Jdi na obsah Jdi na menu
 


Smrtelné úrazy v práci si loni vyžádaly v Česku 105 obětí

28. 4. 2015

 

 

Bez působení odborových inspektorů by počet pracovních úrazů byl daleko vyšší

Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) spolu s odbory na celém světě uctila Mezinárodní den vzpomínkových akcí za oběti pracovních úrazů, nemocí z povolání a za zraněné při práci, který každoročně připadá na 28. duben. Uspořádala dnes v Domě odborových svazů v Praze tradiční vzpomínkový ceremoniál spojený s odborným seminářem pro odborové svazové inspektory bezpečnosti práce. Tématem letošního vzpomínkového dnes se stala ochrana před působením nebezpečných látek na pracovišti. ČMKOS se k celosvětovým akcím, které mají za cíl připomenout oběti pracovních úrazů, připojuje již od roku 1997.

Při práci nebo na následek pracovního úrazu či nemoci z povolání jen v České republice každoročně zemře více než 100 lidí. V roce 2014 bylo Státním úřadem inspekce práce a Českým báňským úřadem registrováno celkem 105 smrtelných pracovních úrazů. Každý druhý den tak u nás v práci zahyne jeden zaměstnanec. V loňském roce bylo evidováno více než 41 tisíc pracovních úrazů s pracovní neschopností. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je v řadě firem bohužel stále podceňována, a to má za následek ztráty na životech a trvalé poškození zdraví zaměstnanců. Nad stavem bezpečnosti a ochrany při práci dohlížejí mj. odboroví inspektoři bezpečnosti práce. Právě díky této záslužné aktivitě odborů byla v minulosti přijata celá řada opatření a předešlo se mnoha pracovním úrazům.

„Obětem pracovních úrazů a nemocí z povolání a lidem zraněným při práci je už tradičně (od roku 1996) věnován Mezinárodní vzpomínkový den – Mezinárodní den smutku, který připadá na 28. dubna – na den, který je od roku 2003 také Světovým dnem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Po celém světě se v této souvislosti v posledním dubnovém týdnu konají nejrůznější vzpomínkové akce, řekla v úvodu místopředsedkyně ČMKOS Radka Sokolová.
"Od roku 2002 je to 1952 životů. Jakoby vymřela jedna celá docela velká vesnice," uvedl předseda ČMKOS Josef Středula. Za každou z loňských 105 obětí pracovních úrazů vypustili dnes svazoví inspektoři bezpečnosti práce, kteří se zúčastnili vzpomínkového dne a odborného semináře k obloze bílý balonek jako symbolickou památku za duše zahynulých.
„Podle dřívějších oficiálních údajů Mezinárodní organizace práce (MOP) více než 2 milióny lidí ročně zemře na následky pracovních úrazů a nemocí z povolání. Ročně dochází odhadem ke 270 miliónům pracovních úrazů a kolem 160 miliónů lidí onemocní nemocí z povolání. Každým rokem přijde o život při práci 12 000 dětí, toxické látky zabijí ročně 340 000 pracujících, přičemž jenom azbest má na svědomí kolem 100 000 životů ročně, pokračoval ve smutné statistice Josef Středula.

Nádorová onemocnění z povolání zabíjí v EU ročně přes 100 000 lidí

„Každoročně umírá 150 000 lidí na rakovinu z povolání, zatímco Evropská komise vyhodnocuje lepší regulaci. Navzdory děsivé úmrtnosti neobsahuje návrh strategie BOZP Evropské komise žádná právně závazná opatření. Odsuzujeme Evropskou komisi za to, že dává od roku 2013 přednost revizi byrokracie před přijetím právně závazných limitů expozice chemickým látkám, které způsobují rakovinu, negativně ovlivňují plodnost a jsou toxické pro nenarození děti, zkritizoval tvrdě přístup Evropské komise předseda Středula.

