Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

 

 

V našem odborovém svazu je sdruženo 11 členských organizací:

 • Sdružení hornických odborů (SHO) se sídlem v Petřvaldě,
 • Moravskoslezské odborové sdružení (MSS) se sídlem v Ostravě,
 • Sdružení základních odborových organizací (SZOO) se sídlem v Ostravě,
 • Českomoravské odborové sdružení (ČMS) se sídlem v Praze,
 • Sdružení odborových organizací sokolovského regionu (SOO) se sídlem v Sokolově,
 • Sdružení odborových organizací Czech coal group v Mostě,
 • Sdružení odborových organizací Diamo s.p., Geam Dolní Rožínka,
 • T-Machinery Ratíškovice,kladiva-os-phgn.jpg
 • Karotáž a cementace Hodonín,
 • ECOINVEST Příbram, s. r. o.,
 • DIAMO - SUL, o. z., oblast Příbram,

 

Nejvyšším orgánem v období mezi sjezdy je sněm svazu, jehož členy je 55 delegátů.
Statutárním a výkonným orgánem svazu je 18 členná rada svazu.
Pro řešení některých specifických úkolů ustavil sněm svazu, popřípadě rada svazu, stálé poradní orgány a komise:

 • sociálně zdravotní komisi,
 • komisi pro učňovské školství,
 • komisi důchodců
 • komise - grémium právníků a ekonomů
 • skupinu vyjednávačů KSVS

Činnost svazu, jeho orgánů a poskytování servisu členům svazu provádí pracoviště svazu se sídlem v Praze. Zabezpečuje úkoly, které mu ukládá Sněm OS PHGN a Rada OS PHGN. Činnost pracoviště řídí předseda svazu. Statut pracoviště svazu včetně systemizace schválil I. Sněm svazu dne 16. 3. 2012

 

 

Organizační struktura a členská základna

Na X. Sjezdu OS PHGN, který se uskutečnil ve dnech 6.- 7. března 2024 v Luhačovicích, byli zvoleni předseda OS PHGN, 1. místopředseda  a 2. místopředseda OS PHGN a předsedkyně Revizní komise OS PHGN. 

 

 

r.p.jpg 

Předseda OS PHGN Rostislav Palička

 

josef-zelenka.jpg

1.místopředseda OS PHGN Josef Zelenka

 

 

waloszek.jpg

2. místopředseda OS PHGN Jiří Waloszek

 

 

dsc_0335.jpg

Předsedkyně RK OS PHGN Dita Hricová

                                

  

 

 

Členové rady svazu:

Rostislav Palička, Josef Zelenka, Jiří Waloszek, Jaromír Franta, Karel Hřídel, Jindřich Jadwiszczok, Maroš Jány, Ing. Martin Káňa, Ing. Ivo Kavka, Štefan Pintér, Václav Sacha, Jan Smolka, Bohdan Štěpánek, Radovan Třešňák, Kocián Radim, Milan Kobierski, Marian Wawracz, Bc. Jiří Wolf.
 

 

Členové RK OS PHGN:

Dita Hricová, Bc. Milena Bachratá, Melánie Faranová, Jana Kuznikova, Pavel Murcko, Ing. Dagmar Tomešová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Náš Web může obsahovat odkazy na weby či služby třetích stran. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za odkazy na jiné webové stránky . Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah všech textů, e-mailů, přiložených souborů a dalších informací .Provozovatel neposkytuje záruky ani garance o přesnosti nebo úplnosti obsahu této stránky, ani obsahu jiné stránky nebo externích stránek. Všechna práva vyhrazena.

 

webmaster@osphgn.cz