Jdi na obsah Jdi na menu
 


Firemní sociolog: Syndrom vyhoření v práci

3. 9. 2014

 

Jedná se o stav, kdy naše tělo i psychika reaguje na dlouhodobou zátěž na pracovišti, který se projevuje především fyzickým, psychickým i emocionálním vyčerpáním. To vše je spojeno s pochybnostmi o vlastní způsobilosti a smyslu naší práce. Máte pocit, že vás nebo někoho blízkého ovlivňuje? Víte, jaká opatření můžete učinit a jaká je prevence?

 

Příznaky


Většina z vás jistě zažila dny, kdy jste se cítili znuděně, přetíženě nebo nedoceněně. Jak rozlišit tyto krátkodobé pocity od syndromu vyhoření?


Na cestě k syndromu vyhoření jste, pokud zažíváte tyto stavy:


- Každý den je špatný den.
- Zájem o práci nebo soukromí vám připadá jako plýtvání energií.
- Jste pořád vyčerpaní.
- Většinu času trávíte řešením nesmyslných nebo přetěžujících úkolů.
- Máte pocit, že nic z toho co děláte, nemá smysl nebo zůstane nedoceněno.


V případě, že se jeden nebo více bodů vztahuje i k vašim zkušenostem, je vhodné věnovat této problematice pozornost. Negativní dopady syndromu vyhoření nemají vliv pouze na pracovní život, ale ovlivňují i ten soukromý a společenský.


Příčiny


Nedostatek kontroly
Nemůžete ovlivňovat rozhodnutí, která mají vliv na vaši práci – např. osobní plán, úkoly nebo objem práce - nebo množství zdrojů, které potřebujete pro svoji práci.
Nejasné pracovní očekávání
Nespecifikované zadání, cíle nebo pravomoci.
Nefunkční mezilidské vztahy na pracovišti

Nesoulad v hodnotách
Vaše hodnoty se liší od toho, jak váš zaměstnavatel podniká nebo jedná s klienty.


Nevhodná pozice
Vaše schopnosti, dovednosti a zájmy se neshodují se zastávanou pozicí.


Výkyv zátěže
Když je vaše práce buď nudně monotónní, nebo naopak přetěžující a chaotická, tak musíte věnovat energii i k udržení pozornosti.


Nedostatek sociální podpory
Pokud zažíváte pocity izolace a osamocení na pracovišti i ve vašem osobním životě.


Životní nerovnováha
V práci trávíte tolik času, že již nemáte energii ho trávit i se svými blízkými.


Prevence


Pokud se vás některé z výše uvedených příznaků a příčin týkají, měli byste přijmout některé z následujících preventivních opatření:


Mějte kontrolu nad příčinami, které u vás mohou vést k syndromu vyhoření. V okamžiku, kdy zjistíte co je příčinou, můžete stanovit plán nápravných opatření.


Konkrétní příčiny a obavy diskutujte se svým nadřízeným. Většině negativních vlivů lze účinně předcházet možností úpravy stávajících podmínek, mentoringem, vzděláváním a profesním rozvojem.


Upravte svůj postoj – zkuste začít vnímat věci pozitivně. Znovuobjevte příjemné aspekty vaší práce. Vnímejte kolegy podle jejich přínosu a dobře odvedené práce. Dělejte krátké přestávky, kdy budete dělat věci, které vás baví.


Hledejte podporu v plnohodnotných vztazích jak na pracovišti, tak v soukromí. Spolupráce a komunikace s okolím nám může pomoci vyrovnat se s pracovním stresem a pocity vyhoření.
Uvědomte si a zhodnoťte své zájmy, schopnosti a cíle. Na jejich základě zvažte alternativní práci nebo vhodnější oblast volnočasových aktivit.


Zvládání každodenních zátěžových situací bude pro vás daleko snazší, když budete mít dostatek energie a budete v psychické pohodě. Samozřejmostí by měl být dostatek spánku, plnohodnotná výživa a denní režim s adekvátním rozložením aktivit.


Když budete znát příčiny, které u vás syndrom vyhoření mohou spustit, můžete se na něj předem připravit. Mějte na paměti, že nejlepší je mít otevřenou mysl!

 

 

 

 

 

 

autor: Mgr. Petr Hlušička HR odborný poradce – psycholog

zdroj: http://www.firemni-sociolog.cz/

zveřejněno se souhlasem http://www.firemni-sociolog.cz/