Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nejvyšší kontrolní úřad potvrdil bezchybné čerpání finančních prostředků státním podnikem Diamo

13. 12. 2016

 

 

Nejvyšší kontrolní úřad provedl na půdě státního podniku DIAMO v období od února 2016 do srpna 2016 rozsáhlou kontrolu. Cílem této kontroly bylo prověřit systém poskytování, čerpání a používání peněžních prostředků určených na zahlazování následků hornické činnosti (dále jen „ZNHČ“) za období od roku 2006 do roku 2015.


Státní podnik DIAMO v kontrolovaném období hradil výdaje na ZNHČ z prostředů státního rozpočtu, zvláštního účtu MF a z vlastních zdrojů. Účelnost a hospodárnost nakládní s finančními prostředky státním podnikem DIAMO byla ověřena u vybraného vzorku výdajů, který čítal celkem 1,1 miliardy korun. Kontrolou tohoto vzorku se potvrdilo hospodárné nakládání s peněžními prostředky a také se potvrdilo jejich vynakládání na stanovený účel. Kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu se rovněž povrdila funkčnost celého systému ZNHČ.


„Státní podnik DIAMO tak potvrdil svou spolehlivost ve vztahu ke svěřeným finančním prostředkům a rovněž se potvrdila jeho důležitá úloha jako silného partnera státu při spolupráci na rekultivaci a sanaci území po hornické činnosti,“ dodal ředitel státního podniku Ing. Rychtařík.

 

 

 

 

 

 

zdroj: Diamo s.p.