Jdi na obsah Jdi na menu
 


BOZP: Osoba pro zjišťování přítomnosti alkoholu či jiných návykových látek u zaměstnanců

21. 8. 2019

 

 

Na dotaz odpověděla Ing. Simona Zajícová ze Státního úřadu inspekce práce.

 


Zjišťování, zda zaměstnanec není pod vlivem alkoholu a návykových látek na pracovišti, máme upraveno v pracovním řádu tak, že je zde uvedeno několik řídících pozic, které mohou kontrolovat určité skupiny zaměstnanců. Je to takto dostačující? Není nutné jmenovité určování kontrolujících zaměstnanců?

 

Povinnost zaměstnance podrobit se zjištění, zda není pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, je dána ust. § 106 odst. 4 písm. i) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Z uvedeného ustanovení vyplývá, že pokyn k tomuto zjištění může provést pouze oprávněný a písemně určený vedoucí zaměstnanec. Záleží na rozhodnutí zaměstnavatele, zda bude mít určené konkrétní vedoucí zaměstnance jménem, či pouze jejich vedoucí pracovní pozicí a zda vše bude upraveno v pracovním řádu, ve směrnici k problematice alkoholu a návykových látek či v jiném vnitřním předpise zaměstnavatele.

Pro samotné zjišťování přítomnosti alkoholu či jiných návykových látek není legislativně stanovena osoba, která tuto činnost může po pokynu oprávněného vedoucího zaměstnance vykonávat. Více informací zejména k samotnému vyšetřování přítomnosti alkoholu a jiných návykových látek uvádí zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

 

 

 

 

Autor : Zajícová Simona

Zdroj: bozpinfo.cz