Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie

Historie

významná data,

účast svazu při řešení

politických, hospodářských a legislativních problémů

 

2018 - prosinec

Dne 20. prosince 2018 došlo k důlnímu neštěstí ve společnosti OKD, a.s., na Dole ČSM, v jehož důsledku přišlo o život 13 horníků převážně z dodavatelské firmy ALPEX. 

Dne 19. prosince 2018 byl předsedy svazu a ZSDNP podepsán Dodatek č. 1 KSVS obsahující nové mzdové tarify.

Dne 13. prosince 2018 byly předány resortní medaile Jiřího Agricoly za zásluhy o rozvoj českého hornictví, kdy byli oceněni i naši členové Rostislav Palička a Arnošt Ševčík.   

Dne 4. prosince 2018 bylo dohodnuto znění Dodatku č. 1 KSVS.

2018 - listopad

Dne 22. listopadu 2018 v Horní Suché svaz spolupořádal se zaměstnavateli v rámci společného projektu konferenci „Sociální dialog v oblasti těžebního průmyslu“. 

Dne 14. listopadu 2018 proběhlo zasedání rady svazu.

Dne 9. listopadu 2018 se konalo 1. kolo vyjednávání Dodatku č. 1 KSVS.

Proběhly Valné hromady zdravotně poškozených horníků v Příbrami a Tachově.

2018 - říjen

Ve dnech 23. až 26. října 2018 proběhla pracovní návštěva předsedy svazu Bc. Jana Sábela a prvního místopředsedy svazu Jaromíra Franty u představitelů hornických odborů BDSZ v Maďarsku.

Ve dnech 3. až 5. října 2018 se v Jihlavě konalo Hornické sympozium 2018, na kterém vystoupil i předseda svazu Bc. Jan Sábel.

2018 - září

Dne 18. září 2018 proběhlo vyhodnocení plnění KSVS za 1. pololetí 2018.

Ve dnech 10. až 12. září 2018 proběhlo výjezdní zasedání rady svazu v Sokolově. Současně se uskutečnil v rámci společného projektu se zaměstnavateli „Sociální dialog v oblasti těžebního průmyslu“ seminář „Dopady útlumu těžeb na zaměstnanost v regionech“.

2018 - srpen

Dne 30. srpna 2018 proběhlo v Luhačovicích ocenění odborových závodních inspektorů BP Břetislava Javína, Arnošta Ševčíka a Petra Švehly v souvislosti s dubnovým oceněním Zlatý Permon za rok 2017 v oblasti BOZP.

Dne 29. srpna 2018 zorganizoval svaz Společné zasedání k 100. výročí založení Československa v Luhačovicích, kterého se dále zúčastnili představitelé OZ PBGN, Českého báňského úřadu a Hlavného banského úradu SR.

2018 - červenec

Dne 27. července 2018 došlo k úmrtí na pracovišti OKD na Dole ČSM horníka z dodavatelské organizace.

2018 - červen

Ve dnech 20. až 22. června 2018 proběhla pravidelná návštěva slovenských kolegů z OZ PBGN v čele s předsedou svazu Jozefem Škrobákem.

2018 - květen

Dne 24. května 2018 byla Dita Hricová zvolena předsedkyní Revizní komise ČMKOS. 

2018 - duben

Dne 27. dubna 2018 byla Dita Hricová (předsedkyně odborové organizace BSZ LIGNUM, s.r.o., místopředsedkyně ČMS, předsedkyně revizní komise svazu) na VII. sjezdu ČMKOS zvolena členkou kontrolní komise. 

Dne 25. dubna 2018 Český báňský úřad v součinnosti se svazem ocenil soškou Zlatého Permona za rok 2017 v oblasti BOZP společnosti Lama Gas & Oil, s.r.o., Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Severní energetická, a.s. a OKD, a.s. Důlní závod 1, lokalita Darkov.

Dne 19. dubna 2018 proběhlo vyhodnocení plnění Dohody o vzájemné spolupráci svazu s Českým báňským úřadem za rok 2017.

Dne 12. dubna 2018 se ve Starých Splavech konal III. sněm svazu, který projednal plnění dokumentů přijatých VIII. sjezdem svazu po uplynutí poloviny volebního období. 

Novým druhým místopředsedou svazu byl sněmem zvolen Rostislav Palička, předseda Sdružení hornických odborů.

Dne 10. dubna 2018 proběhlo vyhodnocení plnění Kolektivní smlouvy vyššího stupně za celé období účinnosti od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2017. 

Dne 1. dubna 2018 se obchodní společnost OKD Nástupnická, a.s., přejmenovala na OKD, a.s., čímž byla završena transformace společnosti.

2018 - únor

Vrchní soud v Olomouci potvrdil platnost schváleného plánu na reorganizaci OKD, a.s., podle kterého by firma měla přejít za kupní cenu 80 milionů korun do rukou státu jako společnost OKD Nástupnická, a.s.

2018 - leden

Dne 29. ledna 2018 došlo k důlnímu neštěstí v OKD v lokalitě Dolu ČSA, při kterém utrpěl smrtelný pracovní úraz horník z dodavatelské organizace.

2017 - listopad

Dne 31. listopadu 2017 odstupuje Ing. Jaromír Pytlík z funkce 2. místopředsedy svazu. 

2017 – 17. října

Uzavírá se kolektivní smlouva vyššího stupně se Zaměstnavatelským svazem důlního a naftového průmyslu ČR do roku 2022.

2017 - duben

Dne 27. dubna 2017 horníci vyvezli poslední vůz uranové rudy z dolu Rožná I v Dolní Rožínce. Tím skončila hlubinná těžba uranu v ČR.

2017 - březen

V březnu 2017 byla ukončena těžba černého uhlí na Dole Paskov, začala likvidace důlního díla.

2017

Evropský parlament přijal v dubnu 2016 nařízení na ochranu osobních údajů, které bude přímo účinné v celé EU od 25. května 2018 bez toho, že by byly přijímány vnitrostátní úpravy. S novou právní úpravou v podobě obecného nařízení o ochraně osobních údajů přichází řada nových povinností, které nutně vyvolají změny v oblasti souvisejících procesů i používaných dokumentů.

Proces evidence odborových organizací u rejstříkových soudů vyvolává řadu problémů, které se průběžně řeší jednáním ČMKOS s ministerstvem spravedlnosti.

2016 - říjen

Dne 5. října 2016 je vyhlášeno nařízení vlády č. 342/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu, které pro uvolňované zaměstnance společností Severní energetická a.s., Sev.en WT, a.s., Coal Services a.s., Czech Coal Power s.r.o., KSK-BELT, a.s., Slovácké strojírny, a.s. - závod 05, Důl Kohinoor a.s., DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM, Slezská důlní díla a.s., a OKD, HBZS, a.s., při splnění daných podmínek, stanoví nárok na finanční příspěvek.

2016 – červenec

Dne 12. července 2016 na Pražském hradu prezident republiky Miloš Zeman přijal představitele svazu.

