Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výstupy ze semináře v Mostě

11. 6. 2014

 

Dne 6.6. proběhl v Mostě seminář na téma "SOCIÁLNÍ DIALOG NA ODVĚTVOVÉ, REGIONÁLNÍ A PODNIKOVÉ ÚROVNI VE VAZBĚ NA DOPADY LEGISLATIVNÍCH ZMĚN V ODVĚTVÍ TĚŽEBNÍHO PRŮMYSLU."

 

Přinášíme výstupy a formulace aktuálních problémů příslušného regionu ve vazbě na současný stav projednávání Státní energetické koncepce a Státní surovinové politiky jako společný jednotný materiál obou sociálních partnerů.

 

Jak region vnímá vztah mezi Státní energetickou koncepcí a Surovinovou politikou?

 Ústecký kraj, těžební společnosti a jejich zaměstnanci očekávají od schválení SEK a SP rozhodnutí o pokračování těžby hnědého uhlí a tím i o zaměstnanosti a budoucí sociální úrovni regionu.


Jak by SEK a SP měly reagovat na současnou situaci (východní Evropa a zastavení tendru na výstavbu JE)?

SEK a SP by rozhodně, s ohledem na svojí bezpečnost v oblasti energetického zásobení, měla zvýšit důraz na využívání tuzemských energetických surovin, ať už ve vztahu k vývoji geopolitické situaci na východě Evropy, tak i s přihlédnutím k pozastavení další výstavby JE Temelín.


V čem by mělo být doplněno nebo pozměněno usnesení z Konference ve Stonavě?

 Nelze donekonečna oddalovat schválení SEK a SP.


Které oblasti resp. dobývací pole jsou nejvíce závislá na dopracování SEK (vč. limitů) a jaká je časová lhůta před vznikem nevratných škod?

V případě hnědouhelných DP resp. zásob je nutné schválení SEK a SP hlavně pro lomy, které jsou omezené tzv. územně ekologickými limity těžby (lom Bílina a ČSA). Usnesení vlády ČR č. 444/1991 a návazné usnesení vlády ČR 1176/2008 je nutné přehodnotit a ve svém důsledku zrušit jelikož je naplněno a překonáno. Současně s tím je nutné přijmout velkou novelu horního zákona, kde je nutný návrat vyvlastňovacích paragrafů, aby si stát obnovil přístup k vlastnímu nerostnému bohatství.

 

Názory na současný vývoj obou politik a doporučená řešení (vč. uvažované úpravy úhrad z vydobytých nerostů).

 Stávající úvahy o zvýšení úhrad z vydobytého nerostu 10x u HU nemají v historii obdobu a zcela působí proti využívání HU i když toto palivo má a bude mít pro palivoenergetickou bilanci ČR stále strategický význam. Nepřijatelná je myšlenka změny rozdělení úhrad ze stávajících 75% obcím a 25% stát na 75% státu a 25% obcím. Požadujeme, aby min. 75% prostředků z úhrad zůstalo v kraji – obcích.


Další náměty, poznatky:

 V případě zastavení těžby na lokalitě ČSA dojde do roku 2020 ke ztrátě téměř 6 tisíc pracovních míst v mosteckém regionu, což bude mít za následek zvýšení nezaměstnanosti vysoko nad hranici 20%. Tato situace pak nepochybně bude mít další negativní důsledky, jako jsou např. zvýšení kriminality, skokové zvýšení státních výdajů na sociální politiku, nutnost nahradit dosud poskytované prostředky poskytované těžebními společnostmi na rozvoj a sociální podporu regionu atd.

 

 

 

autor: Ing. Jiří Dubiczki MBA, Jaromír Franta