Jdi na obsah Jdi na menu
 


Neauditované výsledky NWR za devět měsíců roku 2014

14. 11. 2014

 

 


logo-nwr.gifSpolečnost New World Resources Plc (dále jen „NWR“ nebo „Společnost“) dnes (13.11. 2014) oznamuje neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců roku 2014. Srovnávací údaje se vztahují k prvním devíti měsícům roku 2013, pokud není uvedeno jinak.


Přehled finančních ukazatelů za devět měsíců roku 2014


Výnosy z pokračujících činností ve výši 504 milionů EUR, což představuje pokles o 21 %.
Průměrná realizovaná cena koksovatelného uhlí činila 86 EUR/t, což znamená pokles o 12 %; průměrná realizovaná cena energetického uhlí 56 EUR/t, meziročně beze změny.

 

Jednotkové hotovostní náklady na těžbu uhlí[1] činily 68 EUR/t, což představuje pokles o 16 % (10% pokles při konstantním směnném kursu) při těžbě nižší o 2 %.
Prodejní a administrativní náklady pokračujících provozů klesly o 26 % na 100 milionů EUR.
Pozitivní EBITDA z pokračujících činností ve výši 4 milionů EUR, což o 54 milionů EUR převyšuje předchozí srovnávané období.
Základní ztráta z pokračujících činností na akcii typu A ve výši (0,16) EUR.
Čisté zadlužení ve výši 734 milionů EUR, včetně hotovosti ve výši 77 milionů EUR ke 30. září 2014.
Pro forma čistý dluh ve výši 202 milionů EUR, včetně hotovosti 151 milionů EUR, pokud by restrukturalizace byla dokončena ke 30. září 2014 (ve skutečnosti byla dokončena 7. října 2014).
Ke 30. září 2014 bylo na proces restrukturalizace vydáno 28 milionů EUR z předpokládaných 42 milionů EUR nákladů s ním spojených.
Restrukturalizace rozvahy byla dokončena 7. října 2014.


Přehled provozních ukazatelů za devět měsíců roku 2014


Úrazová četnost (LTIFR)[2] dosáhla za devět měsíců roku 2014 hodnoty 7,19, zatímco za celý rok 2013 činila 7,41.
Produkce uhlí ve výši 6,3 mil. tun, což představuje pokles o 2 %, a externí prodeje ve výši 6,1 mil. tun, tedy pokles o 15 %.
Externí prodejní mix v poměru 60 % koksovatelného uhlí a 40 % energetického uhlí.
Investiční výdaje ve výši 45 milionů EUR, což představuje pokles o 56 %.
Zásoby uhlí na skládkách meziročně vzrostly o 9 % na 612 tisíc tun.
Pokles celkového počtu zaměstnanců v pokračujících činnostech včetně zaměstnanců dodavatelských firem o 8 %.
Zahájení strategické revize rozvojového projektu Debiensko.
Ian Ashby a Colin Keogh se nově stali nezávislými členy představenstva NWR.
Steven Schuit, Paul Everard a Hans-Jörg Rudloff odešli z představenstva NWR.


Očekávání managementu
Ceny[3] a cíle pro rok 2014


Průměrná cena koksovatelného uhlí na čtvrté čtvrtletí 2014 sjednána na 85 EUR/t, což představuje čtyřprocentní růst oproti předchozímu čtvrtletí.
Ceny energetického uhlí v roce 2014 byly sjednány v průměru ve výši 54 EUR za tunu.
Těžba a prodej uhlí v objemu 8,75–9,0 milionu tun.
Cíl 55–60 % koksovatelného uhlí v prodejním mixu.
Investiční výdaje pod 90 miliony EUR.
Další zlepšení úrazové četnosti (LTIFR) k cíli pro rok 2015, tedy pod 5.
Jednotkové hotovostní náklady na těžbu kolem 65 EUR bez započtení Dolu Paskov.


Očekávané ceny a cíle pro rok 2015 (další cíle budou oznámeny v únoru 2015)
Žádné významnější pohyby cen jak koksovatelného, tak energetického uhlí.


Cíl těžby uhlí v rozmezí 7,5–8,0 milionů tun.


