Jdi na obsah Jdi na menu
 


BOZP: Není jasné, zda si zaměstnanec v souvislosti s pracovním úrazem neléčí i jiné zranění

8. 9. 2016

 


Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

 

Pracovník nahlásil pracovní úraz, při kterém si poranil kotník uklouznutím na rovné podlaze. Při kontrole nebyl zastižen v místě bydliště, protože byl podle svých slov u lékaře, protože si při úrazu údajně poranil i koleno a nyní musí podstoupit operaci. Nevím, jak máme postupovat dále, protože při sepsání úrazu ani při prvotním ošetření zranění kolena neuvedl. Je důvodné podezření, že jde o zranění starší a s pracovním úrazem nemá nic společného. Jako zaměstnavatel nemám právo nahlížet do lékařské dokumentace. Můžeme léčení kolena vyloučit z pracovního úrazu? Kdy ukončit léčení pracovního úrazu?

 


Samozřejmě, že do lékařské dokumentace nemáte právo nahlížet, ale můžete využít některého práva podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (v praxi se na ně často zapomíná).


V podstatě máte dvě možnosti – požádat lékaře, aby Vám sdělil, kdy skončila pracovní neschopnost pro ono poranění kotníku a aby Vám sdělil, zda poranění kolena, pro které, jak Vám sdělil zaměstnanec, musel podstoupit operaci, je v přímé příčinné souvislosti s poraněním kotníku a jestli k němu došlo současně. To Vám jeho ošetřující lékař říci musí. Podle § 91 písm. v) zákona č. 187/2006 Sb. je ošetřující lékař povinen cituji „sdělit písemně nebo v elektronické podobě zaměstnavateli dočasně práce neschopného pojištěnce na jeho žádost informace uvedené v § 65 odst. 2 písm. b), a to nejpozději v pracovní den následující po dni obdržení této žádosti, a dále písemně nebo v elektronické podobě neprodleně sdělit, že vyšetřením zjistil, že zdravotní stav pojištěnce je stabilizovaný a je předpoklad, že pojištěnec již nebude moci vykonávat dosavadní pojištěnou činnost, že jeho dočasná pracovní neschopnost bude ukončena podle § 59 odst. 1 písm. b) a že tento předpoklad je důvodem pro lékařskou prohlídku poskytovatelem pracovnělékařských služeb ze zdravotních důvodů podle § 62“.


Druhou možností je využít služeb Vašeho lékaře pracovnělékařské péče. Podle ustanovení § 61 písm. s) zákona č. 187/2006 Sb. je ošetřující lékař povinen „předat poskytovateli pracovnělékařských služeb na jeho vyžádání zprávu o zdravotním stavu dočasně práce neschopného pojištěnce a o průběhu a předpokládané délce trvání dočasné pracovní neschopnosti; předat poskytovateli pracovnělékařských služeb zprávu o zdravotním stavu dočasně práce neschopného pojištěnce vždy, kdy je důvodný předpoklad, že v souvislosti s nemocí dojde ke změně nebo ztrátě zdravotní způsobilosti vykonávat dosavadní zaměstnání“.


Takže to jsou dvě možnosti, jak se dozvědět od ošetřujícího lékaře potřebnou pravdu.

 

 

 

 

 

 


ZDROJ: BOZPINFO 
AUTOR: DANDOVÁ EVA