Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sokolovská uhelná pozastavila podporu sportu

19. 6. 2015

 

 

su.png

Region přijde o 100 milionů korun ročně. Příčinou jsou nejen objektivní faktory na energetickém trhu, ale především nutná opatření spojená se zajištěním zdrojů na eliminaci potenciálních rizik a následků dlouhodobé diskriminační strategie uplatňované ze strany polostátní společnosti ČEZ 

 

Sokolovská uhelná pozastavila výdaje vynakládané v řádu sto milionů korun ročně na podporu sportu, kultury a dalších oblastí společenského života v regionu. Bez hlavního partnera se tak ocitne extraligový hokej v Karlových Varech, druholigoví fotbalisté a hokejisté v Sokolově, i desítky dalších organizací v celém Karlovarském kraji.

 

"Sokolovská uhelná vždy plnila své závazky nejen k obchodním partnerům a zaměstnancům, ale i k celému Karlovarskému kraji, ale v současně době byla postavena před zcela zásadní rozhodnutí. Ekonomická situace zapříčiněná nejenom objektivními faktory evropské energetiky, s nimiž by Sokolovská uhelná byla schopna se vypořádat, ale ve významném ohledu pak nekalými a diskriminačními praktikami uplatňovanými při plném vědomí následků polostátní společností ČEZ, nás vede k zásadnímu přehodnocení nákladové oblasti, mimo jiné v oblasti mimo ekonomických aktivit, a to vše v zájmu udržení zdrojů pro vlastní výrobu, což umožní vyloučit dopad na existenci stovek pracovních míst, a k zajištění zdrojů na eliminaci potenciálních rizik a následků nekalých a diskriminačních praktik „polostátní" společnosti ČEZ," říká Jiří Pöpperl, předseda představenstva Sokolovské uhelné s tím, že společnost už toto rozhodnutí oznámila počátkem týdne svým největším partnerům v oblasti sportu, když současně poukázal na nedávno publikovaný článek „ČEZ přitvrdil boj se Sokolovskou uhelnou, jde o 700 milionů" publikovaný dne 25. 5. 2015 v týdeníku EURO

 

Příčiny, které vedly k tomuto rozhodnutí, lze rozdělit v zásadě do dvou na sobě nezávislých oblastí. První z oblastí, s níž při racionalizačních opatřeních by Sokolovská uhelná byla schopna se ještě vypořádat, je vliv objektivních faktorů na energetickém trhu. "Už několik let upozorňujeme na fakt, že zatížení výroby elektřiny a tepla z uhlí emisními povolenkami bude mít zásadní dopad na rentabilitu zpracovatelské části ve Vřesové. Když k tomu připočteme významné snížení cen silové elektřiny, ke kterému přistupuje i zvýšení poplatků z vydobytých nerostů, je zřejmé, že na tuto situaci musíme v zájmu udržení vlastní výroby reagovat," konstatuje předseda představenstva Sokolovské uhelné.

 

Vedle těchto objektivních faktorů je ale navíc Sokolovská uhelná ve srovnání s ostatními soutěžiteli na tuzemském energetickém trhu nucena skutečně dlouhodobě čelit, nekalým a diskriminačním praktikám polostátního energetického gigantu ČEZ. "Kvůli nim Sokolovská uhelná, mimo dalších následků, přichází o stovky milionů korun ročně na tržbách za prodej uhlí," říká Pöpperl s tím, že na této situaci nezměnila nic ani dvě zahájená a dosud neukončená správní řízení, která jsou právě v souvislosti s diskriminačními praktikami a z nich plynoucího deliktního jednání s ČEZ vedena a jejichž zahájení ze strany dvou na sobě nezávislých správních orgánů v zásadě podporuje tvrzení Sokolovské uhelné, že čelí deliktnímu jednání spočívajícímu ve zneužití dominantního postavení a deliktnímu jednání, které je v rozporu se zákonem o cenách a které spočívá ve zneužití výhodnějšího hospodářského postavení k získání nepřiměřeného majetkového prospěchu.

 

"Jsme si samozřejmě vědomi, že vrcholový i výkonnostní sport v České republice zásadně závisí na podpoře třetích osob, zpravidla ekonomicky silných podnikatelských subjektů. Bez takovéto podpory není skutečně možné zajistit účast sportovních klubů v nejvyšších soutěžích, a proto až dosud Sokolovská uhelná v rámci svých ekonomických možností zajišťovala finanční podporu, a také podmínky pro účast řady klubů v nejvyšších soutěžích, nebo pro výchovu a přípravu mládežnických mužstev," konstatuje Pöpperl, podle kterého je však, bohužel, firma nyní nucena tuto podporu z výše uvedených a skutečně racionálních důvodů pozastavit. "A to přinejmenším do doby, než odpadnou nebo budou zásadně změněny důvody, pro které Sokolovská uhelná byla nucena přijmout opatření pro tvorbu zdrojů v rozsahu nutném k eliminaci souvisejících podnikatelských rizik, včetně sta milionových ročních ztrát na tržbách z prodeje uhlí do ČEZ."

 

 

 

 

 

 

 

autor, zdroj: suas.cz