Jdi na obsah Jdi na menu
 


BOZP: Dvojí potrestání za stejný čin? V trestním právu nelze, v pracovním ano

25. 9. 2017

 

 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová


Zaměstnavatel mi pokrátil o 100 % náhradu mzdy za pracovní úraz kvůli nedodržení bezpečnosti práce a nyní jsem ještě obdržela vytýkací dopis s upozorněním na možnost výpovědi. Jednal zaměstnavatel oprávněně? Dočetla jsem se, že zaměstnavatel by správně neměl trestat dvakrát za stejnou věc.

 

Jednou ze základních zásad trestního práva je, že nikdo nemůže být stíhán nebo potrestán za trestný čin, za který již byl odsouzen nebo osvobozen konečným rozsudkem soudu. To však v pracovním právu neplatí. V praxi se nejčastěji setkáváme s námitkou zaměstnanců, že dochází k dvojímu postihu v případě absence, kdy zaměstnavatel za neomluvené zameškání směny zaměstnanci krátí dovolenou a ještě mu např. sníží prémie či jinou pohyblivou část mzdy. Tyto případy jsou nejčastější a neplatí, že by zaměstnavatel tak nemohl postupovat. Zákoník práce (dále ZP) totiž žádné ustanovení o zákazu dvojího postihu zaměstnance nemá – až na jednu výjimku. Tou výjimkou je porušení léčebného režimu zaměstnancem podle § 301a ZP v době prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti, kdy pobírá od zaměstnavatele náhradu mzdy nebo platu. V takovém případě totiž platí, že zaměstnavatel může se zřetelem k závažnosti porušení těchto povinností náhradu mzdy nebo platu zaměstnanci snížit nebo vůbec neposkytnout. Podle výslovného ustanovení (§ 192 odst. 5 věta poslední ZP) však náhrada mzdy nebo platu nesmí být snížena nebo neposkytnuta, jestliže byla pro totéž porušení režimu dočasně neschopného pojištěnce dána zaměstnanci výpověď podle § 52 písm. h) ZP.

 

Z Vašeho dotazu nevyplývá, o jak závažné porušení bezpečnostních předpisů v souvislosti s pracovním úrazem šlo. Muselo to být asi skutečně zvlášť závažné, protože v praxi nebývá zvykem, že by se zaměstnavatelé ze své odpovědnosti deliberovali zcela. I v judikatuře jsou tyto případy ojedinělé. Pokud tomu ale tak bylo, pak asi zaměstnavatel k tomu měl důvod. Upozornění na možnost výpovědi ještě není výpověď, toho bych se neobávala, ale je třeba si dát pozor. Upozornění platí 6 měsíců, a když byste v té době porušila opětovně (nemusí jít jen o bezpečnostní předpisy) nějaké své pracovněprávní povinnosti, mohla by následovat výpověď. Takže uzavírám – zaměstnavatel se mohl jak deliberovat ze své odpovědnosti k náhradě škody z titulu pracovního úrazu, tak Vás upozornit na možnost výpovědi z důvodu porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci. Zákoník práce žádné ustanovení, které by mu zakazovalo takto postupovat, neobsahuje.

 

 

 

 

 

 

 

autor: Dandová Eva
zdroj: bozpinfo.cz