Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zaměstnanci CCG Most mohou na své odbory spolehnout

11. 5. 2017

 

 


V pořadí již 29. sněm Sdružení odborových organizací Czech Coal Group jednal 18. dubna v Mostě. Delegáti si mimo jiné vyslechli vystoupení generálního ředitele Severní energetické a Vršanské uhelné Vladimíra Roučka a předsedy Odborového svazu PHGN Jana Sábela. Projednali rovněž čerpání rozpočtu za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017 a vyslechli si zprávu o činnosti odborového sdružení od minulého sněmu, který se konal v dubnu 2016.


Generální ředitel Vladimír Rouček shrnul vývoj a hlavní události v Severní energetické a Vršanské uhelné v roce 2016. Informoval o jednání s polostátní společností ČEZ o odkupu elektrárny Počerady. Cílem vedení společnosti je elektrárnu získat a zajistit tak dlouhodobý odbyt uhlí z lomu Vršany.


Předseda Odborového svazu PHGN Jan Sábel přiblížil nejdůležitější události v činnost svazu. Připomněl především nejvýraznější úspěch, kterým bylo schválení předčasných důchodů pro hlubinné horníky. O to hornický svaz usiloval více než 20 let. Sábel rovněž připomněl strastiplné vyjednávání s ministry Sobotkova kabinetu o sociálním příspěvku zaměstnancům propuštěným v důsledku restrukturalizace a útlumu hornictví pro hlubinné horníky v Ostravě a horníky na lomu ČSA. Hovořil i o přípravě jednání rady a sněmu OS PHGH v Luhačovicích.


Za vyjednaný mzdový růst se odbory nemusí stydět
Aktivity odborového sdružení shrnul ve zprávě o činnosti předseda Sdružení odborových organizací CCG Most Jaromír Franta. „Nejsledovanější mezi zaměstnanci i členy odborů je kolektivní vyjednávání a hlavně jeho výsledek v podobě mzdového růstu. Je třeba vycházet z reality. V současně platných kolektivních smlouvách jsme pro období let 2015 až 2017 dojednali celkový nárůst mezd mezi 9,2 až 12 procenty, což považujeme za dobrý výsledek. Kolektivní vyjednávání se zaměstnavateli je stále složitější. Informovali jsme delegáty o výsledcích vyjednávání dodatků kolektivní smlouvy v jednotlivých společnostech naší skupiny. Dodatky kolektivních smluv byly hlavně o sociálním fondu v řádu několika desítek milionů korun. Jednali jsme o tom, aby jednotlivé položky sociálního fondu byly naplněny. Jeho součástí je například program Zdraví pro zaměstnance, penzijní připojištění, stravování a další benefity. Nastínil jsem i přípravu na vyjednávání nových kolektivních smluv, které bude zřejmě ještě složitější než to předešlé, ale jsem přesvědčen, že jeho výsledek před našimi členy obhájíme. Sněm vyjádřil našim vyjednavačům plnou podporu pro dosažení co nejlepších výsledků zejména ve mzdové oblasti


Na sněmu se rovněž diskutovalo o přípravě kolektivní smlouvy vyššího stupně. Diskuse navázala na informací předsedy Sábela o vývoji v odborových sdruženích v rámci odborového svazu. „Současná situace není nakloněna těžebnímu průmyslu, ať už na hnědém, černém uhlí, naftě či uranu. Potvrzuje to i aktuální dění v OKD, kde již došlo k uzavření Dolu Paskov a chystá se uzavření dalších šachet v příštích letech. Moravskoslezský region bude mít v následujícím období velký problém s uplatněním propuštěných kolegů z černého uhlí, problémy se však nevyhýbají ani ostatním zaměstnavatelům kde máme své členy,“ konstatuje J. Franta.


Prolomení limitů je stále na programu
Delegáti sněmu pochopitelně jednali o další škále problémů, které se jich bezprostředně týkají. „Jde zejména o přístup koaliční vlády k uhlí za limity na lomu ČSA. V přijatém usnesení jsme si uložili neustále sledovat vývoj situace kolem územně ekologických limitů na Mostecku a prosazovat přehodnocení usnesení číslo 827 z října 2015 tak, aby vláda územní limity na Dole ČSA zrušila a umožnila tak další těžbu vysoce kvalitního hnědého uhlí v objemu více jak 750 miliónu tun a práci pro stovky zaměstnanců na další roky,“ říká předseda Jaromír Franta.
„Při každém jednání o horním zákoně budeme tlačit na vládu, aby vrátila do horního zákona institut vyvlastnění, a tím zachovala přístup k nerostnému bohatství státu, vymanila se z područí ekofanatiků a měla možnost další těžby nejenom uhlí,“ uzavřel výčet nejdůležitějších úkolů odborového sdružení SOO CCG pro další období.

 

sne--m-soo-ccg.jpg

Na snímku generální ředitel Vladimír Rouček (vpravo) informuje delegáty o hlavních událostech v Severní energetické a Vršanské uhelné v roce 2016. Vedle něho předseda Jaromír Franta, Arnošt Ševčík a Jan Sábel.

 

 

 

 

 

 

 

 

autor, foto: Petr Kolev