Jdi na obsah Jdi na menu
 


MPSV: Dlouhodobě nezaměstnaní si mohou zvýšit příjem v rámci veřejné služby

1. 2. 2017

 

 

Lidé, kteří jsou v evidenci Úřadu práce ČR a pobírají dávky v hmotné nouzi déle než půl roku, mají od února možnost zvýšit si příjem v rámci veřejné služby. Pokud odpracují v tomto režimu alespoň 30 hodin měsíčně, vzroste jim příspěvek na živobytí o 605 Kč. Pokud však ve veřejné službě pracovat nebudou a nepatří mezi zranitelné skupiny obyvatel (například seniory nebo osoby se zdravotním postižením), dávka na živobytí jim po šesti měsících neaktivity poklesne.

 

Dnešním dnem vstupuje v platnost novela zákona o pomoci v hmotné nouzi, která podmínky výplaty příspěvku na živobytí a výkonu veřejné služby nově upravuje. Přestože byla schválena nedávno, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Generální ředitelství Úřadu práce ČR jsou na změny dobře připraveny. „Vydali jsme metodiku k vyplácení dávek pomoci ve hmotné nouzi a výkonu veřejné služby, opakovaně jsme informovali zaměstnance Úřadu práce ČR,“ vysvětila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Vedle toho Úřad práce ČR aktivně oslovuje také další subjekty, které budou moci veřejnou službu zabezpečit. Jde zejména o obce, ale také neziskové organizace, poskytovatele sociální služeb atd. „Těmto subjektům může Úřad práce ČR poskytnout příspěvek až do výše 1 000 Kč na ochranné a pracovní pomůcky na jednoho pracovníka. Navíc můžeme refundovat prostředky na pojištění odpovědnosti za škodu na majetku nebo na zdraví, kterou osoba vykonávající veřejnou službu způsobí nebo která jí bude způsobena,“ upřesnila generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

Cílem změn ve veřejné službě je motivovat dlouhodobě nezaměstnané, kteří pobírají dávky hmotné nouze, k práci. „Veřejná služba má lidem pomáhat, ne je trestat. Zejména pokud jde o obyvatele regionů, kde dochází například k hromadnému jednorázovému propouštění, nebo patří do skupin, které jsou na trhu práce skutečně znevýhodněny,“ uvedla ministryně Michaela Marksová.

Od února zákon nově stanoví, že kdo pobírá příspěvek na živobytí déle než 6 měsíců a není aktivní, nebo nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci, klesne jeho částka na živobytí na existenční minimum (tj. 2 200 Kč). Pokud naopak příjemce dávek v hmotné nouzi aktivitu projeví, například nastoupí do projektu organizovaného Úřadem práce ČR, nastoupí na rekvalifikaci, nebo odpracuje minimálně 20 hodin měsíčně v rámci veřejné služby, výše příspěvku na živobytí se nezmění. V případě jednotlivce tedy bude nadále činit 3 410 Kč. Pokud člověk odpracuje alespoň 30 hodin měsíčně veřejné služby, vzroste mu příspěvek na živobytí o 605 Kč na celkem 4 015 Kč měsíčně.

Toto opatření se nevztahuje na osoby, u kterých se aktivita nezkoumá, například lidé starší 68 let, osoby se zdravotním postižením (ve 2. a 3. stupni invalidity), poživatele starobního důchodu, osoby pobírající příspěvek na péči ve II. až IV. stupni, dočasně práce neschopné, rodiče pobírající rodičovský příspěvek nebo třeba nezaopatřené děti.

Účinnost novely zákona o pomoci v hmotné nouzi je od 1. února 2017, poprvé se tedy může částka na živobytí snížit neaktivním osobám na existenční minimum v srpnu 2017.

 

 

autor, zdroj: MPSV