Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuální predikce MPSV předpokládá průměrnou roční míru cenové inflace pro rok 2019 ve výši 2,6 %

7. 8. 2019

 

 

Dle pravidelně aktualizované predikce Ministerstva práce a sociálních věcí by v roce 2019 měla průměrná roční míra cenové inflace dosáhnout 2,6 % a být tak o 0,5 procentního bodu vyšší než v roce 2018. Výhledy inflace na léta 2020 a 2021 se pohybují v intervalu 1,4 – 2,4 % (střed 1,9 %) v roce 2020, resp. 1,6 – 2,6 % (střed 2,1 %) v roce 2021.


Z vnitřních faktorů bude v tomto roce nízká nezaměstnanost nadále přispívat k průběžnému zvyšování mezd a tím i spotřeby domácností – to se mimo jiné projevuje v nárůstu cen neobchodovatelných statků (souvisejícím zejména s růstem cen nových bytů). Podstatný vliv bude nadále mít nárůst nákladů na bydlení (především ceny elektřiny, nájmů, zemního plynu) a růst dalších regulovaných cen. Významný proinflační vliv budou mít ve třetím a čtvrtém čtvrtletí také ceny potravin.

 

Nejvyšší hodnoty meziročního indexu spotřebitelských cen bylo v roce 2019 dosaženo na přelomu prvního a druhého čtvrtletí, ve druhé polovině roku by měl postupně odeznívat vliv vysokého růstu cen z druhého čtvrtletí 2018 a meziroční index bude mírně nižší než v prvním pololetí 2019.


Prognózu vývoje spotřebitelských cen využívá Ministerstvo práce a sociálních věcí mimo jiné také pro odhad indexu, který slouží pro valorizaci částek životního a existenčního minima. Dle valorizační podmínky uvedené v zákoně č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, může vláda částky životního minima a částku existenčního minima zvýšit svým nařízením v pravidelném termínu od 1. ledna, pokud vzrostou skutečné náklady na výživu a ostatní základní potřeby v rozhodném období alespoň o 5 %. Podle odhadů bude od 1. ledna 2020 naplněna podmínka pro řádnou valorizaci. Příslušný index by měl v rozhodném období dosáhnout výše cca 13,0 %.

 

 

 

 

Zdroj: MPSV