Jdi na obsah Jdi na menu
 


ÚP ČR schválil ke konci srpna už téměř stovku žádostí o „příspěvek na dojíždění“

26. 9. 2016

 

 

Počet žádostí o příspěvek na podporu regionální mobility po změně podmínek nadále roste. Jen v srpnu jich Úřad práce ČR přijal 150. Od dubna do konce předchozího měsíce jich evidoval téměř tři stovky. S jednou třetinou žadatelů už uzavřel dohodu o poskytnutí příspěvku.

Hlavním cílem tzv. příspěvku na dojíždění je podpora zaměstnanosti uchazečů ze skupin ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností a snaha o sladění nabídky a poptávky na trhu práce. ÚP ČR ho poskytuje v pilotním provozu od dubna 2016 v pěti krajích - Ústeckém, Jihomoravském, Olomouckém, Moravskoslezském a Karlovarském. Od července pak ještě v Královehradeckém regionu.

„Počet téměř 300 podaných žádostí ukazuje, že lidé začínají mít o tento druh podpory státu při hledání zaměstnání zájem. Jedná se o nástroj, který zejména v regionech s vysokým podílem nezaměstnaných, může pomoci najít práci lidem, kterým se to dlouhodobě nedařilo,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Právě omezená možnost dojíždění za prací patří, kromě neodpovídající kvalifikace klientů, mezi bariéry, které snižují šance k jejich uplatnění na trhu práce.

„Příspěvek na podporu regionální mobility je jednou z cest, jak tento handicap odstranit. Úřad práce ČR své klienty o této možnosti v maximální možné míře informuje. Ostatně o tom svědčí i nárůst podaných žádostí, které se snažíme vyřídit v co nejkratší době,“ vyzdvihuje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

Od dubna do konce srpna 2016 podalo žádost o příspěvek celkem 299 zájemců. Nejvíce jich bylo v Moravskoslezském (101), Olomouckém (98) a Jihomoravském (38) kraji. Mezi žadateli jsou lidé různých profesí, např. administrativní pracovníci (asistentky, účetní), dělníci ve výrobě, pokojské, pokladní, učitelky, pracovníci ve strojírenství, v sociálních službách nebo třeba údržbář. ÚP ČR uzavřel do konce předchozího měsíce 98 dohod. V jejich rámci přiznal příspěvek nejčastěji ve výši 1 500 Kč měsíčně. Jeden z nejvyšších – 3 500 Kč – poskytuje ÚP ČR klientovi v Karlovarském kraji, který nastoupil jako vedoucí autobusové dopravy a do práce dojíždí 255 km. Stejnou částku přiznal ÚP ČR klientce na jižní Moravě, která pracuje jako učitelka a do zaměstnání to má 211 km daleko.

O příspěvek si mohou požádat uchazeči, kteří budou do nového zaměstnání dojíždět mimo svou obec, a jsou v evidenci Úřadu práce ČR déle než 5 měsíců. Žádost může podat také klient, který je bez práce i kratší dobu, ale není možné zprostředkovat mu zaměstnání v místě bydliště kvůli jeho zdravotnímu stavu, nedostačující praxi nebo péči o dítě. Možnost kratší doby evidence se vztahuje i na uchazeče a zájemce o zaměstnání, pokud přišli o práci, či o ni přijdou, v důsledku hromadného propouštění. Nový zaměstnavatel musí zároveň uzavřít pracovní poměr s podpořeným uchazečem či zájemcem o zaměstnání na dobu neurčitou nebo na dobu určitou, a to delší než 6 měsíců. V pracovní smlouvě musí uvést konkrétní místo výkonu práce, tedy konkrétní adresu. Další podmínkou pro poskytnutí příspěvku je potvrzení o bezdlužnosti žadatele. Naopak příspěvek nemůže ÚP ČR poskytnout žadateli, který u nového zaměstnavatele v posledních 24 měsících už pracoval, nebo bydlí ve stejné obci, jako je místo výkonu práce. ÚP ČR neposkytuje příspěvek na dojíždění do zahraničí (kromě Moravskoslezského kraje). A nevyplatí jej ani v případě, že výše hrubé mzdy žadatele přesáhne v konkrétním měsíci 1,5 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předcházejícího roku.

V rámci žádosti, kterou žadatel musí podat ještě v době, kdy je v evidenci ÚP ČR, je třeba uvést datum nástupu do nového zaměstnání a místo výkonu práce a následně také předložit pracovní smlouvu. Pokud ÚP ČR žádost schválí, uzavře s klientem písemnou dohodu. Zaměstnanec pak bude každý měsíc dokládat výplatní list, který mu vždy vydává zaměstnavatel za odpracovaný kalendářní měsíc. Částku tedy obdrží až po předložení tohoto dokumentu. Právě na jeho základě ÚP ČR prověří nárok na příspěvek za konkrétní měsíc, a to podle docházky do zaměstnání a výše hrubé mzdy. Za dobu absence na pracovišti ÚP ČR finance nevyplatí. Příspěvek bude ÚP ČR poskytovat po dobu trvání pracovního poměru, maximálně 12 měsíců.

Výše příspěvku se pohybuje v rozmezí od 1 000 Kč do 3 500 Kč měsíčně podle dojezdové vzdálenosti. Přitom minimum je 10 kilometrů. Výjimku v tomto případě tvoří žádosti, kdy mezi bydlištěm a místem výkonu práce prokazatelně neexistuje pravidelné spojení veřejnou dopravou (VD). Na nejvyšší částku pak dosáhnou ti, kteří budou za prací dojíždět více než 50 km.

Příspěvek je určen na úhradu nákladů, které zaměstnanci vzniknou v souvislosti s dojížděním do práce. Peníze tedy může použít např. na zaplacení jízdného, nákup pohonných hmot, ubytování nebo třeba hlídání dětí.

Formulář žádosti je k dispozici na Integrovaném portálu MPSV - http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/kestazeni. Zájemcům jej také poskytnou zaměstnanci příslušných kontaktních pracovišť ÚP ČR.


Zdroj: Úřad práce ČR