Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie

 

 

 

 

Historie

významná data,

účast svazu při řešení

politických, hospodářských a legislativních problémů

 

 

2024 - duben

25. dubna 2024 se uskuteční v sídle svazu zasedání I. rady svazu.

2024 - březen

15. března 2024 předseda svazu Rostislav Palička spolu s předsedou odborového svazu ECHO Karlem Klusákem odeslali ministrovi průmyslu a obchodu Ing. Josefovi Sikelovi dopis obsahující žádost o zřízení Energetické tripartity

„ .... Vážený pane ministře,

žádáme Vás za odborové svazy OS PHGN a ECHO o zřízení Energetické tripartity složené ze zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu a dotčených sociálních partnerů tedy OS PHGN, ECHO, Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu a Českého svazu zaměstnavatelů v energetice.

Pokud máme jako Česká republika odejít od těžby a využití uhlí řízeně, potřebujeme se i my, zástupci zaměstnanců, na tento odchod připravit. Potřebujeme čas na vytvoření sociálních programů ve firmách, na jednání s Ministerstvem práce a sociálních věcí, s Úřadem práce na využití rekvalifikací, outplacement a další.

Naše představa je jednání Energetické tripartity jednou m čtvrt roku, bez přílepku Ministerstva životního prostředí a tvorby Evropské unie. Chceme se bavit o české realitě pro zaměstnance a obyvatele, jichž se situace v těžbě, energetice a teplárenství týká. Chceme být nápomocni, ale také informováni a připraveni na dobu po odchodu od uhlí.

Pro urychlení a zjednodušení procesu založení Energetické tripartity předpokládáme osobní jednání všech dotčených. Jsme připraveni se plně přizpůsobit Vašim časovým možnostem….“

6. a 7. března 2024 se v Luhačovicích, svazovém Hotelu HARMONIA I, uskutečnil X. sjezd svazu. Předsedou svazu byl zvolen Rostislav Palička, prvním místopředsedou svazu Josef Zelenka, druhým místopředsedou svazu Jiří Waloszek. Předsedkyní revizní komise byla zvolena Dita Hricová.

V průběhu sjezdu zazněla kritika na adresu vlády za její přístup k problematice energetiky ČR a způsob (ne)projednávání strategických materiálů se sociálními partnery, zejména Státní energetické koncepce (stanoví cíle státu v nakládání s energií, je zastřešujícím dokumentem pro českou energetiku s artikulovanými prioritami a strategickými záměry státu v tomto sektoru, má poskytovat investorům, občanům a státní správě stabilitu v dlouhodobém měřítku; SEK je přijímána na období 25 let a v roce 2024 se očekává její aktualizace) a Vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu (sestává se z výčtu cílů a politik pěti dimenzí energetické unie na období 2021-2030 s výhledem do roku 2050 - snižování emisí uhlíku, energetická účinnost, energetická bezpečnost, vnitřní trh s energií a výzkum, inovace a konkurenceschopnost). Sjezd samostatným usnesením uložil předsedovi svazu „ …usilovat ve spolupráci s OS ECHO o zřízení Energetické tripartity na úrovni OS PHGN - OS ECHO - ZSDNP (KZPS) a MPO“.

Na sjezd navazovalo zasedání I. sněmu svazu, kde byli zvoleni zbývající členové revizní komise.

1. března 2024 byla na serveru Seznam Zprávy vydána informace, „že majitel skupiny Sev.en Energy Pavel Tykač zvažuje, že své dva uhelné lomy a elektrárny Počerady a Chvaletice uzavře na jaře 2025. Důvodem je nekonkurenceschopnost uhelných zdrojů. Tykač zaměstnává v hnědouhelných lomech Vršany a ČSA a v elektrárnách Počerady a Chvaletice 3000 lidí a pokrývá skoro 15 procent domácí spotřeby proudu“. Skupina o riziku informovala příslušná ministerstva, možné zavření Počerad a Chvaletic teď řeší pracovní skupina zřízená při ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO).

2024 - leden

2. ledna 2024 svaz sepsal petici určenou vládě a parlamentu, která se týká současnosti a zejména blízké budoucnosti odvětví energetiky. Vyjadřuje zde názor na zásadní otázky bezpečnosti, soběstačnosti a cenové dostupnosti energií. Byl zřízen čtyřčlenný petiční výbor se zmocněncem Rostislavem Paličkou, předsedou svazu. Petiční archy s podpisy budou svazem shromažďovány do 30. dubna 2024 a pak předány adresátům.

2023 - listopad

27. listopadu 2023 se členové svazu aktivně zúčastnili demonstrace v rámci akce Dne protestů ČMKOS „Za lepší budoucnost ČR“ v Praze i na dalších místech republiky. OS PHGN vyjádřil rovněž podporu stávkujícím odborářům zejména ze školství a KOVO.

2023 - říjen

9. října 2023 bylo na pracovišti svazu za účasti vedení ČBÚ a svazu předáno ocenění Zlatý Permon zástupci zaměstnanců Petru Triebovi (SIBP).

3. října 2023 se z podnětu předsedy svazu sešli zástupci průmyslových odborových svazů a založili platformu hájící zájmy pracujících v průmyslu v rámci Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS). Zakládajícími členy jsou předsedové OS KOVO, Odborový svaz ECHO, OS Stavba, NOS PPP a OS PHGN. Důvodem založení průmyslové aliance odborových svazů je silnější hlas v jednání se zástupci vlády i zaměstnavatelů jako je Svaz průmyslu a dopravy ČR či Hospodářská komora České republiky. Členové průmyslové aliance požadují razantnější přístup při prosazování práv poctivě pracujících lidí.

 

 

Celou historii najdete ZDE.