2016 - červen

Dne 15. června 2016 byl přijat zákon č. 213/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, který nabývá účinnosti dne 1. října 2016, který obsahuje úpravu nového typu starobního důchodu pro pojištěnce, kteří před 1. říjnem 2016 začali vykonávat zaměstnání v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech a odpracovali zde stanovený počet směn (3 300, případně 2 200 v uranových dolech, případně při naplnění NPE 3 081 nebo jde-li o zaměstnání v hornictví v uranových dolech, 1 981). Snížený důchodový věk činí (podle pozměňujícího návrhu) věk o sedm let nižší než je důchodový věk podle obecných předpisů. Výpočet je obdobný jako u nařízení vlády č. 363/2009 Sb. 

2016 - květen

Dne 11. května 2016 je vydáno nařízení vlády č. 167/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob v insolvenci zabývajících se těžbou černého uhlí, které stanoví nárok na finanční příspěvek, při splnění daných podmínek, zaměstnancům společnosti OKD, a. s., uvolňovaným při částečném uzavření provozu nebo ukončením části činnosti určené těžební společnosti v souvislosti s insolvenčním řízením.

Společnost OKD, a.s., vstupuje do insolvence.

2016 – duben

Dne 1. dubna 2016 na dole Centrum, který byl v provozu od roku 1888, vyjel na povrch poslední vůz s uhlím, tím skončila těžba na posledním hlubinném hnědouhelném dole v České republice.

2016 - březen

Dne 11. března 2016 se v Praze konal VIII. Sjezd svazu.

Sjezd zvolil

 • předsedou svazu Bc. Jana Sábela,
 • 1. místopředsedou svazu Jaromíra Frantu,
 • 2. místopředsedou Ing. Jaromíra Pytlíka a 
 • předsedkyní revizní komise svazu Ditu Hricovou.

Sjezdu se zúčastnili mimo jiné i Mgr. Michaela Marksová, ministryně práce a sociálních věcí, Ing. Jan Mládek, CSc., ministr průmyslu a obchodu a Ing. Andrej Babiš, první místopředseda vlády a ministr financí.

Sjezd schválil i dokument

„Výzva vládě ČR

My, delegáti VIII. sjezdu Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu, konaného dne 11. března 2016 v Praze, při vědomí toho, jaké negativní a nevratné dopady může mít dnešní katastrofální situace v hornictví do dalších sfér naší společnosti, tímto vyzýváme Vládu České republiky k jasným a transparentním postojům a přijetí odpovědnosti za všechny kroky, které učiní nebo naopak neučiní!

Vládo České republiky, starej se o naše nerostné bohatství jako zodpovědný hospodář! Nedovol jeho znehodnocení! Jednej tak, aby k němu byl přístup kdykoliv bude zapotřebí jej využít ve prospěch společnosti! Zajištění bezpečných dodávek energií pro obyvatele naší země i náš průmysl je, zejména v dnešní složité až kritické geopolitické situaci, možné jen prostřednictvím využívání domácích surovin. Čím větší je naše nezávislost na cizích zdrojích, tím větší je bezpečnost naší země!

Vládo České republiky, nerostné bohatství má nejen ekonomický, ale i sociální potenciál, s nímž si nelze zahrávat!

Vládo České republiky, nepodléhej bezhlavému ekofanatickému tlaku na místní, evropské i celosvětové úrovni!

Vládo České republiky, nezříkej se odpovědnosti za následky zpackané privatizace černouhelného hornictví!

Vládo České republiky, žádáme Tě, abys k zamezení nebo alespoň zmírnění některých negativních dopadů kritického stavu našeho hornictví, zejména:

 • vrátila „vyvlastňovací paragrafy“ do horního zákona,
 • urychleně přehodnotila své usnesení č. 827 ze dne 19. října 2015 a zrušila územně ekologické limity těžby na lomu ČSA,
 • poskytla zaměstnancům propouštěným v důsledku restrukturalizace a útlumu hornictví okamžitou pomoc, i za využití evropských a dalších fondů,
 • zajistila podmínky pro vznik pracovních míst vhodných pro propouštěné horníky v dotčených regionech,
 • přijala opatření k poskytování příspěvku zaměstnancům propouštěným v důsledku restrukturalizace a útlumu hornictví ke zmírnění následků propuštění a problémů se zajištěním nového pracovního uplatnění.

Vládo České republiky, zajisti přijetí svého návrhu změny zákona o důchodovém pojištění k „hornickým důchodům“, který v současné době projednává Parlament ČR tak, aby nabyl účinnosti dne 16. října 2016, jak je navrženo.“

2016

Situace ve společnosti OKD, a.s., je krajně napjatá, hrozí okamžité ukončení těžby v důsledku naprostého nedostatku finančních prostředků. Svaz požaduje okamžité řešení, které by zabránilo zhroucení společnosti s dopady na celý region. 

2015 - říjen

Vláda přijímá dne 19. října 2015 usnesení č. 827 k řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách, kde mimo jiné ukládá zpracovat, projednat v Radě hospodářské a sociální dohody a předložit vládě do 30. června 2016 program kompenzující ztráty pracovních míst v souvislosti s možným ukončením těžby na lomu ČSA.

Dne 19. října 2015 se konala demonstrace horníků proti přístupu vlády k těžebním limitům. Po oznámení rozhodnutí vlády, byla vláda Bohuslava Sobotky „vypískána“.

2015 - září

Dne 9. září 2015 proběhla hornická demonstrace před sídlem vlády za dřívější odchod hlubinných horníků do starobního důchodu.

2015 - červenec

Dne 23. července 2015 je vyhlášen zákon č. 205/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony, kterým se, s účinností od 1. října 2015, při zrušení zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců vrací úprava odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocí z povolání do zákoníku práce. 

27. července 2015 proběhla demonstrace před úřadem vlády, kde jednala tripartita s požadavkem úplného prolomení limitů těžby uhlí.

2015 - leden

Dne 29. 1. 2015 proběhla demonstrace před budovou ministerstva průmyslu a obchodu proti postoji vlády k těžebním limitům a za účast státu na řešení důsledků s tím spojeného útlumu těžby hnědého uhlí.

2015

Po dalších jednáních svazu s představiteli vlády byla do připomínkového řízení předložena vládní novela zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, která plně řeší požadavek svazu na stanovení sníženého věku hlubinných horníků, když navrhuje, při splnění dalších podmínek, důchodový věk o pět let nižší než je obecný. Následná projednávání návrhu v Parlamentu České republiky probíhala za účasti zástupců svazu.

Těžba hnědého i černého uhlí prudce klesá. V severozápadních Čechách z důvodu neměnného odmítavého postoje vlády k prolomení těžních limitů a v OKD, a.s., v důsledku platební neschopnosti vyvolané „vytunelováním“ společnosti svým vlastníkem po sporné privatizaci státního podílu v minulých letech. V obou regionech hrozí podstatné zvýšení nezaměstnanosti v důsledku snižování stavu zaměstnanců důlních podniků.

