Jdi na obsah Jdi na menu
 


V Praze pokračoval sjezd odborů, vystoupil na něm premiér Sobotka a prezident Zeman

26. 4. 2014

 

 

 

 

V Praze dnes pokračoval sjezd ČMKOS. Dopoledne na něm vystoupil premiér Bohuslav Sobotka(ČSSD) a prezident Miloš Zeman. Delegáti sjezdu na něm schválili stěžejní dokument pro příští čtyři roky – Program ČMKOS. ČMKOS si v něm dala mimo jiného za cíl udržet stávající pracovní místa, vybudovat nová a obhájit co nejdůstojnější podmínky svých členů i ostatních zaměstnanců v období, kdy se bude Česká republika vyrovnávat s důsledky hospodářské krize, dlouhodobého uplatňování neoliberálních koncepcí pravicovými vládami a konkurenčními tlaky globální ekonomiky na trh práce, na soukromé a pracovní právo a sociální systémy.

 Největší odborová centrála v zemi si už v pátek večer zvolila nové vedení. V jejím čele stanul dosavadní předák svazu KOVO Josef Středula. Nahradil tak Jaroslava Zavadila, který se stal poslancem za ČSSD. První místopředsednický post získal šéf odborářských legislativců Vít Samek, druhý obhájila dosavadní místopředsedkyně Radka Sokolová.

Delegáti v dopoledním jednání přivítali významného hosta premiéra Bohuslava Sobotku. Předseda vlády mluvil o tom, jak si představuje sociální dialog vlády s odbory a zaměstnavateli. Odbory i zaměstnavatelé si zatím úroveň sociálního dialogu i přístup nového kabinetu pochvalují a souhlasí s opatřeními, která chystá. Dobré vztahy mají zaměstnavatelé i s prezidentem státu.
Premiér ve svém vystoupení ujistil přítomné delegáty, že vláda připravuje zvýšení minimální mzdy od ledna příštího roku o 500 korun a prohlásil, že by se minimální mzda měla zvyšovat každý rok. Její momentální výše je 8500 korun. Předchozí pravicové vlády minimální mzdu zvyšovat nechtěly. Navýšení o 500 korun od ledna navrhuje ministryně práce Michaela Marksová Tominová.
Jak minimální mzda poroste v příštích letech, se bude podle premiéra vždy řešit v tripartitě. Cílem je dostat se na výši minimální mzdy, která by odpovídala 40 procentům průměrného platu v zemi.
"Chtěli bychom vyšší růst minimální mzdy, než jen o pětistovku," řekl nový předseda ČMKOS Josef Středula.
Stejně jako minimální mzdu chce podle Sobotky vláda každoročně navýšit platby zdravotním pojišťovnám za státní pojištěnce. Premiér také řekl, že je rád, že se podařilo do koaliční smlouvy a programového prohlášení dát elektronickou evidenci tržeb. Po zavedení registračních pokladen volaly v minulosti odbory i ČSSD. "Jsem rád, že ministerstvo financí už na elektronické evidenci tržeb pracuje," řekl premiér.
Potvrdil jim, že platí cíl vlády zrušit důchodovou reformu prosazenou vládou Petra Nečase. Cílem vlády je podle něj rozvíjet dlouhodobé spoření na penzi, které však nenaruší příjmy průběžného důchodového systému. Ten musí podle Sobotky zůstat základem pro vyplácení penzí. Premiér odborářům řekl, že jedním z prvních kroků vlády bylo rozhodnutí, že důchody se znovu budou zvyšovat o celou inflaci jako dříve, a že příští rok penze stoupnou mimořádně více, v průměru o 205 korun.
K rozhodnutí vlády nedat garanci společnosti ČEZ na dostavbu Temelína, což vedlo k zastavení tendru na výstavbu dvou dalších bloků, Sobotka řekl, že to neznamená, že vláda odstupuje do rozvoje jaderné energetiky v zemi. "Odmítli jsme ale riskovat budoucí zadlužení státu," uvedl premiér.
„Těším se na spolupráci s novým vedením odborů v čele se Středulou. V minulých letech jsme společně bojovali proti chybné politice pravicových vlád. Máme šanci dát zemi do pořádku," řekl Sobotka.
"Jsem rád, že jste si našel čas a přišel mezi nás. Sami jste si na sebe ušili bič a my jsme tomu rádi," řekl Středula k vládním programu Podle něj budou odboráři pečlivě sledovat, zda ho vláda splní. "Pokud se vám to podaří, bude v této zemi na konci vašeho volebního období lépe," prohlásil Středula.
"Neodpustíme křivdy na zaměstnancích. ČMKOS bude slušná a korektní, ale když to bude třeba, také důrazná a ostrá“ zdůraznil Středula.
Potleskem ve stoje přivítali odboráři na jednání sjezdu prezidenta republiky Miloše Zemana. „Je mi velikou ctí přivítat mezi námi pana prezidenta“, řekl předseda ČMKOS Josef Středula.
Prezident blahopřál Josefu Středulovi ke zvolení a poděkoval Jaroslavu Zavadilovi za odvedenou práci v čele ČMKOS a ujistil, že Zavadil zůstane nadále členem prezidentova poradního týmu. Zeman vyzval odboráře, aby se zamysleli nad tím, proč od roku 2007 došlo velkému úbytku členů a vyvodili z toho závěry. „Kdybych neměl odbory rád, radoval bych se z toho. Mě je však smutno, že dochází k desintegraci odborů. Odboráři z firmy Škoda Auto vystoupili z Odborového svazu KOVO, to je velká chyba. Odbory budou silné pouze v tom případě, když budou jednotné,“ zdůraznil Zeman.
Prezident je i pro vyšší účast odborů a zaměstnanců v dozorčích radách firem. „Přeji odborům jedno – odvahu a solidaritu,“ ukončil své vystoupení Miloš Zeman.
V závěrečném slově poděkoval Josef Středula delegátům sjezdu za kritickou otevřenost a zodpovědný přístup a popřál jim, aby byli hrdí na to, že jsou odboráři, kteří nesmlouvavě zastávají zájmy zaměstnanců.
Po usnesení přijali delegáti Prohlášení VI. sjezdu ČMKOS určené veřejnosti, které uveřejňujeme v plném znění.

