Jdi na obsah Jdi na menu
 


Státní úřad inspekce práce uskutečnil loni 47 tisíc kontrol

2. 2. 2015

 

 

Pracovní smlouvy bez potřebných náležitostí, nevyplacení mzdy ve lhůtě splatnosti či nevydání potvrzení o zaměstnání. To jsou jedny z nejčastějších nedostatků, které při kontrolách v roce 2014 zjistil Státní úřad inspekce práce.

V loňském roce oblastní inspektoráty práce uskutečnily celkem 46 685 kontrol. Z tohoto počtu bylo 15 081 zaměřeno na nelegální zaměstnávání, 14 081 na oblast bezpečnosti práce (BOZP) a 17 523 kontrol směřovalo do oblasti pracovněprávních vztahů.

„Jsem ráda, že se daří odhalovat případy, kdy dochází k porušování práv zaměstnanců. Důstojné pracovní podmínky jsou na prvním místě a inspekce práce vykazuje dobré výsledky. Na základě kontrol SÚIP zaměstnavatelé dostali celkem 4366 pokut ve výši téměř 216 milionů korun,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Kontroly zajišťuje v současné době 515 inspektorů. Z toho se 188 specializuje na oblast nelegálního zaměstnávání, 192 na oblast BOZP a 135 na problematiku pracovněprávních vztahů.

Inspektoři loni odhalili 1847 nelegálně zaměstnávaných osob, z nichž 1116 bylo občanů ČR, 173 občanů EU a 558 cizinců. Za nelegální zaměstnávání bylo zaměstnavatelům uloženo 579 pokut v souhrnné výši 140 260 800 Kč.

SÚIP též během roku vyhlašuje několik mimořádných kontrolních akcí po celém Česku. „Loni to byla například mimořádná kontrolní akce v oblasti BOZP zaměřená na provoz bioplynových stanic, v oblasti pracovních vztahů a podmínek kontrolní akce zaměřená na provozovatele zdravotnické záchranné služby a v oblasti zaměstnanosti – nelegální zaměstnávání kontroly zaměřené na provozovatele sběrných surovin,“ uvedl generální inspektor Rudolf Hahn.

V oblasti pracovních vztahů a podmínek se kontroloři nejvíce zaměřovali na oblast vzniku, změn a skončení pracovního poměru a odměňování. Zaměstnavatelům bylo uloženo 2612 pokut v celkové výši 48 986 000 Kč.

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práciinspektoři za zjištěné nedostatky uložili 1175 pokut v celkové výši 26 562 000Kč.
Důležitou součástí činnosti Státního úřadu inspekce práce jsou kontroly vzniku a okolností vzniku pracovních úrazů. Inspektoři za loňský rok evidují 39 070 pracovních úrazů, při kterých zemřelo 105 zaměstnanců a 1331 utrpělo vážný úraz. Nejvíce pracovních úrazů bylo zaznamenáno ve zpracovatelském průmyslu, kde je zaměstnáno nejvíce osob, dále pak v oblasti stavebnictví a v dopravě.
autor:(peh)
zdroj:www.e-sondy.cz