Svaz důrazně požaduje účast státu při řešení zaměstnanosti v hornických regionech včetně přímé finanční pomoci propouštěným zaměstnancům.

Výsledkem politických jednání je legislativní příprava předpisu o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů útlumu těžby uhlí a uranu.

2014

V těžbě černého uhlí dochází k dramatickému poklesu. Reálné je uzavření Dolu Paskov v krátké době, vlastník společnosti OKD, a.s. je silně zadlužen, což ohrožuje těžbu v celém revíru. Dochází k prudkému snížení počtu zaměstnanců. Dne 6. ledna 2014 je uzavřeno Memorandum o porozumění mezi Českou republikou – Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky, KOD, a.s., a New Word Resourcev Plc. o rozsahu a způsobu spolupráce na přípravě opatření vedoucích ke zmírnění sociálních a regionálních důsledků plánovaného uzavření Dolu Paskov.   

Těžba hnědého uhlí je dále omezována s ohledem na odmítavý postoj vlád k prolomení limitů těžby hnědého uhlí.

Těžba uranu pokračuje ve sníženém rozsahu s perspektivou ukončení v roce 2017. Pokračují likvidační práce chemické úpravny a povrchových pracovišť hlubinné těžby uranu.

Svaz v rámci projektu realizoval v hornických regionech 25 seminářů se zaměřením na aktuální stav a problémy současného důchodového systému s přihlédnutím ke specifické situaci zaměstnanců v hornictví.

Nabývá účinnosti nový občanský zákoník, který zcela nově upravuje postavení odborů a jejich evidenci u veřejných rejstříků. Odborům se podařilo zachovat specifickou úpravu vycházející z mezinárodního práva.

Svaz opakovaně uplatňuje požadavek snížení důchodového věku hlubinných horníků v rámci I. pilíře důchodového systému bez ztráty výše procentní výměry důchodu.

Snaha svazu o stanovení sníženého důchodového věku pro hlubinné horníky vyústila ve zpracování „Zásad k novele zákona o důchodovém pojištění a zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení“, které jsou úvodem k legislativnímu řešení zákonnou úpravou. Věcný rozsah je obdobný jako u nařízení vlády č. 363/2009 S., s tím, že nebude splnění počtu směn limitováno žádným časovým omezením a snížený věk bude jednotně o pět let nižší než obecný.

Se sociálními partnery došlo k dohodě, že bude upuštěno od schválené, ale neúčinné úpravy odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání na principu úrazového pojištění a dojde k „návratu“ ke stávající úpravě, tedy na principu odškodnění náhrady za ztrátu na výdělku dle zákoníku práce.

2013 - září

Dne 17. září 2013 se konala v Ostravě před radnicí a sídlem OKD, a.s.,  hornická demonstrace za zachování pracovních míst a slušnou mzdu za účasti 3000 osob.

2013

Vrcholí legislativní přípravy nového občanského zákoníku a změny zákoníku práce.

Svaz se společně se zaměstnavateli těžebního odvětví účastní projektu „Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému“ s předpokládaným termínem ukončení v roce 2015.

2012 – 6. prosince

Uzavírá se kolektivní smlouva vyššího stupně se Zaměstnavatelským svazem důlního a naftového průmyslu – společenstvem těžařů ČR do roku 2017.

2012 - říjen

Dne 31. října 2012 proběhla hornická demonstrace před budovou Úřadu vlády na podporu mosteckých horníků proti územně ekologickým limitům těžby. 

2012 - březen

Dne 16. března 2012 se v Praze konal VII. sjezd svazu.

Sjezd zvolil

 • předsedou svazu Bc. Jana Sábela,
 • 1. místopředsedou svazu Jaromíra Frantu,
 • 2. místopředsedou Ing. Jaromíra Pytlíka a 
 • předsedkyní revizní komise svazu Ing. Taťánu Karkoškovou.

Sjezdu se zúčastnil předseda vlády RNDr. Petr Nečas.

2012

Podařilo se zastavit legislativní proces přípravy návrhu zákona o zrušení zákona č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům. 

Probíhají legislativní práce na nové úpravě hmotného občanského práva a s tím související změně dalších právních předpisů, zejména zákoníku práce.

2011

V rámci důchodové reformy byly přijaty zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření a zákon č 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.

Pokračují práce na legislativním zpracování zavedení nového institutu „předdůchodu“, který by měl umožnit zaměstnancům vykonávajícím vymezené rizikové práce čerpat prostředky poskytnuté zaměstnavatelem (připojištění placené zaměstnavatelem) do III. pilíře, před dosažením důchodového věku, počínaje dosažením věku o pět let nižšího než je jeho důchodový věk.

Svaz dále trvá na řešení sníženého důchodového věku pro hlubinné horníky v rámci I. pilíře.

V prosinci 2011 byl prodán Hotel AGRICOLA.

2010

Svaz organizuje ve všech hornických regionech semináře k nařízení vlády č. 363/2009 Sb., které nabývá účinnosti dne 1.7.2010.

Pokračují legislativní práce na důchodové reformě. Svaz prosazuje řešení sníženého důchodového věku pro hlubinné horníky v průběžném systému.

2009 – prosinec

Byla ukončena těžba dolu Důl Mír Mikulčice společnosti Lignit Hodonín, s.r.o., čímž skončilo hlubinné dobývání lignitu v regionu Jižní Morava.

2009 – říjen

Bylo vyhlášeno nařízení vlády č. 363/2009 ze dne 5. října 2009 o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů některých horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993.

Připravuje se důchodová reforma.

Pokračuje úsilí o stanovení sníženého důchodového věku i pro horníky, kteří nastoupili do hlubinného dobývání později, je zřízena Tripartitní pracovní komise k řešení hornické důchodové problematiky, o řešení důchodové problematiky pro „nové“ horníky, kteří do podzemí nastoupili po zrušení pracovních kategorií po 1.1.1993.

2008 – září

Vláda přijímá usnesení č. 1176 k územně ekologickým limitům těžby hnědého uhlí v severočeské hnědouhelné pánvi, kterým potvrzuje platnost závazných linií omezení těžby hnědého uhlí a výsypek v severočeské hnědouhelné pánvi.

2008 – červenec :

Uplynulo 160 let od zahájení organizované průmyslové těžby černého uhlí na Kladensku.

2008 – květen

Dne 14.5.2008, po fárání na Dole Karviná, závod Lazy, ministr Petr Nečas veřejně přislíbil řešení důchodového věku pro horníky, kteří nastoupili do zaměstnání zařazeného do IAA kategorie podle tehdy platných předpisů do 31. prosince 1992. 

Následuje konzultační činnost svazu v legislativním procesu přípravy předpisu.

2008 

Ve dnech 14. a 15. března 2008 se v Praze koná VI. Sjezd svazu. Byli zvoleni

 • do funkce předsedy svazu Bc. Jan Sábel,
 • do funkce místopředsedy svazu JUDr. František Nekola,
 • do funkce předsedy revizní komise svazu Roman Laur.

