Jdi na obsah Jdi na menu
 


Boj za zdravý vzduch ?

20. 2. 2018

 

 

Předsedkyně Výboru pro životní prostředí PSP ČR Dana Balcarová v minulém týdnu na schůzi výboru předložila dva legislativní návrhy. Jedná se o zrušení výjimek na překračování limitů znečištění velkým elektrárnám a zavedení pravomoci obcí zakázat spalování nekvalitního uhlí.

 V tiskové zprávě Pirátů také poslankyně Balcarová obvinila ministerstvo životního prostředí (MŽP), že situaci dlouhodobě podceňuje a v důsledku jeho liknavosti tak dýcháme špatný vzduch. Na to reagovalo MŽP tiskovou zprávou, ve které se ohradilo proti těmto tvrzením.

 Možná by bylo zajímavé si přečíst několik informací o některých našich uhelných elektrárnách. Například všechny elektrárny ČEZ plní veškeré, a to velmi přísné environmentální limity. ČEZ své elektrárny ve dvou vlnách modernizoval a celkový objem těchto investic dosáhl ve dvou vlnách 200 miliard korun. Během té první již v letech 1992–1998 elektrárenská společnost ČEZ zrealizovala patrně nejrozsáhlejší a nejrychlejší ekologický a rozvojový program v Evropě, jehož cílem bylo snížit škodliviny vypouštěné do ovzduší uhelnými elektrárnami. V rámci tohoto programu se podařilo oproti úrovni na počátku 90. let snížit emise SO2 o 92 %, pevných částic popílku o 95 %, emise oxidů dusíku o 50 % a oxidu uhelnatého o 77 %. V následujících letech veškeré měřitelné emise poklesnou v průměru o dalších 50 %. Je to dáno právě takzvanou Druhou vlnou ekologizace, během níž prošly komplexní obnovou elektrárny Tušimice a Prunéřov 2 a zrealizovala se výstavba vysoce ekologického Nového zdroje o výkonu 660 MW v Ledvicích. Její součástí byla i realizace paroplynového cyklu v Počeradech.

 Do roku 2020 pak dojde k odstavení některých našich uhelných bloků, především z důvodu konce jejich životnosti a právě zpřísnění emisních limitů plynných a tuhých látek do ovzduší daných platnou evropskou směrnicí o průmyslových emisích a předpokládaným dalším zpřísňováním emisní legislativy. Do některých zdrojů se přitom nevyplatí ČEZU již investovat a u některých zdrojů není úprava pro plnění požadavků na emise a účinnost po technické stránce ani možná. Zda půjde o ukončení všech bloků v nějaké lokalitě, je zatím předčasné hovořit. Plán ukončení provozu pochopitelně existuje, ale v reakci na vývoj trhu se mění, především v otázce času ukončení, proto jej do nevratného rozhodnutí o ukončení provozu nějakého bloku nemůže ČEZ blíže komentovat. Staré uhelné elektrárny, aniž by prošly výraznou modernizací, jako Tušimice a Prunéřov, tedy ČEZ nehodlá provozovat.

 Oslovili jsme také zástupce odborů a to Jaromíra Frantu, předsedu odborových organizací SOO CCG a předsedu OS PHGN Jana Sábela.
“Je evidentní, že paní poslankyně ráda podlehla tlaku zelených fanatiků. Přichází s návrhem, který má tak široký kontext – souvislostí – propojení – energetických , sociálních otázek, které jsem přesvědčen, že ani paní poslankyně neví a nebo nechce vědět, že existují. Je to další plácnutí do vody, další líbivé téma politika, který se chce zviditelnit. V mnohém lze z tohoto důvodu souhlasit i s ministrem Brabcem”, řekl nám Jaromír Franta.

 “Je to typická ukázka řešení ekonomických záležitostí naší republiky populistickými politiky. Neznalá politička bez jakýchkoliv znalostí přijde s návrhem bez řešení důsledků vystřelí šíp, který může zasáhnout celou energetickou koncepci, řekl nám předseda OS PHGN Jan Sábel.
“Je zbytečné s ní o tom polemizovat v tisku. Existuje legislativní procedura v rámci MPO a MŽP. Jsem přesvědčen o tom, že odborníci z ministerstev a dalších připomínkových míst ji rychle vyvedou z omylu. Různé ekologické organizace se snaží přes parlamentní strany prosazovat nesmyslné návrhy ke škodě našich občanů. Čisté prostředí chceme určitě všichni, ale cesty k němu jsou různé. Ani obnovitelné zdroje nejsou schopny vyrábět elektřinu bez znečištění prostředí. Její vystoupení beru jako další výkřik ekologických organizací či zelených, kteří se snaží prosadit přes Pirátskou nazelenalou stranu”, dodává Sábel.

 Naše redakce oslovila (15.2.2018) poslankyni Danu Balcarovou a zaslala jí několik dotazů k dané problematice. Zajímá nás například, čím by reálně nahradila uhelné elektrárny, co například poradí občanům malých obcí, kde není zaveden plyn, čím mají topit a několik dalších dotazů. Na odpovědi čekáme.

 

 

 

 

 

 

ivz