotrba

zdroj: MPO