Evropské odbory proto požadují stanovit vymahatelné limity expozice pro 50 nejtoxičtějších chemických látek vyskytujících se v pracovních procesech, které způsobují rakovinu, potíže s plodností a těhotenstvím.

ČMKOS usiluje o odstranění právní nejistoty v odškodňování pracovních úrazů

ČMKOS letos využila tento světový den k upozornění na riziko podstatného zhoršení právní úpravy odškodňování pracovních úrazů, které zaměstnancům hrozilo ze strany nového občanského zákoníku. Jeho autoři vytrvale předkládali veřejnosti informace o výrazně vyšších náhradách škody, které by bylo možné „vysoudit“ v případě, že by byla zrušena úprava náhrady škody při pracovních úrazech a nemocích z povolání v zákoníku práce. Jak zdůraznil předseda ČMKOS Josef Středula: „Zaměstnanec by pak musel v soudním řízení složitě prokazovat odpovědnost svého zaměstnavatele za způsobenou škodu a zavinění s rizikem, že pokud neunese důkazní břemeno, nárok na náhradu škody nevysoudí a bude navíc hradit soudní výdaje. Ty bývají u vleklých soudních řízení velmi vysoké. Zaměstnanec by se tedy podle občanského zákoníku o každý nárok musel individuálně soudit s nejistým výsledkem. Náhrada by tak byla vyplácena jen těm, kteří by se svojí žalobou u soudu uspěli, tedy výrazně menšímu počtu poškozených zaměstnanců než podle zákoníku práce a také po mnohem delší době než dnes.“
Na základě tlaku ČMKOS vláda ČR přijala rozhodnutí o tom, že zabezpečení zaměstnanců v případě škody vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání zůstane součástí zákoníku práce. Na tuto oblast pracovněprávních vztahů se tedy nebude vztahovat nový občanský zákoník.

„Z aktuálních poznatků odborových inspektorů bezpečnosti práce vyplývá, že stále někde dochází k formálnímu seznamování s bezpečnostními předpisy, kdy zaslání e-mailem má nahradit důležité školení. Setkáváme se i s tím, že nejsou dodržovány bezpečnostní přestávky, problémy jsou s dodržováním nepřetržitého odpočinku mezi směnami, na vině úrazů bývá i špatná organizace práce a nedostatečné, někdy i žádné používání ochranných pomůcek. Řídící management se především soustřeďuje na maximální výkon a zisk a v některých případech bohužel vědomě přistupuje k zanedbávání bezpečnostní předpisů,“ řekla novinářům na tiskové konferenci Radka Sokolová.

V Česku loni po pracovním úrazu či kvůli nemoci z povolání stonalo přes 41 000 lidí. V roce 2008 to bylo 71 281 osob, v roce 2013 pak 42 927. Podle Sokolové se čísla ale nedají úplně srovnávat. Mění se totiž pracovní místa a také činnosti, které lidé dělají.

„Působení odborů v oblasti bezpečnosti práce představuje významnou preventivní funkci a přispívá k ochraně života a zdraví zaměstnanců zejména tím, že je pomáhá chránit před pracovními úrazy a nemocemi z povolání a jejich zdravotními i sociálními následky. Bez účasti odborových inspektorů by byl stav pracovní úrazovosti jistě vyšší,“ zdůraznil Josef Středula a zalitoval: „Je velká chyba, že zástupci zaměstnanců nemají právo přesušit práci na pracovišti, kde je odhalena hrozba závažného pracovního úrazu či dokonce ztráty lidského života.“

img_1195.jpg

Vzpomínkový den za oběti pracovních úrazů zahájila místopředsedkyně ČMKOS Radka Sokolová, vlevo předseda ČMKOS Josef Středula. Vlevo svazový inspektor bezpečnosti práce Zbyněk Moravec, který měl odbornou přednášku k působení nebezpečných látek na pracovišti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autor, text, foto: Petr Kolev

vzroj: www.e-sondy.cz