Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vláda schválila Aktualizaci státní energetické koncepce

19. 5. 2015

 

 

Členové vlády ČR na svém včerejším jednání schválili podobu dlouho očekávané Aktualizace státní energetické koncepce, která je klíčovým státním strategickým dokumentem v oblasti energetiky. Dokument dává strategické zadání pro rozvoj české energetiky na dalších 25 let.


Posláním ASEK je zajistit spolehlivou, bezpečnou a k životnímu prostředí šetrnou dodávku energie pro potřeby obyvatelstva a národní ekonomiky a rovněž zabezpečit, že Česká republika bude mít k dispozici stálé dodávky energie i v případných krizových situacích.


„Státní energetická koncepce z roku 2004 byla již v mnohém překonána a nereflektovala množství událostí, které se v energetickém sektoru a v evropské ekonomice udála. Přijetí její aktualizace bylo potřebné i s ohledem na plnění Evropských cílů,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek s tím, že nová podoba koncepce umožní ČR dostát těmto závazům především s ohledem na klimaticko-energetickou politiku EU.


Stát přebírá prostřednictví ASEK odpovědnost za dlouhodobé směřování energetického sektoru. „Tam, kde je volný trh efektivní, se ASEK spoléhá na jeho fungování a využívá tržní mechanismy. Avšak kupříkladu energetická infrastruktura, věda a výzkum a výchova energetických expertů jsou oblastmi, kde stát musí disponovat jasnými prioritami a nespoléhat se pouze na krátkodobé tržní signály,“ vysvětlil ministr.


ASEK také identifikuje mechanismy, které zabezpečují bezpečnost státu v zásobování energiemi. Navrhuje především vetší diverzifikaci zdrojů a zájem na udržení stávající plné nezávislosti v oblasti dodávek tepla a elektřiny, ale bez významného vývozu vyrobené energie. Toho bude možné docílit pouze dalším rozvojem jaderné energetiky v České republice. Touto otázkou se detailně zabývá Národní akční plán jaderné energetiky (NAP JE), který bude na schválený ASEK bezprostředně navazovat.


Dokument ASEK prošel komplexním posouzením dopadů na životní prostředí (proces SEA). Všechny požadavky a podmínky vyplývající z tohoto posouzení byly v dokumentu zohledněny a budou i nadále zohledňovány při realizaci priorit a cílů dokumentu ASEK.

 

 

 

 

 

autor, zdroj:MPO (TZ)