Jdi na obsah Jdi na menu
 


Teplárenské sdružení: Korekci limitů na lomu Bílina musí doplnit další kroky

1. 7. 2015

 

 

Státní energetická koncepce počítá s přednostním využitím hnědého uhlí v teplárnách. Samotná korekce limitů těžby hnědého uhlí na lomu Bílina však k zajištění dostatku uhlí pro teplárny stačit nebude, bude potřeba přijmout balík doprovodných opatření.

 

Ve Státní energetické koncepci se jako cíl v oblasti palivové základny pro soustavy zásobování teplem uvádí: „Využít kvalitní hnědé uhlí pro dodávky tepla z kombinované výroby. Vytvořit legislativní a administrativní prostředí včetně ekonomických nástrojů směřujících k přednostnímu využití tohoto uhlí zejména ve větších a středních soustavách zásobování teplem.“


„Vláda ve Státní energetické koncepci jasně deklarovala, že uhlí pro teplárny zajistí, takže očekáváme, že tento slib bude při rozhodování o limitech těžby uhlí naplněn,“ řekl předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Mirek Topolánek.


„Pokud by mělo dojít pouze ke korekci limitů na lomu Bílina, pak je potřeba přijmout balík dalších opatření, která zajistí, aby uhlí za limity skončilo opravdu v teplárnách a došlo k omezení využití uhlí v konečné spotřebě, jak to předpokládá Státní energetická koncepce,“ dodal Topolánek.
Ve státní energetické koncepci se jako jeden z hlavních cílů uvádí: „Do roku 2020 zajistit maximální možný odklon od užití uhlí v konečné spotřebě v domácnostech.“ Zásadní snížení využití hnědého uhlí v maloobchodu včetně domácností předpokládá také studie, kterou si Ministerstvo průmyslu a obchodu nedávno objednalo u společnosti VUPEK Economy.


„Rozhodnutí o limitech předurčí množství kvalitního tříděného uhlí, které bude dlouhodobě k dispozici pro malospotřebitele včetně domácností. Bude nezbytné toto rozhodnutí promítnout do dalších politik a opatření včetně dotačních programů, jako jsou Nová zelená úsporám nebo Operační program životní prostředí,“ řekl ředitel výkonného pracoviště Teplárenského sdružení ČR Martin Hájek.


Stát by měl pomoci snížit spotřebu hnědého uhlí také teplárnám. Možnosti určitě existují, i když uhlí v teplárnách v příštích 20 letech úplně nahradit nepůjde.


Je potřeba co nejrychleji nastartovat OP PIK, kde jsou k dispozici nemalé prostředky pro rekonstrukce tepelných sítí, což by zvýšilo účinnost dodávky tepla a snížilo poptávku po uhlí. Ministerstvo průmyslu a obchodu by také mělo s Evropskou komisí dojednat odstranění omezení disponibilních prostředků pro velké podniky, které bude do budoucna velkou překážkou pro efektivní vyčerpání alokovaných prostředků. Nemalou část hnědého uhlí by mohl v budoucnosti nahradit komunální odpad, k tomu je však potřeba vytvořit legislativní a ekonomické podmínky a omezit skládkování. Nový zákon o odpadech však nabírá stále větší zpoždění.

Určitý potenciál má také další využívání biomasy, tady je potřeba se zamyslet nad rozumnou podporou, aby biomasa z ČR nemizela v zahraničí, kde jsou dnes pro její energetické využití výhodnější podmínky.

 

 

 

 

autor, zdroj: http://www.tscr.cz