Sjezd schválil dokument

„Výzva vládě ČR

Vážený pane premiére,

vážená vládo!

V průběhu posledních měsíců proběhla v České republice petiční akce za stanovení důchodového věku 55 let pro horníky a další zaměstnance po odpracování 25 let rizikové práce v těžkých provozech nebo po naplnění nejvyšší přípustné expozice.

Do 13. března 2008 podepsalo petici na 13 000 občanů České republiky. 

S ohledem na tuto skutečnost se na vás obracíme s požadavkem, aby vláda České republiky vzala toto na vědomí a pomohla prosadit změnu právní úpravy, která by toto uzákonila. 

V Praze dne 14. března 2008“

2007 – květen 

Usnesením vlády č. 565 ze dne 23. května 2007 k prodloužení těžby uranu na ložisku Rožná v lokalitě Dolní Rožínka bylo rozhodnuto o pokračování těžby uranu v této lokalitě.

2007 – duben 

Svaz při jednání s ministrem práce a sociálních věcí RNDr. Petrem Nečasem vznesl požadavek na změnu zákona o důchodovém pojištění, která by stanovila snížený důchodový věk hlubinných horníků v závislosti na době výkonu práce bez toho, že by tato úprava měla negativní dopad na výši důchodu.

S ohledem na dobu provozu a současný technický stav elektráren, zahájila v tomto roce společnost ČEZ komplexní obnovu uhelné elektrárny Tušimice. 

2007 – leden

Nabývá účinnosti zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (nová právní úprava nahrazující zákoník práce z roku 1965). 

Do nového zákoníku práce se podařilo prosadit „překlopení“ dříve zrušené vyhlášky č. 19/1991 Sb., tak, že do znění byla z podnětu svazu zapracována ustanovení, která

 • zcela nově vymezují kvalifikované zdravotní důvody (pracovní úraz, nemoc z povolání, ohrožení nemocí z povolání, naplnění nejvyšší přípustné expozice) pro
 1. převedení na jinou práci (§ 41 odst. 1 písmeno b)) a
 2. výpověď danou zaměstnavatelem (§ 52 písmeno d)),
  • při převedení na jinou práci podle § 41 odst. 1 písmeno b) zakládají nárok na doplatek do průměrného výdělku po dobu převedení, i při změně zaměstnavatele (§ 139 odst. 1, 2) – částečně nad rámec připomínek svazu,
  • při rozvázání pracovního poměru výpovědí podle § 52 písmeno d), nebo dohodou z téhož důvodu, zakládají nárok na odstupné ve výši nejméně 12 násobku průměrného výdělku.

2006 – 19. prosince

Uzavírá se kolektivní smlouva vyššího stupně se Zaměstnavatelským svazem důlního a naftového průmyslu – společenstvem těžařů ČR do roku 2012.

2006 – červenec

Nabývá účinnosti zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, který v části padesáté osmé obsahuje změnu zákona o důchodovém pojištění, která plně řeší dlouhodobé požadavky svazu na úpravu starobních důchodů některých uranových horníků (§ 74a ZDP) dříve řešených podzákonnými předpisy a zejména způsobu výpočtu procentní výměry „hornických starobních důchodů“ (§76a ZDP). 

2006 – květen

Ze státního rozpočtu České republiky byly uvolněny finanční prostředky ve výši do 102 000 tis. Kč pro dekomintaci a likvidaci nevhodně zabezpečených sond.

2006

Ze svazu vystupuje Severočeské sdružení odborových organizací.

Z funkce předsedy revizní komise svazu odstupuje Oldřich Knížek (SSOO).

Novým předsedou revizní komise je zvolen Roman Laur.

2005 – prosinec

Ani z hlediska objemu těžeb nedošlo k výrazným změnám.

2004 – listopad

Byl ukončen proces doprivatizace společnosti OKD, a.s., člena koncernu KARBON INVEST, a.s., prodejem státního podílu většinovému vlastníku, společnosti KARBON INVEST, a.s., zaplacením kupní ceny nabyvatelem.

2004 – říjen

Vláda souhlasí s veřejnou podporou společnosti Lignit Hodonín, s.r.o. z rozpočtu MPSV jako účelovou dotací na otvírku nových lignitových dolů v roce 2004 a 2005 k řešení zaměstnanosti v regionu.

2004 – březen

Ve dnech 12. a 13. března 2004 se v Praze koná V. sjezd svazu. Byli zvoleni

 • do funkce předsedy svazu Bc. Jan Sábel,
 • do funkce místopředsedy svazu JUDr. František Nekola,
 • do funkce předsedy revizní komise svazu Ing. Oldřich Knížek.

2004 – leden

Ke dni 1.1.2004 bylo usnesení vlády č. 1128 realizováno tak, že lokalita Barbora společnosti OKD, a.s., byla převedena pod Diamo, s.p., a lokality Kladenské doly společnosti ČMD, a.s., a lokality Ležáky a Kohinoor společnosti Důl Kohinoor, a.s., byly převedeny pod Palivový kombinát Ústí, s.p.

2003 - prosinec

Zasedá 3. mimořádná rada svazu s jediným bodem programu „Další postup svazu v souvislosti se zrušením vyhlášky č. 19/1991 Sb., a informace o návrhu možného zrušení dalších zákonů týkajících se sociálně – zdravotních nároků horníků“. Následuje řada kroků, včetně ústavní stížnosti skupiny poslanců, ke zrušení vyhlášky bez kladného výsledku.

2003 - listopad

Vláda přijala usnesení č. 1128 o programu dokončení restrukturalizace uhelného hornictví.

MPSV vydává vyhlášku č. 405/2003 Sb., kterou se ruší vyhláška č. 19/1991 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci. 

2003 - září

Z funkce předsedy svazu odstoupil Cyril Zapletal.

Výkonem funkce předsedy svazu byl pověřen místopředseda svazu JUDr. František Nekola.

2003 – duben 

Těžba černého uhlí poklesla o 600 tis. tun, a to kvůli ukončení těžby na Dole Barbora. Zvýšila se poptávka po koksovaném uhlí, kde těžba pokračovala na Dole Dukla.

Těžba hnědého uhlí vzrostla o cca 1500 tis. tun, díky tomu se i zvýšila produktivita práce jak z hlediska vyšší těžby, tak i vlivem snížení počtu zaměstnanců o cca 1 100 osob.

2003 - březen

Vláda přijala usnesení č. 213, kterým uložila ministrům financí a průmyslu a obchodu při přípravě a schvalování státního rozpočtu na daný rok zohledňovat schválený útlumový program uranového hornictví v takovém rozsahu, aby nedocházelo k jeho zaostávání za stanovenými věcnými cíli a termínem jeho ukončení podle schválených projektů likvidace a sociálních programů. Ministru obchodu a průmyslu dále uložila vypracovat soubor opatření o způsobu, nákladech a termínech likvidace nepotřebných a dosud neprivatizovaných areálů a objektů v uranovém hornictví a předložit ho vládě k projednání do 31.12.2003, a zpracovat pro období do roku 2010 dílčí program útlumu všech odvětví hornictví ve správě s.p. Diamo.