Výsledky restrukturalizace rozvahy


Díky snížení čistého zadlužení ze 734 milionů EUR před dokončením restrukturalizace na 202 milionů EUR po jejím dokončení byla výrazně posílena rozvaha. Hlavními prvky restrukturalizace byly:
příliv nového kapitálu ve výši 150 milionů EUR;
poskytnutí nového superseniorního úvěru ve výši 35 milionů EUR stávajícími držiteli dluhopisů; a vydání seniorních zajištěných dluhopisů v hodnotě 300 milionů EUR se splatností v roce 2020, mandatornē konvertibilních dluhopisů v hodnotě 150 milionů EUR se splatností v roce 2020 a práv na vyplacení podmíněné hotovostní složky (CVR) v hodnotě 35 milionů EUR, které nahradily seniorní zajištěné dluhopisy v hodnotě 500 milionů EUR splatných v roce 2018 a seniorní nezajištěné dluhopisy v hodnotě 275 milionů EUR splatných v roce 2021.Komentář předsedy představenstva
Zásadní událostí pro NWR byla ve sledovaném období kapitálová restrukturalizace, kterou jsme zahájili na počátku roku a dokončili v první polovině října. Za podpory a účasti našich stakeholderů jsme dosáhli dohody, která vedla k získání 185 milionů EUR nového kapitálu, redukci našeho nesplaceného dluhu o 35 % z 825 milionů EUR na 535 milionů EUR, prodloužení splatnosti nových dluhopisů do roku 2020 a k významnému snížení nákladů na obsluhu dluhu.Ve výsledku Společnost disponuje kapitálovou strukturou, která je udržitelnější v nadále kritických podmínkách na trhu, kdy útlum poptávky na jedné straně a převis nabídky na straně druhé vyústily v nízké globální ceny koksovatelného uhlí a nízké regionální ceny energetického uhlí. Vzhledem k tomuto cenovému tlaku představuje námi nedávno dojednaná průměrná cena koksovatelného uhlí pro dodávky ve čtvrtém kvartálu ve výši 85 EUR za tunu slušný výsledek. Naše energetické uhlí prodáváme v tomto roce v průměru za 54 EUR za tunu.Prostředí nízkých cen se jasně odráží v našich tržbách, které klesly o 21 procent. Na provozní úrovni se nám podařilo stlačit jednotkové hotovostní náklady na těžbu o 16 procent a administrativní a prodejní náklady o 26 procent, čímž jsme za devět měsíců letošního roku dosáhli kladného výsledku EBITDA. Zde ale naše úsilí nemůže skončit a nekončí. Tvrdé podmínky na trhu vyžadují neustálý důraz na optimalizaci provozu našich dolů. Jednoduše řečeno, musíme zajistit, aby se těžební aktivita v OKD, naší české dceři, nadále posouvala po nákladové křivce směrem dolů.Na všech zaměstnaneckých úrovních OKD je už mnoho měsíců vyvíjeno obrovské úsilí s cílem optimalizovat provoz, zvýšit efektivitu a snížit náklady. Managementu i pracovníkům se společně vskutku podařilo odvést vynikající kus práce. Jelikož ale na obzoru nejsou žádné známky výraznějšího brzkého zlepšení tržních podmínek, je nezbytné se nadále soustředit na provozní optimalizaci a přísnou nákladovou disciplínu a zároveň pracovat na zlepšení bezpečnostních ukazatelů.V roce 2015 neočekáváme žádné dramatické cenové pohyby v koksovatelném nebo energetickém segmentu. Náš produkční cíl pro příští rok očekáváme v rozmezí 7,5 až 8,0 milionů tun. Detailnější plán představíme – spolu s dalšími nefinančními cíli – při prezentaci celoročních výsledků v únoru 2015.Krom nepolevujícího tlaku na snížení nákladů je naší další prioritou ponechání si možnosti expandovat v budoucnu, až dojde k zotavení cen. Proto jsme zahájili strategickou revizi našeho rozvojového projektu Debiensko, který obsahuje obrovské zásoby v rozsahu 556 milionů tun převážně tvrdého koksovatelného uhlí a jehož rozvoj jsme pozastavili začátkem roku 2013 kvůli již zmiňovaným podmínkám na trhu.Vcelku vzato máme za sebou další obtížné období. Museli jsme se vypořádat s restrukturalizací naší rozvahy a zároveň s tím zvýšit efektivitu provozu OKD, jelikož situace na trhu se nadále nelepší. Dnes jsou naše provozy štíhlejší a flexibilnější. Disponujeme robustnější rozvahou, v představenstvu zasedli noví členové a nadále se soustředíme na zefektivnění provozu. Výhled na tržní prostředí v roce 2015 nevypadá o nic příjemněji, ale jak náš tým prodeje a marketingu, tak tým pro rozvojové aktivity dělají velké pokroky a zkoumají několik inovací a příležitostí, o nichž snad budu moci informovat v nadcházejících měsících. Naše vize stát se bezpečným a udržitelným způsobem evropským lídrem v těžbě a prodeji koksovatelného uhlí do roku 2017 stále platí.


