Jdi na obsah Jdi na menu
 


MPSV: Hlášení a evidence pracovních úrazů bude mít přesnější pravidla

7. 8. 2014

 

 

Od ledna příštího roku dojde ke změně způsobu hlášení a evidence úrazů tak, aby lépe odpovídalo nařízením Evropské unie. Vláda schválila návrh nařízení o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, který předložila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.


Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, upravuje způsob evidování pracovních úrazů a zabezpečuje toky informací o pracovních úrazech subjektům, které je dále využívají. „Smyslem a hlavním cílem novely tohoto nařízení vlády je zpřesnění zpracování souboru statistických dat o pracovní úrazovosti, zejména v evidenci pracovních úrazů podle druhu poranění a poraněné části těla podle klasifikace Evropské statistiky pracovních úrazů,“ uvedla ministryně Marksová. Novela nařízení vlády by měla nabýt účinnosti dnem 1. ledna 2015.

 

Vláda dále přijala návrh novely nařízení vlády předložený ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou, jehož smyslem je aktualizovat platný seznam nemocí z povolání s ohledem na vývoj techniky i vědeckého poznání v oblasti medicíny.


„Seznam se mění na základě tříletých zkušeností s aplikací novelizovaného seznamu nemocí z povolání,“ uvedla ministryně Marksová. V současnosti platný seznam nemocí z povolání byl vydán v roce 1995 a od té doby došlo k některým změnám jak ve výrobních procesech a technologiích, tak i ve stupni lékařských poznatků pokud jde o kvalifikaci některých nemocí.


Jedinou dosavadní úpravu tohoto seznamu představovala novela účinná od 1. července 2011. Vzhledem k tomu, že se objevují nové nemoci, které mají původ ve výkonu práce, a v důsledku vývoje vědeckého poznání, schválila Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v rámci Národního akčního programu BOZP pro období 2011 – 2012 opatření, které uložilo příslušným orgánům a organizacím provádět revize seznamu nemocí z povolání ve dvouletých intervalech.

 

 

 

 


autor: Petr Habáň TM MPSV

zdroj:www.mpsv.cz

upraveno:(vs)