Jdi na obsah Jdi na menu
 


Program jednání tripartity obsahuje důležité body

1. 12. 2014

 

 

Dnes v pondělí 1. prosince 2014 proběhne na Úřadu vlády 114. zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, kterého se kromě předsedy vlády Bohuslava Sobotky zúčastní také další členové vlády, zástupci zaměstnavatelských svazů a představitelé odborových konfederací.


Program jednání tripartity bude mimo jiné obsahovat bod: Aktualizace Státní energetické koncepce a Státní surovinové politiky

 

Aktualizace Státní energetické koncepce (ASEK) reflektuje komparativní výhody a nevýhody ČR, které jsou dány možnostmi využívání jednotlivých druhů energetických zdrojů v rámci omezeného přírodního potenciálu i ekonomickými danostmi země.
Hlavním posláním ASEK je zajistit spolehlivou, bezpečnou a k životnímu prostředí šetrnou dodávku energie pro potřeby obyvatelstva a ekonomiky ČR, a to za konkurenceschopné a přijatelné ceny za standardních podmínek. Současně musí zabezpečit nepřerušené dodávky energie v krizových situacích v rozsahu nezbytném pro fungování nejdůležitějších složek státu a přežití obyvatelstva.


Jedním z dalších bodů bude zpráva zmocněnce vlády pro Moravskoslezský a Ústecký kraj o současné situaci v těchto regionech.

 

Zpráva shrnuje situaci v Moravskoslezské a Ústeckém kraji, zaměřuje se na problematiku nezaměstnanosti, rozvojový potenciál obou regionů a popisuje také aktivity vládního zmocněnce. Materiál obsahuje vyhodnocení programu na podporu pracovních příležitostí v obou krajích i dalších aktivit a předkládá prognózu dalšího vývoje včetně navrhovaných opatření.

 

Dále by mělo MPSV předložit plenárnímu zasedání Rady hospodářské a sociální dohody informaci o výsledcích práce Odborné komise pro posouzení organizace systému zabezpečení zaměstnanců při pracovním úrazu a nemoci z povolání a předkládá materiály, které s její činností souvisí. V materiálu byly navrženy 3 základní varianty řešení budoucí podoby zabezpečení zaměstnance při pracovním úrazu a nemoci z povolání.

 

Další body jednání tripartity jsou: Aktuální situace v čerpání evropských fondů, Zákon o významné tržní síle a Koncepce ICT. Vyplývá to z informací uveřejněných na webu vlády ČR.

 

 

 

 

(ivz)