Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - 3. čtvtletí 2014

3. 11. 2014

 

 

Celková zaměstnanost se ve 3. čtvrtletí 2014 zvýšila proti stejnému období roku 2013 o 41,3 tis. osob, míra zaměstnanosti 15-64letých dosáhla 69,3 % a meziročně vzrostla o 1,3 procentního bodu. Počet nezaměstnaných osob podle metodiky ILO se meziročně snížil o 56,9 tis. osob, počet dlouhodobě nezaměstnaných se snížil o 24,9 tis. osob. Obecná míra nezaměstnanosti 15-64letých meziročně klesla o 1,1 procentního bodu a činila 6,0 %.

 

Zaměstnanost
Průměrný počet zaměstnaných, očištěný od sezónních vlivů, se ve 3. čtvrtletí 2014 proti 2. čtvrtletí 2014 zvýšil o 20,8 tis. osob.

 

Meziročně vzrostl počet zaměstnaných osob o 41,3 tis. (tj. o 0,8 %) na 4 994,9 tis. osob. V souhrnu početpodnikatelů vč. pomáhajících rodinných příslušníků ve srovnání se 3. čtvrtletím 2013 vzrostl o nevýznamných 0,7 tis. na 890,0 tis. a jejich podíl činil 17,8 %. Počet zaměstnanců vč. členů produkčních družstev naopak výrazně vzrostl proti 3. čtvrtletí 2013 o 40,7 tis. osob na 4 104,9 tis. osob a činil 82,2 % z celkové zaměstnanosti.

 

Růst celkové zaměstnanosti se nejvýrazněji projevil v sekundárním sektoru (o 44,1 tis. oproti minulému roku, celkově 1 901,9 tis.). V terciárním sektoru služeb se zvýšil počet pracujících o 7,9 tis. osob (celkově 2 953,9 tis.), naopak o 10,5 tis. poklesl počet osob v primárním sektoru (celkově 139,0 tis.).

 

Míra zaměstnanosti (podíl počtu zaměstnaných osob ve skupině 15-64letých) dosáhla 69,3 % a ve srovnání se 3. čtvrtletím roku 2013 vzrostla o 1,3 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů se zvýšila o 1,5 procentního bodu na 77,6 %, míra zaměstnanosti žen vzrostla o 1,1 procentního bodu na 60,8 %.

 

Významný růst zaměstnanosti v posledním čtvrtletí jenom podpořil již čtyřletý vzestup míry zaměstnanosti 15-64letých v meziročním srovnání. Ve 3. čtvrtletí roku 2010 činila zmiňovaná míra zaměstnanosti 65,4 %, tedy o 3,9 procentního bodu méně než je tomu ve 3. čtvrtletí 2014.

 

Nezaměstnanost
Průměrný počet nezaměstnaných osob podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO)1), očištěný od sezónních vlivů, se proti 2. čtvrtletí roku 2014 snížil o 15,4 tis. osob.

 

Počet nezaměstnaných osob dosáhl 312,7 tis. (z toho 170,9 tis. žen), meziročně se celkový počet nezaměstnaných snížil o 56,9 tis. osob. Pokles nezaměstnanosti se projevil nepatrně více v mužské (o 30,7 tis.) než ženské populaci (o 26,2 tis.).

 

Počet osob nezaměstnaných jeden rok a déle se meziročně snížil o 24,9 tis. a dosáhl 136,5 tis. osob. Podíl dlouhodobě nezaměstnaných z celkového počtu nezaměstnaných osob byl 43,7 %.

 

Obecná míra nezaměstnanosti podle definice ILO ve věkové skupině 15-64letých (podíl nezaměstnaných k pracovní síle, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných) dosáhla ve 3. čtvrtletí 2014 6,0 % a oproti minulému roku se snížila o 1,1 procentního bodu. V třídění podle stupně dosaženého vzdělání mají nízkou míru nezaměstnanosti trvale vysokoškoláci (3,3 %) a osoby s úplným středním vzděláním s maturitou (4,6 %). Vysoká míra nezaměstnanosti přetrvává ve skupině osob se základním vzděláním (21,2 %), nadprůměrná je i v početné skupině osob se středním vzděláním bez maturity vč. vyučených (6,7 %).

 

Trvalý vzestup zaměstnanosti je doprovázen i významným poklesem nezaměstnanosti. Lepší podmínky na trhu práce v tomto kopírují trend ekonomického oživení v České republice.


Neaktivita
V rámci výběrového šetření jsou zjišťovány údaje i za osoby, které nepracují, aktivně práci nehledají a nesplňují tak podmínky ILO pro nezaměstnané, ale přitom uvádějí, že by chtěly pracovat. Ve 3. čtvrtletí roku 2014 činil jejich počet 129,0 tis. osob, tj. o 9,8 tis. méně než ve stejném období roku 2013. Většina osob, které by chtěly pracovat, však nemůže ihned nastoupit do případného zaměstnání. Nejpozději do 14 dnů je schopno nastoupit 50,4 tis. osob.
_____________________________

1) Za nezaměstnané jsou podle definice ILO považovány osoby, které v referenčním období neměly žádné zaměstnání, neodpracovaly ani jednu hodinu za mzdu nebo odměnu a aktivně hledaly práci, do které by byly schopny nastoupit nejpozději do dvou týdnů. Tato metodika je jednotná pro všechny členské země EU a poskytuje mezinárodně srovnatelné údaje. Je třeba respektovat skutečnost, že definice nezaměstnaných podle ILO se liší od definice uchazečů o zaměstnání registrovaných na úřadech práce MPSV.

 

Analýza ČSÚ - Za dvacet let vzrostla zaměstnanost v sektoru ...
 

 

 

 

autor, zdroj: http://www.czso.cz/