Prohlášení VI. sjezdu ČMKOS

Odborové svazy sdružené v ČMKOS v uplynulém období úspěšně ovlivňovaly růst mezd a platů i přes vážné důsledky hospodářské krize. Statistika hovoří jasně. V podnicích, kde působí odbory, mají zaměstnanci v průměru měsíčně téměř o tři tisíce korun vyšší příjem. Platí tam známá manažerská poučka, že motivovaný zaměstnanec a sociální smír jsou největším bohatstvím takové firmy. ČMKOS ctí sociální smír a sociální dialog a je připravena ho nadále rozvíjet. Současně prohlašuje, že v případě nutnosti, kdy selžou veškeré možnosti vyjednávání k prosazení či obhajobě oprávněných požadavků, je připravena využít všechny formy nátlaku, včetně demonstrací a stávek.

Hlavní cíle ČMKOS do roku 2018 = zaměstnanost a slušné pracovní podmínky

Sociální dialog

 

 • Za základ sociálního dialogu a smíru ve firmách ČMKOS pokládá kolektivní vyjednávání, proto jej považuje za důležitou součást firemní kultury v ČR a je připravena ho trvale rozvíjet.
 • ČMKOS požaduje aktivnější roli státu při podpoře sociálního dialogu na všech úrovních.
 • ČMKOS bude i nadále každoročně doporučovat cíle pro vyjednávání růstu mezd na základě makroekonomických analýz a odhadů inflace, bude usilovat, aby se kupní síla českých zaměstnanců zvyšovala a postupně přibližovala evropskému průměru.
 • ČMKOS trvá na tom, aby se uzavírání vyšších kolektivních smluv týkalo i zaměstnanců veřejné správy a služeb.
 • Za hlavní cíl vyjednávání v tripartitě považuje ČMKOS podporu opatření, která povedou k obnovení ekonomického růstu v ČR založeného především na využití kvalifikované práce. Obnovení ekonomického růstu ČMKOS považuje za nejvýznamnější prostředek pro snižování současné vysoké nezaměstnanosti a chudoby.
 • ČMKOS požaduje aktivnější roli státu při podpoře tvorby pracovních míst, rekvalifikacích a při přípravě kvalifikovaných pracovních sil v souladu s požadavky trhu práce.

