Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ministr průmyslu zahájil provoz jedinečné důlní vodní elektrárny v Ostravě

20. 7. 2015

 

 

Ministr Jan Mládek symbolickým přestřižením pásky zahájil provoz unikátní elektrárny, která využívá výškového potenciálu v šachtě hlubinného dolu s ukončenou těžbou k výrobě energie. Pilotní projekt, podpořený státem, realizovala na dole Jeremenko ostravská firma FITE ve spolupráci s firmami REACONT a SIGMA, Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou a státním podnikem DIAMO. Slavnostního aktu v hloubce téměř 600 metrů pod zemí se účastnil také hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák

 

"Jsem hrdý na to, že uvádíme do praxe jedinečné spojení výsledků výzkumu českých vědců a umu českých techniků, po kterém tak voláme, a gratuluji jim k úspěchu. Tento projekt naše ministerstvo velmi výrazně podpořilo a jsem potěšen tím, že spojení kreativity týmu vysoké školy, výzkumných pracovišť a výrobní firmy přineslo významný synergický efekt v podobě světového patentu," uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

"Navržené řešení nezatěžuje krajinu ani životní prostředí a využívá to, co už původním účelům nemůže sloužit. To považuji za přelomové. Věřím, že realizovaný pilotní projekt významným způsobem ovlivní rozhodovací procesy o budoucím využívání důlních děl s ukončenou těžbou," říká hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák.

Vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Jiří Cienciala dodal: "Podařilo se prokázat, že vytěžený černouhelný hlubinný důl je možno použít pro instalaci vodní elektrárny využívající hloubku jámy pro účely 'skladování' elektrické energie a výrobu špičkové elektrické energie. Tento projekt je dobrou ukázkou toho, že spojení akademických institucí s praxí může přinášet zajímavé a hlavně efektivní výsledky."

Řešitelé pracovali na projektu čtyři a půl roku. Celkové náklady dosáhly 79 milionů korun, z toho veřejná podpora představuje částku 52 milionů. S podporou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v rámci programu TIP řešitelé vyvinuli komplexní systém důlní přečerpávací elektrárny o jednotkovém výkonu 0,8 – 1,0 MW, včetně nového konstrukčního uspořádání peltonovy turbíny, ovládacích systémů a řídicího systému s dálkovým ovládáním. "Museli jsme vyřešit i překážky tvořené současnou báňskou legislativou a především technologické uspořádání celého systému ve stísněných důlních podmínkách, včetně zajištění odolnosti před negativními vlivy agresivních důlních vod. Chtěl bych poděkovat všem partnerům projektu, poskytovateli dotace – ministerstvu průmyslu a obchodu, státnímu podniku DIAMO a Obvodnímu báňskému úřadu Ostrava," doplnil hlavní řešitel projektu Pavel Bartoš, ředitel firmy FITE.


zdroj: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/