2002 – červen

V těžbě černého uhlí došlo k mírnému zvýšení o cca 160 tis. tun.

Také zvýšení těžby hnědého uhlí bylo ovlivněno vyšší spotřebou uhlí na výrobu elektřiny v tepelných elektrárnách.

Na Dole Schoeller byl vytěžen poslední vůz uhlí a k tomuto datu byla po 227 letech ukončena v kladenském uhelném revíru těžba černého uhlí.

2002 - květen

Bylo ukončeno dvouleté jednání o majetkovém vypořádání se společností GEN,a.s. (část majetku po ROH); svaz směnou za své akcie získává do vlastnictví hotely FONTÁNA I a FONTÁNA II v Luhačovicích, včetně pozemků.

2002 - duben

Na 47. schůzi Poslanecké sněmovny byl po vetu prezidenta (V. Havla) schválen Zákon o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků ze dne 14. března 2002, který byl následně vyhlášen ve Sbírce zákonů, částce 64, pod číslem 154/2002 Sb. Zákon ukládá státu hradit náklady vyplacené příslušnými hornickými organizacemi na   

 • zvláštní příspěvek horníků, na který vznikl nárok do 31. 12. 1992,
 • deputátní uhlí a dříví, na které vznikl nárok do 16. 1. 1992 a
 • náhrady za ztrátu na výdělku, na které vznikl nárok do 31. 12. 1992,

ze státního rozpočtu.

2001 – listopad

Technická likvidace uhelných dolů pokračovala v tomto roce na lokalitách v západních a východních Čechách a v české části Hornoslezské pánve.

Došlo k výbuchu metanu v podzemí Dolu Schoeller v kladenském revíru s úmrtím čtyř horníků. Následně bylo rozhodnuto o útlumu a ukončení těžby černého uhlí v tomto revíru. 

2001 - červenec

Účinnosti nabývá zákon č. 188/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, který poživatelům starobního důchodu přiznaného podle nařízení vlády č. 557/ 1990 Sb., o mimořádném poskytování starobního důchodu některým horníkům, zaručuje upravený výpočet procentní výměry důchodu bez toho, že by časem docházelo k jejímu propadu.

Vláda přijímá usnesení č. 685 k vyhodnocení postupu útlumu a likvidace dolů uhelného, rudného a uranového hornictví v letech 2000 a 2001 a návrh dalšího postupu útlumu od roku 2002.

Vláda přijímá nařízení vlády č. 287/2001 Sb., o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací a útlumem hnědouhelného hornictví, účinné od 1. ledna 2002, vyvolané snížením těžby hnědého uhlí a lignitu v souvislosti se zahájením provozu jaderné elektrárny Temelín.

2001 

Probíhají jednání o způsobu doprivatizace hnědouhelných těžebních společností Severočeské doly, a.s., Sokolovská uhelná, a.s., a černouhelné těžební společnosti OKD, a.s.

2000 – 10. prosince

Uzavírá se kolektivní smlouva vyššího stupně se Zaměstnavatelským svazem důlního a naftového průmyslu – společenstvem těžařů ČR do roku 2006.

2000 - duben

Ke stávce se připojila většina zaměstnanců. Stávka byla ukončena po 22 dnech dne 21. dubna 2000.

2000 - 31. března

Po noční směně odmítlo vyfárat z Dolu Kohinoor 42 havířů a zahájilo časově neomezenou stávku na zachování dolu.

2000 – 10. – 11. březen

IV. sjezd svazu se konal v Ostravě.

Do funkce předsedy svazu byl zvolen Cyril Zapletal.

Do funkcí místopředsedy svazu byli zvoleni Bc. Jan Sábel, JUDr. František Nekola a Josef Červený.

Do funkce předsedy revizní komise byl zvolen František Reinštein.

Zahájeno jednání o majetkovém vypořádání svazu se společností GEN, a.s.

2000 – leden

V Mostecké uhelné a. s. došlo k odloučení části hlubinné těžby a ke vzniku samostatného subjektu – Důl Kohinoor, a. s.

Došlo ke zvýšení poptávky po černém uhlí a z toho plynoucímu zvýšení jeho těžby.

Zvýšení těžby hnědého uhlí bylo ovlivněno podhodnocením těžby ze strany ČEZ, a. s., v předchozím období. Svůj vliv měl i návrat malospotřebitelů v regionech po nárůstu cen zemního plynu.

V tomto roce rovněž došlo k likvidaci dolů starých a opuštěných důlních děl, aby nepředstavovala ohrožení do budoucna.

1999 - 1. prosince

179 horníků z Dolu Kohinoor na Mostecku odmítlo vyfárat z podzemí po ranní směně s požadavkem zachovat 950 pracovních míst. Okupační stávka dolu byla ukončena 3.12.1999.

1999 - září

Vláda přijímá usnesení č. 912 o útlumu uhelného a rudného hornictví v letech 2000 a 2001.

V nerudném hornictví se situace stabilizovala. Bezpečnost práce se mírně zlepšila a v uhelném hornictví nedošlo z hlediska majetkových vztahů k důležitým změnám.

1998 - prosinec

Dne 3. prosince 1998 se podepisuje Dohoda o vzájemné spolupráci svazu s Českým báňským úřadem nahrazující dohodu ze dne 22. dubna 1991.

1998 – duben

U hornických činností došlo k mírnému nárůstu objemu prací. Jsou to především práce spojené s budováním kolektorů inženýrských sítí, dopravních tunelů a podzemních zásobníků.

1997 – červenec

V uhelném hornictví mírně pokračoval pokles těžby hnědého uhlí. Rovněž došlo k ohrožení hornických organizací i vnějšími vlivy nevyplývajícími z vlastní činnosti (záplavy na Severní i Jižní Moravě, kde ohrožovaly provoz), organizace utrpěly následné ekonomické škody (odbyty, výpadky těžby, zvýšené čerpání důlních vod). 

1996 – prosinec

Hodinová výstražná stávka na Dole Paskov proti uzavření dolu.

10. prosince se uzavírá kolektivní smlouva vyššího stupně se Zaměstnavatelským svazem důlního a naftového průmyslu – společenstvem těžařů ČR do roku 2000.

1996 – duben

Usnesením vlády č. 170 bylo těžaři uloženo vyhlášení likvidačního programu chemické těžby ve Stráži pod Ralskem k 1. dubnu 1996. Vláda rovněž rozhodla o likvidaci těžby uranu na Dolní Rožínce, dále byly ukončeny hornické výlomové práce Správy uranových ložisek Diamo.

1996 –  22. – 23. březen 

III. sjezd svazu se konal v Mostě.

Do funkce předsedy svazu byl zvolen Cyril Zapletal.

Zároveň zasedal I. sněm svazu, který zvolil do funkcí místopředsedů svazu Luďka Zedka, Františka Reinšteina a Jiřího Turče a do funkce předsedy revizní komise svazu Josefa Červeného.

