Jdi na obsah Jdi na menu
 


BOZP: Opětovný pracovní poměr a pracovnělékařská prohlídka

16. 11. 2020

 

 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

 

Mám dotaz ohledně zdravotních prohlídek. Před několika měsíci od nás odešel zaměstnanec, ale nyní se k nám vrátil. Je nutné, aby šel znovu na vstupní prohlídku? Nebo je nějaká ochranná lhůta pro vrácení?

 

Podle § 44 odst. 7 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách platí, že

„Lékařský posudek ukončením pracovněprávního vztahu nepozbývá podle odstavce 6 písm. d) platnosti, je-li

a) posuzovanou osobou nejdéle do 3 měsíců ode dne ukončení pracovněprávního vztahu uzavřen nový pracovněprávní vztah se stejným zaměstnavatelem, a to se stejným výkonem práce a za stejných pracovních podmínek, nebo

b) dosavadním zaměstnancem agentury práce uzavřen pracovněprávní vztah se zaměstnavatelem, ke kterému byl dříve přidělen jako k uživateli, a to se stejným výkonem práce a za stejných pracovních podmínek, ke kterým byl posouzen poskytovatelem pracovnělékařských služeb uživatele nebo poskytovatelem podle § 54 odst. 2 písm. b), pokud nedošlo ke změně jeho zdravotního stavu; zaměstnavatel může požadovat před uzavřením pracovněprávního vztahu provedení vstupní lékařské prohlídky.“

Z uvedeného tedy vyplývá, že pokud se zaměstnanec vrátí do 3 měsíců od skončení pracovního poměru k zaměstnavateli na původní práci za stejných pracovních podmínek, tak se pracovnělékařská prohlídka dělat nemusí. Jinak ale ano.

 

stethoscope-5224534_1920.jpg

ilustrační foto (Zdroj: pixabay)

 

 

 

 

 

 

Autor: Dandová Eva

Zdroj: bozpinfo.cz