Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vyjádření hejtmana MSK Miroslava Nováka k pozemkům průmyslové zóny Nad Barborou

28. 8. 2015

 

 

Hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák: Tvrdit, že „…Barbora je riziková, že pozemky jsou poddolované, uniká tam metan, takže stačí jiskra a bouchne to…“, je nehorázné. Lokalita Barbory je zařazena do kategorie pozemků s možným nahodilým výstupem metanu, jeho případný výskyt je možné jednoduše vyřešit v rámci stavby tak, jako se to dělá v celém ostravsko-karvinském regionu. Je to o to skandálnější, že takovouto zavádějící a paniku vyvolávající informaci z úst vypouští první místopředseda vlády a ministr financí.


Považujeme za zásadní vybudovat novou průmyslovou zónu na strategickém místě, tam, kde to má smysl, kde je největší nezaměstnanost. Proto jsme vytipovali prostor mezi městy Orlovou, Karvinou a Havířovem, kde mimochodem, kam šlápnete, stojíte na pozemcích společnosti Asental Land, potažmo pana Bakaly. Všechno na Ostravsku, Karvinsku, Frýdecko-Místecku leží či leželo na uhlí, které v zemi buď ještě je, nebo už je vytěženo. Stejně jako se řepka pěstuje na orné půdě, a ne v kamenolomu, my nemáme žádnou jinou možnost postavit Barboru jinde. Navíc jsme vázáni tzv. deklarací porozumění, kterou kraj uzavřel při realizaci průmyslové zóny Nošovice. V té se mimo jiné zavázal, že již nebude stavět průmyslové zóny na zelené louce, jako to udělal právě v Nošovicích, nýbrž výhradně na brownfieldech, a to hlavně proto, abychom nezabírali hodnotnou zemědělskou půdu.


Jistě i pan Babiš ví, že pod pojmem brownfield se skrývá opuštěné, zanedbané území, často s ekologickou zátěží, které nelze efektivně využívat, aniž by proběhl proces regenerace. A jen člověk „mdlého rozumu“ by stavěl na místě, které není prověřeno. Proto kraj nechal vypracovat několik posudků, každý z nich zkoumá jinou stránku věci – například „báňský“ posudek, který se zabývá stávajícím nebo možným budoucím ovlivněním území průmyslové zóny poddolováním, posudky na kvalitu pozemků – mimo jiné jeden z nich řeší i panem Babišem zmíněný metan, a další. Oponentní posudky si u nezávislých znalců nechaly vypracovat také vládní agentura CzechInvest, Ministerstvo průmyslu a obchodu. Všechny se v podstatě shodly na tom, že stavět a v budoucnu podnikat na Barboře je možné! A první místopředseda vlády a ministr financí opět lže, když tvrdí, že „…vzniklo několik posudků, které dopadly dobře, některé neutrálně a některé špatně…“.


Odmítám také jeho náznaky a narážky na to, že k vypracování těchto posudků kraj vybral „podjatého“ soudního znalce. Kraj pro tyto účely zásadně oslovuje nezávislé odborníky, ke kterým zcela jistě patří i zástupce ředitele odboru hornictví Ministerstva průmyslu a obchodu pan Kaštovský.


Tvrdit, že, „…když zónu postavíme, tak se zjistí, že žádný investor o ni nebude mít zájem…“, považuji za populistickou. Ze zkušeností víme, že investoři upřednostňují lokality již připravené nebo alespoň se známým předpokládaným termínem dokončení. A ukažte mi investora, který vám teď závazně slíbí, že vloží svoji hromadu peněz do neprobádané a nepřipravené hroudy, ze které někdy v budoucnu možná vznikne luxusní parcela! Byl bych proto velmi rád, aby skončily politické přestřelky, opadly emoce a věc s klidnou hlavou řešili odborníci.

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: kancelář hejtmana kraje