Jdi na obsah Jdi na menu
 


SP ČR podporuje úplné zpřístupnění zásob hnědého uhlí

2. 2. 2015

 

 

 

Na 115. plenárním zasedání Rady hospodářské a sociální dohody (tripartity) v pondělí 2. února podpoří Svaz průmyslu a dopravy ČR jako klíčový zástupce zaměstnavatelů při projednávání návrhu Surovinové politiky ČR úplné využití zásob hnědého uhlí na velkolomech ČSA i Bílina.

Zdaleka nejdůležitější součástí návrhu Surovinové politiky ČR, jejíž návrh projedná plenární schůze tripartity, je návrh variant řešení zpřístupnění zásob hnědého uhlí ve velkolomech Bílina a ČSA.

● „Efektivní a udržitelné zajištění a využívání energetických, rudních, nerudních, stavebních i netradičních a high-tech nerostných zdrojů ku prospěchu obyvatel i konkurenceschopného národního hospodářství České republiky“. To je základní vize surovinové politiky. Jediným naplněním této vize je podle názoru SP ČR uvážlivé, hospodárné a maximálně efektivní využití zdrojů nerostných surovin, které má Česká republika k dispozici.

● Hnědé uhlí je dokonce nejdůležitější takovou surovinou, protože na něm stojí polovina české energetiky a je důležitým faktorem strategické bezpečnosti České republiky. SP ČR vychází z toho, že zříci se tohoto bohatství znamená významně poškodit zájmy občanů ČR. Nedostatek hnědého uhlí by znamenal v dlouhodobém horizontu zvýšení cen energií a ohrožení dostupnosti levného a ekologického zásobování teplem pro statisíce domácností ČR.

● Poškodilo by to i zájmy českého průmyslu. Mnoho nejdůležitějších českých průmyslových firem je závislých na dostupnosti levného domácího uhlí, které nemá v současné době adekvátní náhradu.

● SP ČR navrhne tripartitě, aby doporučila české vládě v oblasti nakládání s hnědým uhlím variantu č. 4 – tedy plné využití zásob uhlí na lomu ČSA i Bílina.

● Současný stav legislativy dává dostatečné záruky zohlednění všech oprávněných zájmů jak obyvatel dotčených území, tak ochrany životního prostředí. Další existence usnesení vlády č. 444/1991 a následujících je tedy zbytečná.

 

 

 

 

 

autor, zdroj: http://www.spcr.cz/