Jdi na obsah Jdi na menu
 


Předseda hornických odborů: „Chceme koupit OKD“

23. 5. 2016

 

 

Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu (dále OS PHGN) ve spolupráci se Sdružením hornických odborů (dále SHO) iniciovaly vznik skupiny, která nabídla stávajícím majitelům odkup jejich akcií OKD. Skupina má zájem i o jejich pohledávky za OKD. Součástí skupiny jsou – vedle odborového svazu - majitel mosteckých dolů Pavel Tykač a podnikatel René Holeček.

 

V minulých dnech nás oslovili zástupci různých podnikatelských skupin, kteří prezentovali velmi rozličné postoje či návrhy na další postup v OKD. S žádným z nich jsme nebyli schopni nalézt konkrétní řešení dalšího provozování OKD. Musíme však konstatovat, že i podnikatelské skupiny, se kterými jsme jednali, měly velký zájem na řešení a pokračování další těžby černého uhlí v OKD. Opakovaně jsme vedli řadu jednání se členy české vlády, s managementem a akcionáři OKD, sešli jsme se také s nově ustanoveným insolvenčním správcem.

Konstatujeme, že dosavadní způsob řešení situace v OKD považujeme za nedostatečný a současný stav za alarmující. Vytváří zásadní nejistotu ohledně zajištění další existence podstatných částí OKD, o jejichž životaschopnosti jsme přesvědčeni.

Proto jsme se rozhodli, že budeme ještě aktivnější než dosud a některé podnikatelské skupiny jsme začali oslovovat sami. Hledali jsme, zda existuje někdo, s kým máme společný názor na možnou budoucnost OKD. Výsledkem je dohoda OS PHGN a SHO s těžařskou skupinou Pavla Tykače a průmyslovým uskupením René Holečka o vytvoření společného podniku, který nabídl stávajícím akcionářům OKD sdruženým v Ad Hoc Group odkoupení jejich akcionářských podílů a pohledávek za OKD.

„Naším společným zájmem je podílet se na přípravě restrukturalizačního plánu s cílem zajistit co možná nejplynulejší fungování OKD, zajištění maximální možné zaměstnanosti a vytvoření podmínek pro další existenci OKD v řádu roků“, říká odborový předák Jan Sábel a dodává: „Moc bude záležet na postoji české vlády a její ochotě nám pomoci.“

Majitel mosteckých dolů Pavel Tykač k tomu dodává: „V tomto případě nejde zdaleka jenom o peníze, jde o zachování celého oboru. A kdybych nebyl přesvědčen o tom, že minimálně část OKD může existovat, tak bych nabídku odborů účastnit se na tomto projektu s díky odmítl.“

 

 

Jan Sábel předseda OS PHGN
Jaromír Pytlík místopředseda OS PHGN a předseda SHO