Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku

21. 10. 2016

 


Evropská populace stárne. Očekává se, že lidé ve věku 55 –64 let budou v mnoha evropských zemích do roku 2030 tvořit více než 30 % pracovní síly. Evropská komise a Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) proto odstartovaly v dubnu dvouletou evropskou kampaň s názvem Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku, která upozorňuje na důležitost správného řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) během celého pracovního života.


Takový byl i název semináře, který proběhl v Domě odborových svazů v Praze. Akci uspořádala Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve spolupráci s ministerstvem práce a sociálních věcí, Českomoravskou konfederací odborových svazů a Evropským odborovým institutem (ETUI).


„Počet povolání, která mají negativní vliv na zdraví pracovníků, je i u nás stále vysoký. Rozhodně se to týká zaměstnanců ve zdravotnictví, v chemickém a stavebním průmyslu, v kovoprůmyslu, v hornictví, ale také zaměstnanců v laboratořích,“ řekla v úvodu Radka Sokolová, místopředsedkyně ČMKOS.


„Kampaň Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku má za cíl propagovat udržitelnou práci a zdravé stárnutí od počátku pracovního života a zdůrazňovat význam prevence po celou dobu pracovního života. ČMKOS tuto kampaň od počátku podporuje. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je pro nás prioritou. Podporujeme a oceňujeme proto každodenní činnost stovek odborových úsekových, závodních a svazových inspektorů bezpečnosti práce. V loňském roce zorganizovali a vykonali 2633 kontrol u zaměstnavatele a zjistili 9931 závad. Jejich činnost tak nese konkrétní ovoce. Například u zaměstnavatelů, kde je dlouhodobě vykonávána kontrola BOZP odborovou organizací se snižují počty zjištěných závad i jejich závažnost. Tito zaměstnavatelé pak nezřídka sami žádají svazové inspektory o kontroly a konzultace,“ uvedla Radka Sokolová.


Účastníci semináře, odboroví inspektoři bezpečnosti práce, měli možnost seznámit se s nejrůznějšími aspekty BOZP. Vyslechli například přednášku na téma „stárnoucí pracovníci a ergonomie“. Naučili se něco z principů zdravé komunikace na pracovišti, například jak se dobře domluvit a předávat a přijímat informace, jak řešit spory, jaké jsou výhody z toho, když je pracovní tým složený z pracovníků různého věku atd. Viktor Kempa z ETUI v Belgii přiblížil na příkladech postoj evropských odborů k současné kampani. Wim van Veelen, zástupce nizozemských odborů FNV předložila vizi odborů k udržitelnému zaměstnání. Profesor Frank Pot z Nizozemí seznámil účastníky semináře s tématem telework, práce na dálku a home office z pohledu legislativy a BOZP.

 

Včerejší seminář proběhl v rámci Evropských týdnů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 

img_7170_th.jpg

Účastníky semináře přivítala Radka Sokolová, místopředsedkyně ČMKOS.
 

 

 

 

 

 

 

autor, text, foto: Petr Kolev

zdroj: www.e-sondy.cz