Jdi na obsah Jdi na menu
 


ÚP ČR je připraven pomoci propouštěným horníkům

5. 5. 2016

 

 

Úřad práce ČR je připraven nabídnout pomocnou ruku všem, kterých se dotkne případné hromadné propouštění v OKD. ÚP ČR je v kontaktu se zaměstnavatelem a má informace o počtech a struktuře zaměstnanců. Zároveň už nyní nabízí pomoc ve věci možné změny zaměstnání. Variant, jak pomoci propouštěným zaměstnancům, je hned několik. Většina z nich je realizovatelná v rámci nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti.

 

Úřad práce ČR bere, jako v jiných případech, i tentokrát celou situaci velice vážně a rozhodně nepodceňuje pečlivou přípravu. Jakmile obdrží informaci o hromadném propouštění, nabízí pomoc zaměstnancům ještě v době, než k němu fakticky dojde. V rámci mobilních poradenských středisek, která je možné zřídit přímo v prostorách podniku, poradí úředníci lidem, jak dále postupovat. Proberou s nimi jejich konkrétní situaci, seznámí je s nabídkou volných pracovních míst a pomohou jim například také s výběrem vhodné rekvalifikace.

 

„Úřad práce ČR klade velký důraz na cílené poradenství v oblasti trhu práce a dalšího profesního uplatnění propouštěných zaměstnanců, včetně párování stávajících pracovních míst a propuštěných osob tak, aby v ideálním případě tito lidé rovnou přešli do nového zaměstnání, ve kterém maximálně využijí svou stávající kvalifikaci a pracovní zkušenosti. V tomto ohledu ÚP ČR úzce spolupracuje se zaměstnavateli, kraji a obcemi,“ říká generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

 

Možností v rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) je hned několik. V tomto případě přicházejí v úvahu především společensky účelná pracovní místa (SÚPM), rekvalifikace a cílené poradenství. V neposlední řadě může uchazečům pomoci v návratu do zaměstnání i řada projektů, které díky národním a evropským penězům realizují v jednotlivých regionech krajské pobočky ÚP ČR. Ke konci března 2016 úřad podpořil v celé republice prostřednictvím APZ celkem 48 382 uchazečů a zájemců o zaměstnání. Jen v Moravskoslezském kraji pak 3 304 lidí.

 

Za zmínku stojí i příspěvek na podporu regionální mobility, který od dubna ÚP ČR poskytuje v pěti krajích ČR a v jehož rámci může konkrétnímu uchazeči poskytnout po dobu až 12 měsíců 1.000 - 3.500 Kč měsíčně. Výše částky se odvíjí od dojezdové vzdálenosti. V neposlední řadě je ÚP ČR připraven pomoci i zaměstnavatelům, kteří se rozhodnou propouštěné zaměstnance přijmout do pracovního poměru. Díky projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“ (POVEZ II) mohou firmy získat na zaučení pracovníků až šest miliónů korun ročně. Finanční příspěvky jsou určeny na zvyšování odborných znalostí a dovedností stávajících i budoucích zaměstnanců. Projekt je určen také osobám samostatně výdělečně činným, a to jak se zaměstnanci, tak bez nich. O podporu mohou nyní žádat též nově vzniklé firmy. POVEZ II cílí i na podporu vzdělávání zaměstnanců nad 54 let. Celkem má ÚP ČR k dispozici téměř 3,5 mld. Kč.

 

Poradenství a rekvalifikace

Zaměstnanci ÚP ČR nabízejí uchazečům jak profesní poradenství, tak i možnost rekvalifikací, včetně těch zvolených. ÚP ČR může financovat plně nebo částečně tři varianty rekvalifikací – ty, které zajišťuje sám, zvolené rekvalifikace a kurzy u zaměstnavatelů.
„Jde o to, aby uchazeč nebo zájemce o zaměstnání, který takovým kurzem úspěšně projde, našel v co nejkratší době novou práci. Úřad práce ČR mu v tomto ohledu pomůže,“ upozorňuje Kateřina Sadílková.


Pro změnu profese nebo další prohloubení znalostí se obvykle rozhodují lidé mezi 35 – 39, 40 - 44 a 50 – 54 lety. Nejpočetněji jsou mezi účastníky kurzů zastoupeni uchazeči s výučním listem, úplným středním vzděláním s maturitou a klienti se základním vzděláním.
„V Moravskoslezském kraji je o rekvalifikace značný zájem. Během prvních tří měsíců letošního roku do kurzů nastoupilo v tomto regionu 1 269 lidí. Za celý loňský rok to pak bylo 7 332 uchazečů a zájemců o zaměstnání,“ doplňuje ředitelka Krajské pobočky ÚP ČR v Ostravě Yvona Jungová.

 

Nejžádanější jsou v tomto regionu rekvalifikační kurzy zaměřené na získání řidičských oprávnění skupiny C, E, svařování, obsluhy PC a programy pro pracovníky v oblasti sociální péče.

 

Společensky účelná pracovní místa

Zaměstnavatelé, kteří se rozhodnou taková místa vytvořit, mohou dostat od ÚP ČR příspěvek na mzdové náklady jednoho zaměstnance max. Do výše 15 tisíc Kč měsíčně, a to po dobu šesti měsíců až jednoho roku. V případě, že zaměstnají uchazeče nad 55 roků, osobu se zdravotním postižením, a jsou-li tito lidé v evidenci ÚP ČR déle než 24 měsíců, může se částka vyšplhat až na 24 tisíc Kč. Maximální výše příspěvků stanovuje centrálně Generální ředitelství ÚP ČR. Jednotlivé krajské pobočky ÚP ČR je mohou upravit podle konkrétní situace na konkrétním trhu práce.

 

V Moravskoslezském kraji se momentálně pohybují v rozmezí mezi 13 000 – 16 000 Kč. Pokud počet lidí bez práce vlivem kritické situace v kraji rapidně vzroste, může ÚP ČR zákonem nastavené podmínky po individuálním posouzení zmírnit. Cílem je zajistit, aby se co nejvíce uchazečů vrátilo zpět na trh práce. Firmy nejčastěji využívají SÚPM ve všeobecné a odborné
administrativě, v gastronomii, hotelnictví, úklidu nebo obchodě. K 31. 3. 2016 evidoval Úřad práce ČR v Moravskoslezském kraji celkem 70 801 uchazečů o zaměstnání. Podíl nezaměstnaných osob činil 8,3 %. Nejvyšší nezaměstnanost hlásí okres Bruntál (10,9 %) a Karviná (10,8 %), nejnižší pak Nový Jičín (5 %) a Frýdek – Místek (5,4 %). Zdejší zaměstnavatelé nabízeli prostřednictvím Úřadu práce ČR 10 537 volných pracovních míst.

 

Největší zájem měli o pomocné pracovníky ve výrobě, řidiče nákladních automobilů, nástrojaře, kuchaře, svářeče a seřizovače a obsluhu obráběcích strojů. Tradičně velká poptávka je po technických kvalifikovaných profesích, a to nástrojařích, svářečích, seřizovačích a obsluze obráběcích strojů.

 

 

 

 

 

 

 


Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR