Jdi na obsah Jdi na menu
 


Cienciala: některé firmy už začaly propouštět zaměstnance

29. 6. 2016

 

 

Situace OKD už zasáhla dodavatelské firmy OKD v Moravskoslezském kraji a hrozí dominový efekt, krachy firem a ztráta tisíců pracovních míst. Shodli se na tom na včerejším jednání zástupci HK, vládní zmocněnec Jiří Cienciala a zástupci krajské tripartity. Společně s dodavatelskými firmami vznikly návrhy opatření, které by mohly firmám pomoci překonat krizi a ochránit pracovní místa.

 

Podle insolvenčního návrhu OKD dluží více než šesti stovkám firem a firmy se nyní bez vlastního přičinění ocitají v krizové situaci. Některé z nich jsou v platební neschopnosti a neplatí svým dodavatelům. Chybí jim peníze, které jim OKD dluží, a chybí jim významný odběratel, který teď objednává jen minimum zboží a služeb. Ti, kteří se rozhodli už do OKD nedodávat, stejně musí ještě nějakou dobu dál pokračovat, dokud neskončí výpovědní doba, bez jistoty zaplacení. Řada firem nechce a nemůže přerušit dodávky nebo vypovědět smlouvy, neboť by tím ohrozila bezpečnost a zdraví horníků a chod těžby.

„Máme potvrzeno, že některé firmy už začaly propouštět zaměstnance. Bankovní instituce firmám odmítají poskytnout nový úvěr a požadují snížení stávajících úvěrových rámců provozních úvěrů. Hrozí druhotná platební neschopnost firem a snížení kupní síly obyvatel dopadne na další a další firmy převážně z MS kraje. Problém se však může „přelít“ i mimo region,“ doplnil Jiří Cienciala, vládní zmocněnec pro MSK, ÚK a KVK. Navíc problémy mohou závažně dopadnout i na OKD - ztratí své dlouholeté dodavatele a bude si muset hledat nové v zahraničí za vyšší cenu.

Pohledávky firem jsou značné (v řádech milionů až stovek milionů Kč, celkem 2 - 3 mld. Kč) a v drtivé většině nezajištěné, tudíž na posledním místě při jejich úhradě ze zpeněžené konkurzní podstaty, přičemž průměrná výtěžnost konkurzu v ČR je kolem 8%. Navíc řešení situace v OKD (dokončení reorganizace nebo konkurzu) je v nedohlednu.

Účastníci jednání se shodli na tom, že základním předpokladem pro minimalizaci dopadů na region by měl být postupný a řízený útlum těžby se zapojením státu. Vláda by ale také měla vhodnou formou podpořit firmy, postižené insolvencí OKD. „Nabízí se jak některá už vyzkoušená opatření, například záruky za úvěry nebo bezúročné půjčky, tak i nové možnosti, například nový speciální program na podporu pracovních míst. Jako neúčinnější forma pomoci dodavatelům se jeví odkup jejich pohledávek státem za kompromisní, pro všechny přijatelnou, cenu. Závisí na ochotě vlády pomoct zdejším firmám, aby krizovou situaci ustály,“ doplnil Jiří Cienciala.

Materiál, který připravili členové tripartity, vychází z předpokladu, že z každé firmy, které OKD dluží, odejde jen 10 lidí. Celkem tedy může jít zhruba o 6000 pracovních míst (bez ohledu na propouštění přímo v OKD). Ročně stojí jeden průměrný nezaměstnaný veřejné finance cca 118,3 tis. Kč (Zdroj: http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/vyzkumnestudie). Šest tisíc nezaměstnaných lidí tak představuje ročně částku nejméně 710 milionů korun, kterou musí vynaložit stát. Podpořit udržení pracovních míst přitom může vyjít výrazně levněji.

Na základě podnětů dodavatelů OKD a vlastního šetření kanceláře vládního zmocněnce (pro MSK, ÚK a KVK) a KHK MSK materiál specifikuje tyto možností podpory:


Odkup pohledávek dodavatelských firem vůči OKD státem za kompromisní pro všechny přijatelnou cenu

Vrácení DPH zasaženým firmám z faktur, které OKD nezaplatilo

Státní záruky za úvěry a zvýhodněné bezúročné úvěry pro dodavatele OKD

Zřízení poradenského centra pro malé a střední firmy zasažené insolvencí OKD

Speciální program či příspěvek (dotace) na udržení pracovních míst pro dodavatele OKD po stanovenou dobu

Propagace a využití existujících nástrojů, které pomáhají udržet pracovní místa – „kurzarbeit“ a Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)J.D., ivz