Jdi na obsah Jdi na menu
 


BOZP: Je povinností zaměstnance oznamovat zaměstnavateli i jiné pracovní poměry?

13. 12. 2017

 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

 

Zaměstnanec má více pracovních poměrů a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Je někde stanovena povinnost oznámit zaměstnavateli, kdy a jak pracoval? Jde mi o souvislost s čerpáním odpočinku mezi směnami apod.

 

Podle § 304 zákoníku práce (ZP) mohou zaměstnanci vedle svého zaměstnání vykonávaného v základním pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem.

 

Takže obecně platí, že zaměstnanci mohou vykonávat výdělečnou činnost vedle svého zaměstnání (s výjimkou omezení pro zaměstnance v § 303 odst. 1 ZP, kteří mohou podnikat jen s předchozím písemným souhlasem svého zaměstnavatele). Nicméně tato jejich další výdělečná činnost nesmí zasahovat do oprávněného zájmu jejich zaměstnavatele. Výkon této další činnosti by neměl vést k případné možnosti zneužití informací nabytých v souvislosti s výkonem zaměstnání a ke konkurenčnímu střetu zájmů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, popř. třetí osobu, pro niž zaměstnanec výdělečnou činnost vykonává.

 

Jiná omezení zákoník práce nemá. Obecně platí zásada, že každý pracovní poměr nebo lépe každý pracovněprávní vztah se posuzuje samostatně. Proto se samostatně posuzuje odpočinek mezi směnami u každého pracovního poměru zvlášť.

 

Vy máte ale asi na mysli bezpečnost a ochranu zdraví při práci a skutečnost, že více pracovněprávních vztahů v jednom dni má vliv na únavu zaměstnance a tedy i na potenciální zvýšené riziko úrazu zaměstnance. To máte samozřejmě pravdu. Ale v praxi by to mělo fungovat tak, že stejně jako se zaměstnavatel zeptá nastupujícího zaměstnance, jestli nevykonává nějakou činnost, která je shodná s jeho předmětem činnosti, tak se ho může zeptat, zda vykonává jinou činnost, a když tak jakou jinou další činnost, a podle toho posoudí, jak bude zaměstnanec unavený. Na to zaměstnavatel samozřejmě má právo, protože on je ten, kdo odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců a on se také musí chránit.

 

 

 

 

 

 

Autor : Dandová Eva

zdroj: bozpinfo.cz