Důstojné postavení a dodržování práv zaměstnanců

 

 • ČMKOS a její odborové svazy budou i nadále aktivně vystupovat proti porušování zaměstnaneckých práv, budou bránit uplatňování neplnohodnotných forem práce, které nerespektují bezpečnost a ochranu zdraví, vedou k neopodstatněnému prodlužování pracovní doby a zkracování doby odpočinku.
 • ČMKOS bude nekompromisně bojovat proti nelegálnímu zaměstnávání, vyplácení černých mezd a všem formám prekérní práce.
 • ČMKOS podpoří všechna opatření, která potlačí daňové úniky a která nastolí základní daňovou spravedlnost mezi zaměstnanci a samostatně výdělečně činnými.
 • ČMKOS bude usilovat, aby zaměstnanci v obavě ze ztráty zaměstnání nebyli nuceni přistupovat na nevýhodné pracovní úvazky.
 • ČMKOS bude vyžadovat, aby byla nastolena důrazná kontrola dodržování pracovních podmínek včetně agenturního zaměstnávání, navrhne zlepšení právní úpravy flexibilních forem práce.
 • ČMKOS podpoří přijetí takového zákona o státní službě, který přispěje k odpolitizování a profesionalizaci státní správy a bude garantovat adekvátní úroveň platů zaměstnanců v této sféře.

 

Spravedlivé odměňování a ochrana zaměstnanců

 

 • ČMKOS bude prosazovat spravedlivé zvyšování mezd a platů.
 • ČMKOS bude požadovat obnovení valorizace minimální mzdy tak, aby se postupně přibližovala relacím dosahovaným ve vyspělých zemích EU a plnila motivační roli pracovat a nikoli pobírat sociální podporu či dávky. Úroveň minimální mzdy musí chránit zaměstnance i před tzv. „pracující chudobou“, kdy lidé nejsou schopni ze svého příjmu hradit základní životní potřeby.
 • ČMKOS bude prosazovat znovuzavedení náhrady mzdy v době prvních tří dnů pracovní neschopnosti.
 • ČMKOS bude navrhovat zavedení doplňkového zaměstnaneckého penzijního spoření a zavedení předčasných důchodů pro zaměstnance v rizikových povoláních jako náhradu za dříve zrušené pracovní kategorie.

 


Veřejné služby

 

 • ČMKOS bude hájit zachování školství, zdravotnictví a sociální péče jako veřejné služby dostupné občanům bez ohledu na jejich finanční možnosti, bude bránit likvidaci těchto veřejných služeb a oslabování role státu při jejich zajišťování.
 • ČMKOS bude vyžadovat, aby stát garantoval veřejné služby ve všech regionech ČR ve stejné kvalitě a dostupnosti a aby se celkový podíl veřejných výdajů na veřejnou správu a služby postupně přibližoval vyspělé části EU.
 • ČMKOS podpoří „duální vzdělávání“, které reaguje na konkrétní potřeby trhu práce, bude požadovat zachování optimální sítě škol a školských zařízení včetně „učňovských škol“.
 • ČMKOS považuje za důležité zlepšování dopravní obslužnosti, která ovlivňuje mobilitu pracovní síly a přispívá ke snižování nezaměstnanosti.
 • ČMKOS považuje za nezbytnou součást povinností státu zachování kulturního a přírodního dědictví, jeho ochranu a dostupnost občanům.
 • ČMKOS bude prosazovat, aby byla zavedena daň z finančních transakcí, která by zamezila spekulativním transakcím. Tato daň bude využita k rozvoji veřejných služeb.

 

Prohlášení VI. sjezdu ČMKOS k volbám do Evropského parlamentu 23. – 24. května 2014

 

Pro budoucí postavení českých zaměstnanců jsou velmi důležité květnové volby do Evropského parlamentu. Doslova se v nich bude rozhodovat o tom, zda směřování EU zůstane nadále v rukách těch, kteří postupně likvidují evropský sociální model. Ten model, který řadu desetiletí pomáhal Evropě překonávat nejrůznější krize a byl zárukou vysoké životní úrovně Evropanů.

 

Nyní jsme svědky postupného procesu sociální dezintegrace Evropy. Bohatnoucí horní příjmové skupiny se oddělují od zbytku společnosti, na dno padají stále početnější skupiny obyvatelstva. Dvacetimilionová nezaměstnanost v EU se stává podhoubím pro šíření neplnohodnotných, prekérních forem práce. EU se dostatečně nebrání tlakům nadnárodních společností, které už dnes mohou vydírat své subdodavatele a celé státy.

Je potřebné, aby v Evropském parlamentu posílily sociálně demokraticky orientované strany. To je jediná šance, jak lze zabránit úplné demontáži evropského sociálního modelu.

 

VI. sjezd ČMKOS proto vyzývá své členy a zaměstnance, aby šli 23. – 24. května volit své zástupce do Evropského parlamentu a využili tak příležitost ovlivnit budoucí podobu Evropské unie.

 

 

 

 

 

 

autor:(Text a foto: pek)
zdroj:www.e-sondy.cz