1995 – 12. prosince

Uzavírá se kolektivní smlouva vyššího stupně se Zaměstnavatelským svazem důlního a naftového průmyslu – společenstvem těžařů ČR na rok 1996.

1995 – srpen

Vláda ČR novelizovala usnesení vlády č. 691 o útlumu hornictví s výhledem do r. 2000 i dále.

1995 – červenec

Vytvoření čtyř tzv. skupinových dolů v rámci a.s. OKD. Předcházel silný odpor organizací KOO při OKD. Vyhlášena stávková pohotovost.

Sloučení Dolu Kladno a Dolu Tuchlovice v rámci společnosti ČMD, a.s. do společného odštěpného závodu Kladenské doly se sídlem v Libušíně.

1995 - červen

V OKD vyhlášena neomezená stávková pohotovost. První do ní vstoupili horníci z Dolu Dukla v Havířově.

1995 – 25. března

Celostátní mítink odborářů na pražském Staroměstském náměstí proti vládnímu návrhu důchodového zákona. Celkem se zúčastnilo asi 90 tisíc občanů. Odbory žádaly změny v deseti oblastech vládou předloženého důchodového zákona.

1994 – 21. prosince

Uzavírá se první kolektivní smlouva vyššího stupně se Zaměstnavatelským svazem důlního a naftového průmyslu – společenstvem těžařů ČR na rok 1995.

1994 – 1. září

Slavnostní otevření Domu horníků – AGRICOLA – v Praze – Vršovicích, Rostovské ulici, jehož majitelem je OS PHGN.

1994 – 22. března

Demonstrace 50 tisíc českých odborářů na pražském Staroměstském náměstí proti novele Zákoníku práce a vládním záměrům v důchodové politice. Den před demonstrací byla Parlamentu ČR předána Petice se 630 tisíci podpisů.

1994

Ustaveny uhelné akciové společnosti Mostecká uhelná společnost, a.s., Severočeské doly, a.s. a Sokolovská uhelná, a.s.

1993 – 17. prosince

Uzavřen poslední rudný důl v ČR – s.p. RD Jeseník, závod Zlaté Hory.

1993 - leden

Na 100 horníků zůstalo v podzemí na Dole Darkov na Karvinsku s požadavkem navýšení mezd. Protest trval jeden den.

1992 – 31. prosince

V důsledku rozpadu Československé federativní republiky k 31. prosinci 1992 vystoupilo z FOS PHGN Slovenské sdružení a svou funkci ve FOS PHGN ukončil I. místopředseda Ladislav Stollár. Původní název Federální odborový svaz PHGN se po 1. lednu 1993 změnil na Odborový svaz PHGN.

1992 – 11. listopadu

Celostátní demonstrace horníků v Praze proti sociálním důsledkům restrukturalizace a privatizace českého hornictví (104 autobusů přivezlo 6,5 tis. havířů ze všech českých revírů).

1992 – červenec

Na základě rozhodnutí II. sjezdu FOS PHGN byly poskytnuty 3 mil. Kč- Nadaci Charty ´77 jako příspěvek k zakoupení tzv. Leksellova gama-nože pro nemocnici na Homolce v Praze.

Na základě zákona č. 280/1992 Sb., vznikla Hornická zaměstnanecká zdravotní pojišťovna.

1992 – duben

FOS PHGN podal přihlášku do Mezinárodní federace horníků (FIM). Rada FOS schválila prohlášení k politickým stranám.

Dne 24. dubna v rámci privatizace vznikají Moravské naftové doly, a.s.

1992 - 21. – 22. březen

II. sjezd FOS PHGN se konal ve dnech 21.–22. března 1992 v Ostravě – Vítkovicích. Zde byly přijaty nové Stanovy FOS, které zcela nově vyřešily právní subjektivitu odborových organizací. ZO se staly samostatnými právnickými osobami a sdružovaly se do regionálních sdružení. Ta pak na základě smlouvy o součinnosti vytvořila FOS PHGN.

Na II. sjezdu FOS PHGN byl zvolen do funkce předsedy Cyril Zapletal, dosavadní předseda Koordinačního odborového orgánu při OKD Ostrava. Předsedou Revizní komise byl zvolen Ing. Robert Bajorek. Do funkcí místopředsedů FOS byli zvoleni Ladislav Stollár (za Slovenské odborové sdružení), František Reinštein (za Severočeské sdružení OO Most a Odborový koordinační výbor Sokolov), Ing. Boleslav Buchwaldek (za Moravskoslezské sdružení Ostrava) a Antonín Novák (za Českomoravské sdružení Praha).

1992

Schválen zákon č. 235/1992 Sb., o zrušení pracovních kategorií a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení, kterým se zrušují pracovní kategorie. Nároky na snížený důchodový věk zůstávají zachovány plně pro osoby, které odpracovaly stanovenou dobu do 31. prosince 1992, a poměrně mezi 56 až 59 lety v závislosti na stanovené minimální době výkonu práce v příslušné kategorii. 

Vláda přijímá usnesení č. 691 o útlumu hornictví.

1991

Nárůst sociální nespokojenosti s řešením útlumu v hornictví, zvyšování nezaměstnanosti a životních nákladů, regulace mezd.

Dne 1. února 1991 nabývá účinnosti vyhláška Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 19/1991 Sb., o pracovním a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví trvale nezpůsobilých k dosavadní práci, která nahrazuje vyhlášku č. 102/1987 Sb.

Dne 22. dubna 1991 se  podepisuje Dohoda o vzájemné spolupráci svazu (FOS PHGN) s Českým báňským  úřadem. 

V průběhu roku vznikla ze s.p. – koncern OKD – procesem privatizace akciová společnost OKD Ostrava, a.s.

Dne 30. října 1991 přijímá vláda usnesení č. 444, ke zprávě o územních ekologických limitech těžby hnědého uhlí a energetiky v severočeské hnědouhelné pánvi, kterým stanoví těžební limity v této lokalitě.

V listopadu roku 1991 se konala demonstrace před hotelem Budovatel, následně na Václavském náměstí a Staroměstském náměstí asi 1500 horníků. Demonstrace se týkala útlumu hlubinné těžby, zdravotních problematiky horníků a dřívějšího odchodu do důchodu.

Bylo to v době projednávání zdravotní komise s ministrem práce a sociálních věcí P. Millerem. Zákon byl nakonec schválen.

1990 – 22. květen

Úspěšná demonstrace sokolovských horníků před budovou Federálního ministerstva paliv a energetiky. Ministr paliv podepisuje opatření, které řeší požadavky odborářů.

Řada jednání s českou vládou o řešení ekologie v severočeském regionu a na Sokolovsku. Vláda přijala soubor konkrétních opatření zaměřených na zlepšení situace v postižených regionech. Poprvé zůstali horníci v podzemí na Dole Zdeněk Nejedlý v Odolově (VÚD Malé Svatoňovice) na protest proti zrušení těžby.

Schválen výnos FMPE č. 3/1990 o době osobní očisty horníků po skončení práce v podzemí, kterým se započítává 20 minut osobní očisty hlubinných horníků do jejich pracovní doby.

