Jdi na obsah Jdi na menu
 


„Vést OKD? Nabídka, jaké se těžko odolává,“ říká nový výkonný ředitel

28. 6. 2019

 

 

 Představenstvo společnosti OKD na návrh jediného akcionáře, společnosti PRISKO, na jednání dne 15.5.2019 zvolilo do čela statutárního orgánu těžařské firmy nového výkonného ředitele Michala Heřmana. Pro ředitelskou funkci byl vybrán na základě výběrového řízení, z něhož vzešel jako nejvhodnější kandidát. Redakce měsíčníku Horník nového ředitele OKD požádala o rozhovor, který s jejím souhlasem přinášíme v plném znění.

 

 

Jak vnímáte útlum hornictví v tomto regionu v časovém horizontu do roku 2024 (případně i delším) a které faktory mohou mít podle Vás na tento střednědobý plán zásadní vliv?


Postupný útlum hornické činnosti na Karvinsku je neodvratný a musíme se na něho připravit tak, aby vyplývající negativní vlivy byly minimální. Klíčovou otázkou není, zda k útlumu dojde, ale kdy a jak se tak stane. Schválený reorganizační plán mluví o horizontu let 2023/2024. Od té doby ale uplynuly bezmála dva roky a řada klíčových parametrů se změnila. Mezi ty kritické patří například vývoj cen uhlí. Ceny koksovatelného uhlí se stále drží v relativně příznivých hladinách. Naproti tomu ceny energetického uhlí od počátku roku 2019 klesly o 50% (ze 100 na méně než 50 amerických dolarů za tunu). Geologické podmínky těžby v posledních měsících přinesly spíše negativní informace. Všichni si uvědomujeme, že problémy se zápary jsou stále velmi aktuální a mohou způsobit lokální omezování těžby a také jsme se museli vyrovnat s následky neštěstí z 20. prosince loňského roku. Dalším důležitým faktorem je situace na trhu práce a nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců. Ani tady není situace optimální, nicméně intenzivně se jí zabýváme a zatím se nám nábor nových zaměstnanců celkem úspěšně daří plnit. V neposlední řadě musím zmínit vysokou míru provázanosti OKD s klíčovými firmami v regionu, a to jak dodavatelů, tak i zákazníků. Pokud by se některá z těchto společností dostala do vážných problémů, znamenalo by to potenciální silné riziko pro ostatní společnosti, včetně OKD. Shrnuto a podtrženo: musíme se interně co nejlépe připravit na případné negativní vlivy, zejména maximálně zeštíhlet po nákladové stránce a procesně i organizačně mít schopnost pružně reagovat na nadcházející nevyhnutelné změny.


Jaké výrobní a ekonomické úkoly nás tedy konkrétně čekají do konce roku 2019 a výhledově i v nadcházejícím období pod Vaším vedením a na co se chcete hlavně zaměřit?

 

V první řadě nás čeká aktualizace Výhledu hospodaření pro rok 2019. Tento úkol je již prakticky v závěrečné fázi a v příštích dnech jej projednáme v představenstvu a s akcionářem. Podnikatelský plán pro rok 2019 byl totiž v oblasti výroby původně sestaven na maximální riziko, jak s ohledem na zápary v řadě stěn, tak i z pohledu včasnosti a finanční náročnosti výkupů pozemků a nemovitostí pro budoucí těžbu, zejména pod Starým Městem. Tyto předpoklady se v prvních měsících letošního roku zdaleka nenaplnily, což bude mít zásadní vliv na výrobní, ale i ekonomické výsledky ve druhé polovině tohoto roku. Jako zodpovědný management a představenstvo proto musíme adekvátně reagovat přepracováním výrobního plánu na maximální nákladovou efektivitu a revizí investic. Na takto aktualizovaný výhled pro rok 2019 bezprostředně naváže příprava nového střednědobého plánu do roku 2024, který nám ukáže kritická místa vývoje pro příští roky. Ve druhé polovině roku nás také čeká důkladná analýza překopu mezi ČSM a Darkovem, jehož započetí jsme v omezené míře schválili na konci května. Důležitým bodem bude i uzavření lokality Lazy a převod pracovníků na jiné aktivní závody. Mezi další priority patří i cenové negociace pro dodávky UVPK pro třetí a čtvrté čtvrtletí a jednání o dodávkách energetického uhlí ve druhé polovině letošního roku a pro příští rok. Ceny zejména energetického uhlí od počátku roku významně poklesly, proto to nebude vůbec jednoduché.

 

Po svém nástupu do funkce jste se rozhodl změnit organizační strukturu OKD, do které jste nově začlenil například post „Ředitele Provozu“. Tím byl minulý týden s účinnosti od 17. června jmenován Ing. Zbyšek Folwarczny. Jaké důvody Vás k tomuto rozhodnutí vedly?


Musím otevřeně říci, že předchozí organizační struktura nebyla zdaleka optimální. Upřímně řečeno byla spíše nefunkční. To není pouze můj názor, slýchal jsem jej z mnoha stran i před mým nástupem do OKD. Není bez zajímavosti, že i akcionář měl připravenou novou organizační strukturu společnosti k 1. dubnu 2019 podobnou té, kterou jsme připravili k 17. červnu. Nicméně celá řada dalších změn bude pokračovat i v příštích týdnech a měsících s cílem celou strukturu zjednodušit, udělat více transparentní, jasně vymezit kompetence a zodpovědnosti mezi řediteli (a je jich opravdu moc, to mi věřte), a zásadně posílit i roli jednotlivých závodních. Pro novou strukturu pak budeme hledat i odpovídající manažery a ředitele. Toho prvního už máme. Zbyška Folwarczného nejenom já považuji za profesionála s tvrdým, ale férovým přístupem. Znám ho více než 5 let a má moji plnou důvěru. Tímto mu přeji hodně energie a úspěchů v jeho práci.


V minulém vydání Horníka jsme Vás stručně představili jako zkušeného manažera. Můžete nám přiblížit Vaši profesní kariéru, případně Vaše další zájmy a záliby, podrobněji? 


Moje profesionální kariéra začala po mém návratu z půlročního pobytu v Kanadě ve druhé polovině roku 1990. V květnu 1991 jsem nejprve nastoupil do nově vznikající společnosti Eurotel a strávil tam celkem 10 let v různých pozicích v oblasti finančního řízení, poslední 4 roky jako finanční ředitel a jednatel. Následně jsem dva roky pracoval v Komerční bance jako Vice President pro finance a další necelý rok jsem působil jako finanční ředitel ruské Alfa Bank v Moskvě. V roce 2003 jsem dostal nabídku stát se členem představenstva Českého Telecomu a generálním ředitelem Eurotelu. Poté, co byl státní 51% podíl v Českém Telecomu v červnu 2005 prodán španělské skupině Telefonica Group, jsem se následujících asi šest let věnoval soukromému podnikání v oblasti telekomunikací a distribuce, ale také cestování, sportu a rodině. V prosinci 2012 jsem nastoupil jako generální ředitel a předseda představenstva do společnosti PG Silesia, polského černouhelného dolu patřícího do skupiny EPH. Společnost jsme po několika letech dovedli mezi nejlepší polské šachty v oblasti nákladové a výrobní efektivity. Po krátkém odpočinku a následné 4 měsíční misi v představenstvu Českých drah jsem opět dostal nabídku, které se těžko odolává – vést OKD. Proto jsem tady s vámi a těším se na nadcházející spolupráci.

 

 

her--man.jpg

Výkonný ředitel OKD a.s. Ing. Michal Heřman, MBA

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj, foto: OKD a.s.