Jdi na obsah Jdi na menu
 


ÚP ČR navázal spolupráci se společností DIAMO

10. 11. 2014

 

 

 

Úřad práce ČR (ÚP ČR) a společnost DIAMO, s. p., Stráž pod Ralskem (DIAMO) prohloubí vzájemnou spolupráci. Shodli se na tom při společném jednání, které proběhlo začátkem listopadu, zástupci obou stran.


V nejbližších měsících by měla firma přijmout až 40 lidí na veřejně prospěšné práce. Společnost plánuje, že takto přijaté zaměstnance využije na zajištění prací pomocného charakteru. Působit budou v rámci celého podniku, včetně odštěpných závodů ve Stráži pod Ralskem, Příbrami, Ostravě a v Dolní Rožínce.
Na základě konkrétních požadavků zaměstnavatele vytipuje ÚP ČR vhodné uchazeče o zaměstnání a zároveň mu poskytne příspěvek na vytvořená pracovní místa. Jeho výše a doba poskytování se pak bude odvíjet od jednotlivých dohod.
„DIAMO se tak stává další společností, která jde příkladem ostatním státním podnikům, ale i dalším zaměstnavatelům. Prostřednictvím vytváření pracovních míst v rámci aktivní politiky zaměstnanosti je možno zajistit realizaci společenské a sociální odpovědnosti vůči obtížně umístitelným uchazečům o zaměstnání,“ říká Kateřina Sadílková, pověřená řízením ÚP ČR.


„Věříme, že se nám společně podaří obsadit všech 40 pracovních míst. V případě, že se dočasně přijatí zaměstnanci osvědčí, je možné diskutovat o možnosti jejich přijetí do stálého pracovního poměru,“ doplňuje ředitel státního podniku DIAMO Tomáš Rychtařík.
Veřejně prospěšné práce (VPP) patří mezi nejvyužívanější nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Jsou určeny především na méně kvalifikované a pomocné práce. ÚP ČR tato místa vytváří ze zákona jako krátkodobé pracovní příležitosti a přispívá na ně po určitou dobu. Jejich podstatou je finanční a personální zajištění ze strany úřadu, a to až na jeden rok. Zaměstnavatelé je využívají například při odstraňování škod po živelných katastrofách, pomocných pracích při úpravách a opravách veřejného majetku, údržbě veřejných budov a komunikací nebo zajištění dalších činností, na které zejména obce nemají vlastní personální kapacitu. Systém veřejně prospěšných prací je výhodný pro všechny zúčastněné strany. ÚP ČR pomůže zájemcům získat na určitou dobu zaměstnání. Obce, kraje a firmy zase tolik potřebné pracovníky, které by nemohly zaměstnat na stálo. K 30. 9. 2014 takto ÚP ČR podpořil v rámci celé republiky 20 259 lidí, o rok dříve jich bylo 19 080.

 

 

 


autor:Kateřina Beránková
zdroj:www.mpsv.cz