Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ruce pryč od našeho práva na stávku

17. 2. 2015

 

 

Světové zaměstnavatelské skupiny se snaží zmařit právo na stávku. Zastavíme je společnou globální akcí 18. února.Právo na stávku je mocným a zásadním základem demokracie a ekonomické spravedlnosti. Když zaměstnavatelé odmítnou se zaměstnanci vyjednávat, když se občané pozvednou proti diktátorství, mohou lidé stáhnout svoji práci a vyvážit dominanci a privilegia nemnohých mocných kolektivní akcí. Čas a opět toto zásadní právo je vše, co stojí v cestě nespravedlnosti a vykořisťování.

Světové zaměstnavatelské skupiny se nyní snaží právo na stávku potlačit. Chtějí, aby byla globální pracovní síla bezmocná a pasivní. Chtějí odstranit poslední ochrannou zeď proti diktátorství. Chtějí změnit rovnováhu moci na pracovišti a ve společnosti k horšímu, a navždy.

Prakticky každá země na světě uznává, že zaměstnanci mají právo na stávku. Asi 90 zemí má toto právo zakotveno v národní ústavě, čímž práva, stanovená v průběhu mnoha desetiletí Mezinárodní organizací práce, zakotvují zákonem. Zaměstnavatelé se snaží obrátit čas o 50 let zpátky, co existuje mezinárodní právní uznání práva na stávku, začínají v MOP a odsud pokračují při vybírání národních zákonů, které garantují toto nejzásadnější z legálních práv. Snaží se paralyzovat procedury MOP a drží v hrsti její životně důležitou práci s cílem dospět ke svému cíli. Vytvořili patovou situaci v tomto světovém orgánu práce a zaměstnanci za to platí, protože rozhodnutí MOP k důležitým otázkám zaměstnanosti jsou blokována.

Z tohoto mrtvého bodu je cesta ven. Pravidla MOP říkají, že pokud nelze spor mezi zaměstnavateli, zaměstnanci nebo vládami urovnat v samotné MOP, poté musí být požádán Mezinárodní soudní dvůr (MSD), aby o sporu rozhodl. Ale skupiny zaměstnavatelů se snaží blokovat vládu zákona a MSD oponují. Nechtějí, aby zvítězila spravedlnost. Dávají přednost tomu své oponenty vydírat a donutit je se vzdát.

Mnoho vlád podporuje požadavek odborového hnutí držet se konstituce MOP a předložit tento případ MSD. Některé však takticky vyčkávají. Tyto vlády a všechny zaměstnavatelské skupiny musejí být volány ke zodpovědnosti za to, že odmítají respektovat mezinárodní zákony a zásadní roli MOP.

Musíme toto říkat nahlas a velmi hlasitě.

Pro mnoho lidí jsou postupy v orgánech OSN jako je MOP velmi vzdáleny od každodenních starostí, kterým tito lidé čelí v pracovním životě nebo v úsilí získat důstojnou práci. Pokud však zaměstnavatelé uspějí v odstranění práva na stávku, budou důsledky velmi vážné pro pracující a pro všechny, kteří se staví proti despotismu a otroctví.

Pouze v totalitních diktátorských režimech je právo na stávku odpíráno. Pokud zaměstnavatelé uspějí, bude odpíráno všude. Veškeré výdobytky dosažené organizovaným hnutím pracujících v minulém století budou ohroženy - rozumná pracovní doba, spravedlivý plat, dovolená a víkendy, zdraví a bezpečnost při práci a svoboda před vykořisťováním a diskriminací.

V celé historii, kdy zaměstnavatelé a vlády odmítali dialog a vyjednávání a namísto toho vnucovali svoji vůli, pracující přesto učinili tento krok a čelili riziku zastavení a stažení práce. To se nezmění. Zaměstnanci budou i nadále stávkovat, když budou muset - ale agenda zaměstnavatelů z nich udělá zločince.

Odstranění práva na stávku z nás udělá otroky. Nepřipustíme, aby k tomu došlo.

Generální rada MEOK určila 18. únor 2015 za Akční den na obranu práva na stávku. Žádáme všechny členské organizace, aby se připojily k aktivitám 18. února, včetně následujících návrhů:

Zapojení zaměstnanců a veřejnosti do obrany práva na stávku
Získání veřejných závazků ze strany vašich vlád na ochranu „práva na stávku a postoupení sporu Mezinárodnímu soudnímu dvoru“
Zveřejnění podpory nebo opozice vaší vlády a předání MEOK ke globálnímu zveřejnění
Zveřejnění opozice vašich zaměstnavatelů vůči právu na stávku a následné podpory utlačování zaměstnanců. Usilování o veřejnou podporu zodpovědných zaměstnavatelů, kteří respektují základní práva.

Byla vytvořena speciální web-stránka pro aktivity k 18. únoru, kde můžete nalézt zdroje, materiály, návrhy aktivit a zprávy o tom, co odbory ve světě v rámci 18. února dělají: www.ituc-csi.org/18feb

 

pravo-na-stavku-plakat_260.jpg

 

 

 

 

 

zdroj:www.cmkos.cz