Gareth Penny
Výkonný předseda představenstva NWR

 

 

Vybrané finanční a provozní údaje (pokračující činnosti)[4]

(v milionech EUR, pokud není uvedeno jinak)

9M 2014

9M 2013

Rozdíl

 

Výnosy

504

634

(21 %)

 

Odbytové náklady

464

664

(30 %)

 

   Vyjma Změn stavu zásob

478

623

(23 %)

 

Hotovostní jednotkové náklady těžby uhlí (EUR/t)[5]

68

81

(16 %)

 

Hrubý zisk

40

(30)

-

 

Prodejní a administrativní náklady

100

136

(26%)

 

EBITDA

4

(50)

-

 

Jednorázové odpisy z přecenění dlouhodobého majetku

-

310

 

 

Provozní ztráta

(60)

(483)

-

 

Ztráta za dané období

(128)

(448)

-

 

Základní ztráta na akcii typu A (v EUR)

(0,16)

(0,55)

 

 

Celková aktiva

858

1 5126

(43 %)

 

Peněžní prostředky a jejich ekvivalenty

77

148

(48 %)

 

Čistý dluh

734

672

9 %

 

Čistý pracovní kapitál

(27)

(16)

-

 

 

 

 

 

 

Čisté provozní hotovostní toky

(48)

(14)[6]

-

 

Investice

45

1026

(56 %)

 

 

 

 

 

 

Celkový počet zaměstnanců vč. dodavatelských organizací

14 641

15 955

(8 %)

 

Úrazová četnost LTIFR

7,19

7,03

2 %

 

 

Výroba a prodej (v tis. tun)

9M 2014

9M 2013

Rozdíl

 

Výroba uhlí

6 332

6 452

(2 %)

 

Externí prodej

6 084

7 185

(15 %)

 

   Koksovatelné uhlí[7]

3 647

3 423

7 %

 

   Energetické uhlí[8]

2 437

3 762

(35 %)

 

Stav zásob na konci období

612

564

9 %

 

Průměrná realizovaná cena (v EUR/t)

 

 

 

 

Koksovatelné uhlí

86

98

(12 %)

 

Energetické uhlí

56

56

0 %

 

 

[1] Hotovostní těžební náklady na tunu reflektují provozní náklady na těžbu koksovatelného i energetického uhlí a jsou vypočteny následujícím vzorcem: Odbytové náklady bez Změny stavu zásob a Odpisů děleno celkovou výší těžby uhlí. Do kalkulace se mohou promítnout další úpravy o nepeněžní položky z Odbytových nákladů.
[2] Úrazová četnost s absencí (Lost Time Injury Frequency Rate nebo LTIFR) představuje počet registrovaných úrazů v provozech společnosti NWR s nejméně třídenní absencí na milion odpracovaných hodin, včetně zaměstnanců dodavatelských organizací.
[3] Konečné realizované ceny mohou být ovlivněny celou řadou faktorů včetně, ale ne pouze kolísání směnných kurzů, kvalitativních parametrů uhlí, doby dodávek uhlí v průběhu roku a operativních ustanovení jednotlivých smluv. Skutečná realizovaná cena se tak v daném období může lišit od dříve oznamovaných průměrných sjednaných cen. Výhled všech budoucích cen v roce 2014 je založen na směnném kurzu 27 Kč/EUR. Ceny se uvádějí jako průměr cen pro kvalitativní mix uhlí v dodací paritě ex-works.
[4] Detailní informace a analýzy jsou uvedeny v úplném anglickém znění zprávy v kapitole Přehled provozních a finančních ukazatelů (Operating and Financial Review).
[5] Hotovostní těžební náklady na tunu reflektují provozní náklady na těžbu koksovatelného i energetického uhlí a jsou vypočteny následujícím vzorcem: Odbytové náklady bez Změny stavu zásob a Odpisů děleno celkovou výší těžby uhlí. Do kalkulace se mohou promítnout další úpravy o nepeněžní položky z Odbytových nákladů.
[6] Včetně dceřiné společnosti OKK, která byla prodána 6. prosince 2013.
[7] V prvních devíti měsících roku 2014 bylo cca. 43 % prodeje koksovatelného uhlí realizováno ve tvrdém koksovatelném uhlí se středním obsahem prchavých látek, 48 % v poloměkkém koksovatelném uhlí a 9 % v koksovatelném uhlí typu PCI.
[8] V prvních devíti měsících roku 2014 bylo cca. 84 % prodeje energetického uhlí realizováno v energetickém uhlí a 16 % v proplástku.

 

Chcete-li se dozvědět více, stáhněte si níže uvedený dokument:

Neauditované výsledky za devět měsíců roku 2014 (PDF)

 

 

 

 

autor, zdroj: http://www.newworldresources.eu/