Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mezinárodní činnost

 

 

VI. Sjezd OS PHGN v roce 2008 rozhodl, že náš odborový svaz se bude orientovat ve své mezinárodní činnosti především na státy Evropské unie a bude udržovat aktivní styky se Slovenskem, Polskem a Maďarskem, Německem, Španělskem a ostatními zeměmi EU, které mají rozvinutý těžební průmysl. Proto v mezinárodním měřítku aktivně působíme v Mezinárodní federaci horníků, energetiků, chemiků na evropské úrovni (EMCEF). Aktivně spolupracujeme s Odborovýmemcef-small.jpg svazem OZPBGN Slovenské republiky a s partnerskými organizacemi Evropy. Naši zástupci se v rámci EMCEF aktivně zapojují do práce komisí EMCEF. Máme svého zástupce v stálé pracovní skupině pro bezpečnost v hornictví při poradním výboru EU pro Zdraví a bezpečnost, účastníme se jednání komise EU pro sociální dialog v hornictví, vysíláme své zástupce na semináře a kongresy které jsou pro nás prospěšné. Zejména využíváme možnost účasti na akcích, na kterých finančně participuje EU. Naše účast na těchto jednáních nám umožnila, že jsme se seznámili s dokumenty a daty, které dále využíváme ve svazové činnosti. Předseda svazu je členem Výkonného výboru EMCEF. Za uplynulé období se ukázalo, že naše orientace směrem na EMCEF a evropské odborové struktury byly správná a že bude nutné ji udržovat i nadále.

Celkový útlum hornictví v Evropě, tlak EU na výrobu elektřiny z nízkoemisních zdrojů, nutnost počítat při strategických rozhodnutí OS s ekologickými aspekty těžby nerostů je pro náš OS výzvou, jak v nových podmínkách většího tlaku udržet stávající sociální výhody pro horníky a ostatní naše zaměstnance. Vzhledem k legislativě EU je i nadále nutné zvlášť v procesu změn trhů hledat nové formy spolupráce s ostatními odborovými partnery a k tomu využívat strukturální fondy EU. emcf.jpgPrávě zde by měla významně pomoct naše evropská centrála EMCEF, ale i další struktury evropských odborů jako je TUTB, HESA atd. Další otevření trhu s energetickým komoditami způsobuje větší tlak na naše zaměstnavatele, i když stávající ceny našich výrobců jsou stále ještě konkurenceschopné. Přesto otevírání našeho trhu musí být sociálně spravedlivé. Budeme ostře vystupovat proti dovozům energetických komodit které jsou zatíženy sociálním dumpingem ve formě práce dětí při těžbě surovin, nízkou formou úrovně zdraví a bezpečnosti práce atd. Našim úkolem je dál bojovat za zlepšování pracovních a sociálních podmínek včetně platů pro zaměstnance ve firmách. Musíme trvat na tom, aby naši horníci neztratili ty sociální jistoty, které jim díky jejich těžké práci právem náleží. Musíme pomáhat vytvořit prostor ve kterém bude dost místa pro zaměstnance našich firem, ale také pro podnikání jejich zaměstnavatelů.
 

 

kladiva-os-phgn.jpg