Jdi na obsah Jdi na menu
 


BOZP: Kdo může seznámit pracovníky se zacházením s elektrickými zařízeními?

6. 9. 2018

 

 

Na dotaz odpověděl Ing. Miroslav Záloha ze Státního úřadu inspekce práce.

 

 

Kdo může seznámit pracovníky dle § 3 vyhlášky č. 50/1978 Sb. se zacházením s elektrickými zařízeními? Ve vyhlášce je v § 3 odst. 1 psáno, že "pracovníci seznámení jsou ti, kteří byli organizací v rozsahu své činnosti seznámeni s předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními3) a upozorněni na možné ohrožení těmito zařízeními." Dle odst. 2 seznámení a upozornění provede organizací pověřený pracovník s kvalifikací odpovídající charakteru činnosti a pořídí o tom zápis, který podepíše spolu s pracovníky seznámenými. Znamená to tedy, že seznámení pracovníků dle tohoto paragrafu může provádět i odborně způsobilá osoba v prevenci rizik? Nebo musí toto seznámení provést odborně způsobilá osoba v elektrotechnice s § 5 a výše? Jde mi o seznámení uživatele, který zapíná a vypíná stroje a zařízení pomocí vypínače, zandavá přístroje a zařízení do zásuvek a následně s nimi pracuje, nijak do elektrické instalace těchto přístrojů a zařízení nezasahuje.

 

 

Seznámit pracovníky seznámené s obsluhou zařízení může i odborně způsobilá osoba v prevenci rizik v rámci školení BOZP. Zde je podstatné, aby tyto osoby seznámené byly seznámeny s návody k elektrickým zařízením, které budou obsluhovat. Dále pak je potřeba dbát na to, že dle čl. 4.3 normy ČSN EN 50110-1 ed. 3 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky musí být osobám seznámeným omezen přístup ke všem místům, kde se vyskytuje elektrické riziko. Za způsob omezení přístupu odpovídá osoba odpovědná za elektrické zařízení.

 

 

 

 

 

 

 

autor: Záloha Miroslav

zdroj: bozpinfo.cz