Jdi na obsah Jdi na menu
 


Krajská tripartita požádá vládu o pomoc v souvislosti s OKD

13. 2. 2015

 


Rada hospodářské a sociální dohody (tripartita) Moravskoslezského kraje se na dnešním zasedání dohodla, že požádá vládu o pomoc při řešení dopadů situace v OKD a útlumu těžby. Zástupci krajské tripartity chtějí v nejbližším možném termínu s premiérem projednat další kroky, včetně návrhu uskutečnit výjezdní zasedání vlády, případně tripartity ČR, na Karvinsku.

 

Situace v OKD byla hlavním bodem programu letošního prvního zasedání krajské tripartity. Výkonný ředitel OKD Dale R. Ekmark mimo jiné uvedl: „Situace na světových trzích s černým uhlím zůstává nadále špatná, podle odhadů se nedá v nejbližším období očekávat výraznější nárůst cen koksovatelného ani energetického uhlí. Proto bude společnost OKD pokračovat v roce 2015 v komplexní transformaci, která začala v polovině roku 2013 a jejímž hlavním cílem je snížit jednotkové náklady na vytěženou tunu uhlí.“ Připomněl také, že bude nutné dále zvýšit produktivitu práce, a to ze současných zhruba 600 tun na zaměstnance na 800 tun na zaměstnance.

„Netrpělivě jsme očekávali informace především o aktuálních plánech zaměstnanosti, ale i plánech těžby v dalších letech. Jsem rád, že vedení OKD k tomu přistupuje zodpovědně a chce udržet těžbu uhlí v následujících třech letech kolem 7 mil. tun ročně. To nám dává určitý prostor připravit se na útlum těžby,“ řekl Jiří Cienciala, předseda tripartity a vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj.

Ředitel OKD potvrdil, že vzhledem ke snížení těžebního plánu pro letošní rok zhruba o 1 mil. tun společnost OKD přizpůsobí počet zaměstnanců. Ke konci dubna firmu opustí 250 – 300 kmenových zaměstnanců napříč všemi závody i správou OKD. Firmu zároveň v průběhu roku přirozenou cestou opustí zhruba 500 zaměstnanců (odchody do důchodu, do nového zaměstnání, ze zdravotních důvodů atd.). Firma předpokládá v průběhu roku 2015 snížení počtu zaměstnanců dodavatelských organizací, které se přímo podílejí na důlní činnosti, zhruba o 800.

V nejbližších dnech zašle předsednictvo RHSD MSK dopis premiérovi, ve kterém ho bude informovat o závažnosti situace, ke které přispěje v letošním roce i uzavření provozu ocelárny ve společnosti Vítkovice Steel. Dopis bude obsahovat žádost a o osobní schůzku pana premiéra a zástupců tripartity MSK. Cílem bude přesvědčit vládu, aby vypracovala komplexní plán konkrétních opatření pro Ostravsko a Karvinsko, a také aby uskutečnila zasedání vlády případně tripartity ČR na Karvinsku. Opatření by měla zabránit ekonomickému a sociálnímu kolapsu na Karvinsku v souvislosti se situací v OKD a útlumem těžby. Měl by obsahovat: plán vytvoření tisíců nových pracovních míst, vytvoření příznivějších podmínek pro podnikání, speciální programy pro zahájení podnikání a rozvoj podnikání, rekvalifikační a vzdělávací programy pro propuštěné horníky a pracovníky navázaných firem, vybudování nové infrastruktury pro podnikání, vytvoření dalších speciálních investičních pobídek pro umístění investic v MSK atd. Účastníci tripartity se shodli také na tom, že důležitým opatřením je možnost odchodu horníků do předčasného důchodu, kterou by měla vláda urychleně dořešit. Vláda by se podle členů tripartity měla vážně zabývat i možností získat zpět značný bytový fond bývalých bytů OKD.

„Dosavadní opatření a aktivity jak ze strany kraje a regionálních institucí tak ze strany státu hodnotíme pozitivně, ale nedávají dostatečné záruky, že Moravskoslezský kraj v budoucnu zvládne avizované změny v průmyslu, zejména útlum těžby. Musíme být lépe připraveni na problémy, které mohou nastat a které budou zřejmě závažnější, než jaké teď řešíme v souvislosti s těžebními limity v Ústeckém kraji,“ uvedl Jiří Cienciala. Je zřejmé, že Moravskoslezský kraj má problémy, které vlastními silami a zdroji nemůže vyřešit a potřebuje pomoc státu, případně Evropské unie, v mnohem větší míře než ostatní regiony.

Tripartita se na zasedání zabývala kromě OKD a situace ve společnosti Vítkovice Steel také situací na trhu práce. Prognóza na letošní rok zatím nesignalizuje dramatické zhoršení, spíše naopak, ale zatím se nedá přesně určit dopad propouštění v OKD a u jejich dodavatelských subjektů. Vedení kraje na jednání informovalo o společné iniciativě kraje, vládního zmocněnce a města Ostravy proti návrhu ministerstva financí „zabetonovat“ zbylý obsah lagun Ostramo. Účastníci se zabývali také neuspokojivým postupem Programu řešení revitalizace po hornické a hutnické činnosti z roku 2002. Ze slíbených 21 mld. korun totiž bylo vyčerpáno na zdejší připravené a komisí schválené projekty zatím jen 9 mld. korun. Přitom jde o projekty, které mohou přinést práci pro stovky až tisíce lidí.
autor:Ing. Jana Dronská
mluvčí vládního zmocněnce pro MSK a ÚK