Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pojištění s Kooperativou platí pro členy i v letošním roce

6. 2. 2019

 

 

Jako každoročně i letos uzavřel náš odborový svaz s akciovou společností Kooperativa pojišťovna pojistnou úrazovou smlouvu pod číslem 5101349775, a to s platností od 19. února 2019 do 18. února 2020. Pojistná smlouva má platnost pro všechny členy odborových orgánů v působnosti OS PHGN. Pojistné je hrazeno z prostředků OS PHGN.


Pojistné se vztahuje na úrazy, ke kterým dojde při dobrovolné a bezplatné činnosti zajišťované organizací, resp. svazem, a to konkrétně při:


● výkonu tělovýchovné, sportovní, zájmové a kulturní činnosti (včetně zájezdů, školení, porad a úředně povolených shromáždění) zajišťovaných organizací, popřípadě pojistníkem, včetně organizované společné cesty na místo výkonu a zpět,


● účasti na rekreačním pobytu – na organizacích, popřípadě pojistníkem pořádané nebo delegované rekreaci včetně účasti na organizované hromadné pěší nebo lyžařské turistice,
● účasti dětí členů organizací, popřípadě pojistníka na dětské odborové rekreaci (dětské zimní a letní tábory),


● krátkodobých pracovních brigádách na výstavbě odborových zařízení při splnění podmínky, že účastník nemá nárok na úhradu škody v rozsahu pracovního úrazu,


● výkonu rehabilitační a sportovní činnosti doporučené lékařem (kondiční cvičení, kondiční běh apod.), které jsou prováděny v rekreačních a rehabilitačních zařízeních,


● výkonu dobrovolné funkce vedoucího kolektivu, cvičitele, průvodce, rozhodčího v rámci činností shora uvedených.


Vznik pojistné události se hlásí a doklady se zasílají k likvidačnímu řízení na adresu: Centrum zákaznické podpory, Brněnská 634, 664 42 Modřice, telefon: +420 957 105 105.


Dojde-li k pojistné události při pojištěné činnosti, poskytuje pojišťovna Kooperativa následující plnění: za smrt následkem úrazu pojistnou částku ve výši 80 000 korun, za tělesné poškození způsobené úrazem až 20 000 korun, za trvalé následky úrazu až 100 000 korun.

 


Eva Douchová, OS PHGN