Jdi na obsah Jdi na menu
 


BOZP: Odškodnění pracovního úrazu důchodce

6. 12. 2018

 

 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

  

Zaměstnanci pobírajícímu starobní důchod se stal pracovní úraz. Nemá nárok na náhradu za ztrátu na výdělku (§ 271b odst. 6 zákoníku práce). ČSSZ mu vyplácí nemocenskou po dobu 70 dnů. Po uplynutí této lhůty již nemá nárok na nemocenskou. Rozdíl mezi důchodem a průměrnou měsíční mzdou je markantní a vzhledem k nízkému důchodu zaměstnance může mít pracovní úraz fatální následky na jeho další život. Jsou nějakým způsobem tito lidé chráněni? Mají nějaký nárok na kompenzaci?

  

Ale ano, samozřejmě. Ustanovení § 271b zákoníku práce (ZP) se týká pouze náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti neboli renty. Tato náhrada nemůže být vyplácena déle než do 65 let nebo do vzniku nároku na starobní důchod. To proto, že podle zákona o důchodovém pojištění se dnem dovršení 65 let věku mění ze zákona bez žádosti důchodce invalidní důchod v důchod starobní. Jinak ale všechny ostatní náhrady pracujícímu starobnímu důchodci přísluší. Předně bude pobírat náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti podle § 271a ZP, a tu bude pobírat po celou dobu pracovní neschopnosti bez ohledu na to, že podle zákona o nemocenském pojištění se starobnímu důchodci vyplácí nejdéle 60 dnů v kalendářním roce (tedy 70 dnů včetně náhrady podle § 192 ZP od zaměstnavatele). Tady půjde o to, aby mu trvala pracovní neschopnost, i když nebude pobírat dávky nemocenského. A bude mít samozřejmě také nárok na bolestné a ztížení společenského uplatnění. Nevím, o jaký úraz se jedná, je možné, že dotyčný bude mít nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů na léčení (např. při rehabilitaci apod.).

 

 

  

 

 

Autor: Dandová Eva

Zdroj: bozpinfo.cz