Jdi na obsah Jdi na menu
 


Šéfové ČMKOS navštívili lokalitu Dolu Československá armáda

20. 8. 2014

 

 

Těžaři a odbory žádají od vlády zodpovědnou energetickou a surovinovou koncepci státu


O provázanosti vývoje nezaměstnanosti v okrese Most s postupem těžby hnědého uhlí na lokalitě Československá armáda se mohli 18. srpna přesvědčit předseda a místopředsedové Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula, Radka Sokolová a Vít Samek.


„Velkou měrou na zvyšující se nezaměstnanosti v okrese Most i v Ústeckém kraji se podílí postupný útlum těžebního průmyslu. Důvodem je platnost územně ekologických limitů těžby uhlí na lokalitě Československá armáda,“ řekl předseda Sdružení odborových organizací CCG Most Jaromír Franta.


„V současné době jedná vláda v tripartitě s odbory a zástupci zaměstnavatelů o podobě státní energetické koncepce (SEK) a o surovinové politice státu. Proto jsme pozvali představitele odborové centrály a umožnili jim, aby se seznámili s problematikou těžebního průmyslu a návazné situace v lokalitě Československá armáda, která je nejvíce ohrožená útlumem těžby, aby mohli zasvěceně vystupovat v tripartitě i v Radě vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR,“ upřesnil hlavní smysl návštěvy Jaromír Franta.


S hosty diskutoval generální ředitel společnosti Severní energetická (Sev-en) Petr Kolman. Společnost těží hnědé uhlí v lomu ČSA, kde pracuje 929 zaměstnanců. V důsledku územních limitů musela společnost začít s propuštěním lidí. To má za následek, že nezaměstnanost v okrese Most vzrostla z 11,5 v roce 2011 na 13,5 % v roce 2013 a stále roste. Na každé hornické pracovní místo jsou vázána další 2,5 pracovní místa v dodavatelských firmách a v dalších odvětvích.
Předseda ČMKOS Josef Středula v informoval o energetické koncepci v rámci Evropské unie. Současná politická situace a veřejné mínění není příliš nakloněno těžbě uhlí a jeho spalování v elektrárnách a teplárnách. Je to dáno i tím, že veřejnost je ovlivněna zavádějícími informacemi ze strany ekologických aktivistů, kteří mají dostatek prostoru šířit je v médiích.


Podle ředitele Kolmana těžaři, ale i představitelé regionální správy a občané očekávají, že stát by měl jednoznačně deklarovat, jakou cestou se tuzemská energetika bude ubírat alespoň ve střednědobém horizontu. Vláda by měla aktualizovat státní energetickou koncepci a surovinovou politiku. Energetická strategie EU nenařizuje členským zemím, jak budou nakládat s vlastním surovinovým bohatstvím. Vláda by jasně měla říct, jestli chce nebo nechce těžbu uhlí.
„O tom, zda budeme využívat pro potřeby domácí energetiky a teplárenství naše hnědé uhlí, nebo budeme dovážet drahé a nekvalitní uhlí z Německa, o tom musí rozhodnout stát, který je vlastníkem surovinového bohatství. Pouze vláda může rozhodnout o zrušení platnosti územně ekologických limitů. Ale politici se obávají přijmout nepopulární, avšak pro energetickou bezpečnost státu nezbytné rozhodnutí. Raději přistupují na politické handly s ekologickými odpůrci těžby uhlí v naději, že se udrží u moci i v dalších letech,“ řekl Jaromír Franta.


Typickým příkladem neseriozního a nekoncepčního přístupu k energetické politice státu jsou podle účastníků diskuse solární elektrárny. Tuzemské energetice nejen nepomohly, ale naopak prodražily domácnostem a firmám ceny elektřiny a peníze daňových poplatníku mizí kdesi v daňových rájích u neznámých majitelů.


„Těžaře i regiony, kde jsou důlní společnosti zpravidla i největšími zaměstnavateli, trápí nejistota dalšího osudu. Budeme tuto koaliční vládu motivovat, aby se nebála zodpovědně rozhodovat i v zájmu tuzemské ekonomiky, domácností a firem. „ČMKOS o tom bude rozhodně jednat jak na tripartitě, tak i v Radě vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR. ČMKOS je připravena pomoct,“ řekl Středula a zároveň se podivil, že zástupci těžebních společností, Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, Svaz průmyslu a dopravy a další vlivné svazy, nejsou v tomto smyslu dostatečně aktivní. „Neslyšel jsem od nich na tripartitě nebo v Radě vlády to, co slyším od vás. Odborové svazy a odborová sdružení zpracovávají pro jednání tripartity kvalitní analytické materiály. Že by totéž činily vaše zaměstnavatelské svazy, o tom nic nevím. Zaměstnavatelé a zaměstnanci by měli v této otázce vystupovat vůči vládě a politikům společně. Neměli bychom čekat, až si Česká republika zažije vlastní blackout, to je rozsáhlý výpadek dodávky elektřiny v důsledku mimořádné události v přenosové soustavě,“ uzavřel Středula diskusi s generálním ředitelem Petr Kolmanem. Hosté si prohlédli lokalitu Československá armáda, Lom Vršany a obce Horní Jiřetín a Černice.

 

img_0696.jpg

 

img_0733.jpg

Hostitel, Jaromír Franta (uprostřed), seznamuje kolegy s těžbou na lomové lokalitě. Zleva Josef Středula, pracovník Sev-en Antonín Dymák, Jaromír Franta, Vít Samek a Radka Sokolová.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autor, text a foto: Petr Kolev
zdroj:www.e-sondy.cz