Schválen výnos FMH č. 466/1990 o zákazu práce v podzemí hlubinných dolů pro pracovníky mladší 21 let.

Schváleno nařízení vlády ČSFR č. 557/1990 Sb., o mimořádném poskytování starobního důchodu některým horníkům. Důchod v 50 letech při splnění daných podmínek.

1990 – duben

Ustavena hornická komise (Severočeský revír a Sokolovsko) zaměřená na řešení sociální a zdravotní problematiky pracovníků na povrchových dolech. Bylo zabezpečeno vypracování studie zdravotního stavu pracujících na těchto dolech.

Na Ostravsku se začíná projevovat sociální nespokojenost. Ostravští horníci manifestují v Praze za urychlené řešení zdravotních a sociálních problémů.

Zřizuje se státní podnik Moravské naftové doly.

1990 - 2. – 3. března

Všesvazový a všeodborový sjezd v Praze. Zrušeno ROH a založena Českomoravská konfederace odborových svazů.

1990 - 11. – 12. únor

Mimořádný sjezd ÚVOS PHE

 • schválil ukončení činnosti Odborového svazu pracovníků hornictví a energetiky, jeho orgánů i revizní komise dnem 11.2.1990;
 • vzal na vědomí rozhodnutí základních organizací energetiků a plynárníků o ustanovení samostatných odborových svazů energetiků a plynárníků;
 • schválil vznik Federálního odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu, nové stanovy, program a ustavil odborné sekce.

Na ustavujícím a zároveň I. sjezdu Federálního odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu byl zvolen předsedou FOS Ing. Stanislav Hošek a jeho místopředsedou Marian Mesiarik. Zvolena byla i revizní komise, která ze svého středu na prvním zasedání v průběhu sjezdu zvolila předsedou RK p. Bronislava Heczko.

Organizační struktura svazu byla rozčleněna na jednotlivé odborné sekce v čele s předsedy:

 • sekce hlubinného dobývání: Václav Srb
 • sekce povrchového dobývání: Aleš Holub
 • sekce geologie a nafty: Monika Olečková

Na prvních zasedáních sekcí po sjezdu byli zvoleni tajemníci jednotlivých sekcí, a to:

 • pro hlubinné dobývání uhlí Rudolf Buday
 • pro těžbu uranu a rud Ing. Vladimír Valenta
 • pro povrchové dobývání uhlí František Reinštein
 • pro sekci geologie a nafty Pavel Vobořil.

1990 – leden

Dne 3. ledna 1990 prezident Václav Havel v doprovodu členů vlády Valtra Komárka, Vladimíra Dlouhého a Petra Millera fáral na dole Paskov.

Sloučením občanských hornických iniciativ Ostravska s komisí horníků pracujících v uranových a rudných dolech vzniká hornická komise, jako poradní orgán OS a Federálního ministerstva práce a sociálních věcí, pro řešení zdravotních a sociálních problémů důlních pracovníků. Z podnětu této komise jsou v roce 1990 a 1991 přijímány právní dokumenty související s hornictvím. Novelizace Nařízení vlády ČSSR č. 116/1989 Sb., o mimořádném poskytování starobního důchodu. V podzemí hlubinných dolů při útlumovém programu tak vzniká nárok na starobní důchod o pět let dříve.

1989 – prosinec

Vznikají stávkové výbory na odpor proti ROH. Ze stávkových výborů se vytvářejí nové odbory.

Před rokem 1989 

1988

Je schválen zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, který obsahuje úpravu starobního důchodu z pracovních kategorií se snížením důchodového věku horníků po vykonání nejméně 15 roků nebo 10 roků v kategorii IAA (stálé pracoviště v podzemí hlubinných dolů) na 55 let, nebo 20 roků pro povrchové horníky na 58 let. 

1987 - 27. – 28. února

IV. sjezd OS PHE, zvoleny nové svazové orgány, předsedou opět zvolen Vladimír Poledník.

Je vydána vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 102/1987 Sb., o pracovním a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví trvale nezpůsobilých k dosavadní práci.

1984 – 6. prosince

XII. plenární schůze ÚVOS PHE zvolila do funkce předsedy Vladimíra Poledníka.

1982 - 20. – 21. března

III. sjezd OS PHE zvolil nový ÚVOS, předsedou opět zvolen Oldřich Bogner.

1977 - 23. – 24. dubna

II. celostátní sjezd OS PHE, předsedou ÚVOS zvolen Oldřich Bogner.

1973 – 29. listopadu

Tragicky umírá Zdeněk Gavenda, ve funkci ho nahrazuje Oldřich Bogner.

1972 – 17. listopadu

Ustavující sjezd Federálního OS PHE v Gottwaldově. Předsedou zvolen Zdeněk Gavenda. Republikové národní orgány svazu zachovány.

1970

V průběhu roku probíhaly čistky i v odborech, stoupenci polednového demokratizačního procesu v orgánech a organizacích ROH byli nuceni odejít. Počet odborových svazů byl zredukován na 17.

1970 – 17. září

Vytvořen Český odborový svaz pracovníků hornictví a energetiky (ČOS PHE). Předsedou ÚV zvolen Zdeněk Gavenda.

1969 – 20. února

I. ustavující schůze Federálního výboru OS pracovníků hornictví, geologie a plynárenství. Sdružily se v něm český a slovenský OS pod názvem Čs. Federální výbor odborových svazů pracovníků hornictví, geologie a plynárenství. Jeho posláním bylo koordinovat společný postup obou národních odborových svazů a reprezentovat je v mezinárodních stycích.

1969 - 3. – 5. ledna

I. sjezd Českého odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a plynárenství. Potvrdil změnu návrhu názvu svazu (po 7.5. 1968), zvolil ÚV svazu a jeho orgány. Předsedou ÚV opětně zvolen Karel Mentel.

1968 – 28. srpen

Předsednictvo ÚV Svazu pracovníků v hornictví, geologii a plynárenství odsoudilo okupaci ČSSR cizími vojsky.

1968 – 29. březen

V. plenární schůze ÚVOS zaměstnanců v hornictví a energetice vyslovila podporu polednovému vývoji a demokratizačnímu procesu uvnitř svazu. Doporučila vytvořit opět dva samostatné odborové svazy: horníků a energetiků. Předsedou zůstal Karel Mentel.

1966 - 1. – 3. prosince 

III. sjezd OS zaměstnanců v hornictví a energetice. Novým předsedou byl zvolen Karel Mentel.

1966 – 1. ledna

V ČSSR vstoupil v platnost zákoník práce vymezující řízení a úpravu pracovněprávních vztahů.

1961 - 2. – 4. března

I. sjezd OS zaměstnanců v hornictví a energetice. Předsedou zvolen Václav Pokorný.

1957 – 5. července

V ČSR byl přijat zákon o využití nerostného bohatství (Horní zákon).

1952 - 8. – 9. listopadu

III. celostátní konference Svazu zaměstnanců v hornictví realizovala reorganizaci svazu. Byl přebudován na výrobní svaz odpovídající v podstatě struktuře hospodářského aparátu. Dosavadní okresní výbory svazu byly zrušeny a nahrazeny krajskými výbory.

1952 – 1. ledna

V ČSR vstoupil v platnost zákon o bezpečnosti při práci. Kontrolu jeho dodržování převzaly odbory.

1949 – 11. září

Poprvé slaven Den horníků – v tento den vyvrcholily oslavy 700 let čs. Hornictví.

1946 – konec roku

Svaz zaměstnanců v hornictví vykazoval celkový počet téměř 100.000 členů, včetně Slovenska.

1946 - 11. – 13. ledna

I. celostátní všeodborová konference zdůraznila význam všeodborových orgánů, přičemž odborové svazy byly budovány jako orgány pro specifické problémy různých zaměstnaneckých skupin. Bylo rozhodnuto vytvořit 22 OS, prvním v pořadí byl OS zaměstnanců v hornictví se sídlem v Praze.

1945 – 5. května

Povstání pražského lidu proti německým okupantům. Z ilegality vystoupila Ústřední rada odborů, budovaná postupně od r. 1943. ÚRO byla 6. května pověřena převzetím odborových organizací a spolků v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Na podzim výstavba krajských všeodborových a svazových orgánů.

1944 – 15. října

Koncepcí budování odborů po osvobození ČSR se zabývala konference závodních výborů a důvěrnických sborů v Podbrezové na Slovensku. Otázkou výstavby budoucího čs. Odborového hnutí se zabývala ve dnech 21. a 22. října i londýnská konference čs. Odborářů žijících za války ve Velké Británii.

1939 – červen

Okupanti vydali zákaz stávek. V průběhu léta a podzimu vypuklo v českých zemích na 25 stávek, většinou v dolech a lomech.

1939 – 29. června

Založena Jednota dělnictva v hornictví sloučením hornických odborových organizací. Působila na území tzv. protektorátu a měla devět obvodních (revírních) sekretariátů, 160 odboček a vykazovala 11.505 členů (z uváděných 34.063 všech zaměstnanců v hornictví).

1935 – 27. října

V 35 městech ČSR demonstrovalo na 100.000 horníků a jejich rodin proti návrhům vlády na odstranění nepříznivých finančních poměrů hornického pojištění. Zástupci osmi hornických odborových organizací a všech revírních rad schválili na celostátní konferenci 23. prosince vlastní návrh zákona o hornickém pojištění.

1934 – 10. července

V ČSR byl vydán zákon o báňské inspekci. Byl zřízen ústřední báňský inspektorát a inspektoráty při revírních báňských úřadech v Praze, Plzni, Mostě, K. Varech, M. Ostravě a Brně.

1934 – 8. ledna

V den pohřbu obětí katastrofy na Dole Nelson III v severočeském revíru zastavily manifestačně práci všechny doly. Smutečního obřadu se zúčastnilo 50 až 60 tisíc lidí z širokého okolí.

Na podporu pozůstalých po 142 obětech katastrofy na Dole Nelson III byla zorganizována dobročinná akce, do níž jako první přispěl obnosem 100.000 Kčs prezident republiky, vláda ČSR věnovala 150.000 Kčs, pražský arcibiskup 10.000 Kčs a město Praha 100.000 Kčs.

1931 – 4. února

Demonstrace horníků a nezaměstnaných v Duchcově, proti demonstrantům zasáhli četníci.

1930 – 1933

Období pro hornické odbory neobyčejně obtížné, vyplývající z důsledků světové hospodářské krize, která v báňském průmyslu kulminovala Velkou mosteckou stávkou v r. 1932.

1924 – 1926

Období pokračující krize v uhelném průmyslu. Těžba byla zastavena na 44 dolech a počet horníků poklesl o 15 %.

1924 - 6. – 9. července

VI. sjezd Svazu horníků v ČSR (první sjezd po rozkolu hornických odborů). Svaz horníků v ČSR i přes vnitřní oslabení zůstal nejsilnější odborovou organizací horníků před II. světovou válkou. V hornictví a hutnictví působilo celkem 16 odborových organizací se 107.000 členy.

1920

V průmyslu hornickém a hutnictví působilo celkem 16 odborových organizací, které měly téměř 132.000 členů. Největší organizace – Svaz horníků v ČSR – vykazovala koncem roku cca 85.000 členů.

1918

Svaz horníků československých vykazoval koncem roku téměř 27.000 členů, po 28.10.1918 do svazu vstoupilo na 6.700 členů ze Slovenska.

1918 – 19. prosince

V ČSR přijat zákon o osmihodinové pracovní době.

1912 – 13. dubna

Uzavření první hornické kolektivní smlouvy s těžaři v OKR – první toho druhu v Rakousku vůbec. Vstoupila v platnost 1.5.1912.

1911 – říjen

Realizovalo se usnesení z října 1910 o ustavení samostatné české hornické odborové organizace pod názvem Svaz českých horníků se sídlem v Mostě (od r. 1918 Svaz horníků v Československé republice).

 

1902 - 4. – 5. května

Ústřední svaz rakouských horníků se sídlem v Trnovanech rozhodl o založení Unie horníků rakouských jako centralizované odborové organizace horníků a hutníků v Rakousku.

1901 – 10. února

Na Ostravsku vytvořena Hornická unie pro Moravu, Slezsko a Halič; později se stala členem celorakouské Unie horníků rakouských.

1901 – 1. ledna

Vstoupila v platnost devítihodinová pracovní doba v hornictví, týkala se uhelných a rudných dolů v celé monarchii.

1898

Vznik Ústředního svazu horníků se sídlem v Trnovanech. Ustaveno rovněž Sdružení československých horníků v Mostě s cílem „humánního sjednocení“.

1893 – 23. října

V Moravské Ostravě byl ustaven odborový hornický spolek Prokop pro oblast Moravy a Slezska.

1890 - říjen – prosinec

Ve Vídni se konal I. sjezd celorakouského odborového svazu horníků. Vytyčil požadavek vytvoření jednotné odborové organizace.

1889 – 1894

Období masových stávkových akcí ve většině českých revírů.

1884 – 15. června

Stanovena maximální délka pracovní doby v hornictví – 10 hodin denně.

1873

První živelná stávka horníků rosicko-oslavanského revíru.

1854 – 23. května

Horní zákon č. 146/1854 ř. z., přinesl první všeobecné předpisy o bratrských pokladnách v období rozvíjející se průmyslové revoluce, ustanovení týkající se pracovních poměrů horníků aj.

1852 – 22. března

První, asi týdenní, organizovaná stávka horníků na Ostravsku za zvýšení mezd.

19. století – 50. léta

S růstem průmyslového dělnictva a v důsledku rozmachu průmyslu se zvyšoval i počet horníků. Např. v r. 1851 – 11.350 v Čechách a 6.458 na Moravě a ve Slezsku. V roce 1855 – 15.551 v Čechách a 6.704 na Moravě a ve Slezsku.